На головну

Плоска електромагнітна хвиля

  1.  III. хвиля удачі
  2.  хвиля удачі
  3.  ХВИЛЯ УДАЧІ
  4.  Хвильові властивості частинок. Хвиля де Бройля. Досвід Девіса і Джермера. (Лекція 9)
  5.  Хвилі. Плоска синусоїдальна хвиля. фазова швидкість
  6.  Питання № 4. Перерахувати вражаючі фактори ядерного вибуху. Визначення поняття «ударна хвиля». Впливу ударної хвилі на людей.
  7.  Друга хвиля любові

Хвиля називається плоскою, якщо поверхні рівних фаз є площину, тобто в плоскій електромагнітній хвилі вектори и  розташовані в площині ходу, перпендикулярно напрямку поширення хвилі.

 Однорідної плоскої хвилею називається хвиля, в якій при відповідному виборі осей координат вектори и  залежать тільки від однієї координати і часу (рис. 18.3)

якщо вектори и  змінюються за синусоїдальним законом, то хвиля називається гармонійної або монохроматичної.

За визначенням плоскої хвилі:

У плоскій хвилі и  є функціями тільки однієї координати - z. Із системи рівнянь (18.12) для синусоїдальних функцій в комплексній формі запису виходить:

 (18.14)

Рішення лінійного диференціального рівняння другого порядку має вигляд:

 (18.15)

де C1 и C2 - Постійні інтегрування, які визначаються з граничних умов.

Характеристичне рівняння: .

Звідки .

величина p називається постійної поширення і вимірюється в .

Так як  , то

 (18.16)

Знайдемо напруженість електричного поля:

 (18.17) v

де

Вираз (18.17) v показує, що напруженість електричного поля в плоскій хвилі при обраному розташуванні осей координат направлена ??вздовж осі х, Тобто між E и H є просторовий зсув в 90o.

Частка від ділення p на g називають хвильовим опором

 (18.18)

хвильовий опір  , Яка вимірюється в Омах, залежить від властивостей середовища (від g і  ) І кутової частоти w.

проекція вектора E на вісь х дорівнює

.

проекція вектора H на вісь y

 На рис. 18.4. показані вектори падаючої (а) і відображеної (б) хвиль електромагнітного поля.

Компоненти падаючої хвилі Eпад и Hпад дають вектор Пойнтінга Ппад (Рис. 18.4а), спрямований по позитивної осі z. Отже, рух енергії падаючої хвилі відбувається уздовж позитивного напрямку осі z. Відповідно відбита хвиля на рис. 18.4б несе свою енергію вздовж негативного напрямку осі z.

хвильовий опір ZC можна трактувати як відношення  . Так як хвильовий опір є числом і має аргумент 45о, То зсув у часі між и  для однієї і тієї ж точки поля дорівнює 45о. Передача енергії по коаксіальному кабелю |  В однорідному провідному півпросторі

 Поле двухпроводной лінії над поверхнею землі |  Поле двухпроводной лінії над поверхнею землі |  Розрахунок поля плоского конденсатора при наявності вільних зарядів |  Вільні заряди між пластинами відсутні. Потрібно розрахувати поле між пластинами. |  Рівняння Лапласа для електричного поля в провідному середовищі |  І електростатичним полем |  Співвідношення між провідністю і ємністю |  Векторний потенціал магнітного поля |  Розрахунок магнітного поля одиночного провідника зі струмом |  Теорема Умова-Пойнтінга для миттєвих значень |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати