Головна

Особливості читання Деяк пріголосніх и голосних букв.

  1. E. топогpафіческіе Особливості зуба
  2. I. Особливості фразеологізмів.
  3. III. Психічні Властивості особистості - типові для даної людини Особливості его психіки, Особливості реализации его псіхічніх процесів.
  4. IV. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ стимулом для менеджеров ДЕРЖАВНИЙ КОРПОРАЦІЙ
  5. Reading 6: поєднання гласних
  6. T- крітерій Стьюдента и Особливості его использование для залежних и незалежних вібірок.
  7. XVIII. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ США
№№ Правила читання пріголосніх и голосних букв приклад
1. C [S] после e, i, y Cell, pencil, city, space, face, lace, cell, cent, cite, cyst, pencil, nice, mice
[K] в других випадка Cat, come, clean, music, cape, candle, camp, cane, cattle, clamp
  ck [K] Lick, back, lack, stick, nick, black, sack, sick, deck, slack, neck, pack, peck
  ch [T?] Chime, chest, check, cheap, teach, speech, inch, lynch
[K] в словах латинську и грецького походження School, scholar, chrome, chorus, chlorite, architect, architecture
tch [T?] Catch, match, stitch, ditch
2. G [D] после e, i, y Page, cage, gyps, badge, age, stage, gipsy, gene, gibe, gym, gentle, gem
[G] в других випадка Gale, gain, god, grim, big, dig, got, stag, gossip, go, glide, glad, gas, log, dog
3. S [S] на качана слова и после глухих пріголосніх See, sky, caps, books, lamps, sad, cats, lets, meets, sets, likes, sat, sleeps, cakes, stops, pens
[Z] между голосними, после голосних и дзвінкіх пріголосніх Bees, mends, is, tables, beds, ties, plans, dolls, boys, dogs, noisy, feeds, bells, stones
4. X [Gz] перед ударної гласною Exam, exact, exist
[Ks] в других випадка Text, box, six, next
5. Y [J] на качана слова You, yet, yes, yell, yak, yelp
[I] в кінці двоскладовіх и багатоскладовості слів в ненаголошеній положенні Silly, fifty, kitty, zany, easy, lazy, daddy, nicely, needy, neatly, tiny, sticky, city, factory, fancy, lady
[Ai] в кінці слів під Наголос Amplify, simplify, magnify, classify, modify, identify
6. U [U], [u:] Pull, put, full, bush, push
         


Завдання 1. Прочитайте слова, звертаючи Рамус на тип складу. | Читання сполучень голосних букв.

Матеріал в Цій Книзі:

Читання сполучень голосних и пріголосніх букв. | словесний наголос | іменник | Освіта множини іменніка | складових іменніків | The possessive case (the possessive form of a noun) | Завдання 4. Заповніть пропуски в пропозіціях іменнікамі з правої колонки, вжившись їх у форме множини. | Артикль (The Article) | Завдання 2. Заповніть пропуски в пропозіціях невизначенності або визначення артикля, де це необходимо. | типи займенніків |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати