На головну

Заняття № 16. Спостереження і аналіз заняття для дітей дошкільного віку з іноземної мови - 2 години

  1.  I. Аналіз завдання
  2.  I. Аналіз словосполучення.
  3.  I. ВСТУП В АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ
  4.  I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.
  5.  I. Зберігати і зміцнювати здоров'я дітей, формувати у них звичку до здорового способу життя
  6.  II. Аналіз чергування в групах
  7.  II. Аналіз ситуації з математичною освітою в ліцеї №12

Вид заняття: лабораторно-практичне

Мета заняття: формування у студентів умінь і навичок спостереження заняттями для дітей дошкільного віку та аналізу їх результатів

План заняття:

1. Відвідування заняття з іноземної мови для дітей дошкільного зрости. Ведення протоколу заняття.

2. Аналіз заняття з іноземної мови для дітей дошкільного віку. Робота зі схемою аналізу.

Основний зміст заняття

При спостереженні заняття і веденні протоколу заняття зверніть увагу на наступні моменти:

1. Як вихователь виконав поставлену мету і завдання завдання?

2. Підготовка до заняття. Матеріали та обладнання.

3. Який характер має заняття: розвиваючий чи навчальний, чи відповідає поставленої мети?

4. Чи сприяє заняття розвитку психічних, фізичних і моральних якостей, пізнавальних інтересів?

5. Який психологічний мікроклімат в групі?

6. Як вихователь здійснювала оптимальний відбір методів, засобів і форм навчання?

7. Які використовуються форми роботи: традиційні, нетрадиційні, з підгрупами, індивідуально, драматизація, ігри, мовні ситуації, вікторина і т. Д.?

8. Які використовуються засоби навчання і виховання: наочність, діафільми, відео, картинки, опорні таблиці?

9. Прийоми навчання і виховання: ігрові, художнє слово і ін., Оцінка діяльності дітей, прийоми заохочення, допоміжні питання, результат роботи з дітьми.

10. Створення умов для творчих можливостей дітей (розвиваюче середовище).

11. Які аналізатори дітей були задіяні, яким чином?

12. Чи володіє вихователь методикою проведення занять?

13. Як відбувається взаємозв'язок навчання іноземних мов з іншими видами діяльності дітей?

15. На формування яких психічних процесів направлено заняття (увага, мислення, мова, уява, емоційність, воля, моральне виховання?

16. Чи комфортно дітям було на даному занятті, яке психологічний стан вихователя?

Г. Принципи розробки навчальних видань з дошкільної освіти |  протокол заняття

 Зразкові форми організації безпосередньої освітньої діяльності в ДНЗ |  По темі ________________________________________ |  Завдання для самостійної роботи |  Заняття з англійської мови |  Заняття № 11. Основи організації навчання дошкільнят іншомовного вимовою, лексиці, граматиці - 2 години |  Заняття № 12. Основи організації навчання дошкільнят іншомовного говорінню, аудіювання, читання та письма. Поточний контроль - 2 години |  Завдання для аудиторного роботи |  Заняття № 13. Засоби визначення результатів навчання дошкільнят іноземної мови - 2 години |  Заняття № 14. Особливості організації навчання дітей дошкільного віку іноземної мови на основі іншомовного дитячого репертуару - 2 години |  Заняття № 15. Розробка дидактичних матеріалів для навчання іноземної мови дітей дошкільного віку - 2 години |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати