Головна

Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 279 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО засідку ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Прийнято Державною Думою 5 липня 1995 року Цей Закон встановлює правові основи организации государственной служби Російської Федерации (далі - державна служба) и основи правового становища державних СЛУЖБОВЦІВ Російської Федерации (далі - Державні службовці). Глава I. Загальні положення Стаття 1. Державна посаду 1. Державна посаду - посаду у федеральних органах государственной власти

органах государственной власти суб'єктів Російської Федерации, а такоже в других державних органах, Утворення відповідно до Конституції Російської Федерации (далі - Державні органи), з чітко встановленим колом обов'язків по Виконання и забезпечення повноважень даного державного органу, копійчаний Утримання и ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ за виконан ціх обов'язків. Державні посади підрозділяються в цьом Законі на: 1) посади, что встановлюються Констітуцією Російської Федерации, федеральними законами (Державні посади Російської Федерации), констітуціямі, статутами суб'єктів Російської Федерации (Державні посади суб'єктів Російської Федерации) для безпосередно виконан повноважень державних ОРГАНІВ (Президент Російської Федерации, Голова Уряду Російської Федерации, голови палат федеральних Зборів Російської Федерации, Керівники ОРГАНІВ законодавчої и віконавчої власти суб'єктів Російської Федерации, депутати, міністри, судді та інші), - Державні посади категорії "А". Розмір и види грошового Утримання осіб, что заміщають Державні посади категорії "А", визначаються федеральними законами и законами суб'єктів Російської Федерации; 2) посади, створюються у встановлений законодавством Російської Федерации порядку для безпосередно забезпечення виконан повноважень осіб, что заміщають посади категорії "А", - Державні посади категорії "Б"; 3) посади, створюються ДЕРЖАВНИЙ органами для виконан и забезпечення їх повноважень, - Державні посади категорії "В". Перелік державних посад категорій "А", "Б" і "В" дається в Реєстрі державних посад в Російській Федерации. З метою технічного забезпечення ДІЯЛЬНОСТІ державних ОРГАНІВ в їх штатний розпис могут включать посади, що не пов'язані з державних посад. 2. Державна посаду государственной служби - державна посада категорії "Б" або "В", включена до Реєстру державних посад государственной служби Російської Федерации. Реєстр державних посад государственной служби Російської Федерации є частина Реєстру державних посад в Російській Федерации. 3. До Реєстру державних посад государственной служби Російської Федерации включаються Державні посади категорій "Б" і "В", класіфіковані за групами. До Вказаним Реєстру додаються ПЕРЕЛІК спеціалізацій державних посад государственной служби та кваліфікаційні вимоги до осіб, что заміщає Державні посади государственной служби. Реєстр державних посад государственной служби Російської Федерации затверджується Президентом Російської Федерации. Стаття 2. Державна служба 1. Під державною службою в цьом Законі розуміється професійна діяльність Із забезпечення виконан повноважень державних ОРГАНІВ. До государственной служби стосується виконан посадових обов'язків особами, что заміщають Державні посади категорій "Б" і "В". 2. Державна служба на державних посадах категорії "Б" обмежена терміном, на Який прізначаються або обіраються відповідні особи, Які заміщають Державні посади категорії "А". 3. Державна служба Включає в себе: 1) федеральні державну службу, что находится у веденні Російської Федерации; 2) державну службу суб'єктів Російської Федерации, что находится в їх віданні. Стаття 3. Державний службовець 1. Державним службовцям є громадянин Російської Федерации, віконуючій гаразд, встановленим федеральним законом, обов'язки з государственной посади государственной служби за Грошова винагорода, что віплачується за рахунок коштів федерального бюджету або коштів бюджету відповідного суб'єкта Російської Федерации. 2. Державні службовці федеральних ОРГАНІВ государственной власти, ОРГАНІВ государственной власти суб'єктів Російської Федерации, а такоже других державних ОРГАНІВ, Утворення відповідно до Конституції Російської Федерации, візнаються справжнім Федеральним законом державн службовцямі Російської Федерации. 3. Розміри витрат на грошове Утримання державних СЛУЖБОВЦІВ, включаючі витрати на компенсаційні виплати и оплату послуг, їм СОЦІАЛЬНИХ услуг, встановлюються відповідно федеральним бюджетом и бюджетами суб'єктів Російської Федерации. Стаття 4. Законодавство Російської Федерации про державну службу 1. Законодавство Російської Федерации про державну службу складається з Конституції Російської Федерации, справжнього Федерального закону, федерального Законів та других нормативних правових АКТІВ Російської Федерации, а такоже констітуцій, Статутів, Законів та других нормативних правових АКТІВ суб 'єктів Російської Федерации. Питання, что регулюються відповідно до цього Закону нормативними актами Президента Російської Федерации та Уряду Російської Федерации, могут такоже регулюватіся федеральним законом. 2. Особливості государственной служби в окремий державних органах встановлюються федеральними законами на підставі цього Закону. 3. На державних СЛУЖБОВЦІВ пошірюється дія законодавства України про працю з особливими, передбачення цим Законом. 4. На державних СЛУЖБОВЦІВ, что заміщають посади категорії "Б", пошірюється дія цього Закону с ограниченной, передбачення пунктом 2 статті 2. Глава II. Основи організації государственной служби Стаття 5. Принципи государственной служби Державна служба засновано на принципах: 1) верховенства Конституції Російської Федерации и федеральних Законів над іншімі нормативними правовими актами, Посадовими інструкціямі при віконанні ДЕРЖАВНИЙ службовцямі посадових обов'язків и забезпечення їх прав; 2) пріорітету прав и свобод людини й громадянина, їх безпосередньої Дії: обов'язки державних СЛУЖБОВЦІВ візнаваті, дотримуватись и захіщаті права и свободи людини й громадянина; 3) єдності системи государственной власти, розмежування предметів ведення между російською Федерацією та суб'єктами Російської Федерации; 4) поділу законодавчої, віконавчої та СУДОВОЇ власти; 5) Рівного доступу громадян до государственной служби відповідно до здібностей та професійної подготовки; 6) обов'язковості для державних СЛУЖБОВЦІВ РІШЕНЬ, прийнятя віщестоящімі ДЕРЖАВНИЙ органами и керівнікамі в межах їх повноважень та відповідно до законодавства Російської Федерации; 7) єдності основних вимог, что пред'являються до государственной служби; 8) професіоналізму та компетентності державних СЛУЖБОВЦІВ; 9) гласності у здійсненні государственной служби; 10) відповідальності державних СЛУЖБОВЦІВ за підготовлювані и прійняті решение, Невиконання або неналежне виконан своих посадових обов'язків; 11) позапартійності государственной служби; відділення релігійніх об'єднань від держави; 12) стабільності кадрів державних СЛУЖБОВЦІВ в державних органах. Стаття 6. Класифікація державних посад государственной служби 1. Державні посади государственной служби поділяються на Такі групи: Вищі Державні посади государственной служби (5-я група); Головні Державні посади государственной служби (4-я група); провідні Державні посади государственной служби (3-тя група); старші Державні посади государственной служби (2-я група); молодші Державні посади государственной служби (1-я група); 2. Державні посади государственной служби поділяються за спеціалізаціямі, что предполагает наявність у державного службовця для виконання обов'язків по державній посаді государственной служби однієї спеціалізації відповідного професійної освіти. Спеціалізація державних посад государственной служби встановлюється залежних від функціональніх особливо державних посад государственной служби та особливо предмета ведення відповідніх державних ОРГАНІВ. 3. У відповідність кваліфікаційним вимоги до службовцям, что заміщає Державні посади государственной служби, включаються вимоги до: 1) уровня професійної освіти з урахуванням групи и спеціалізації державних посад государственной служби; 2) стажу и досвіду роботи за фахом; 3) рівнем знань Конституції Російської Федерации, федеральних Законів, констітуцій, Статутів и Законів суб'єктів Російської Федерации Стосовно до виконан відповідніх посадових обов'язків. 4. Громадянам, Які претендують на державну посаду государственной служби, та патенти, мати: 1) для Вищих и головний державний посад государственной служби - вищу професійну освіту за спеціалізацією державних посад государственной служби або освіта, вважається рівноціннім, з Додатковий віщим професійним освітою за спеціалізацією державних посад государственной служби; 2) для провідніх и старших державних посад государственной служби - повна вища освіта за спеціальністю "державне управління" або за спеціалізацією державних посад государственной служби або освіта, вважається рівноціннім; 3) для молодших державних посад государственной служби - середня професійну освіту за спеціалізацією державних посад государственной служби або освіта, вважається рівноціннім. Рішення про Визнання освіти рівноціннім пріймається федеральним органом по вопросам государственной служби. 5. Інші вимоги до державних посад государственной служби могут встановлюватіся федеральними законами и законами суб'єктів Російської Федерации, а такоже нормативними актами державних ОРГАНІВ - относительно державних СЛУЖБОВЦІВ ціх державних ОРГАНІВ. Стаття 7. кваліфікаційні розряди державних СЛУЖБОВЦІВ 1. За результатами державного кваліфікаційного іспіту або атестації державних СЛУЖБОВЦІВ прісвоюються кваліфікаційні розряди. Кваліфікаційні розряди державних СЛУЖБОВЦІВ вказують на відповідність уровня професійної подготовки державних СЛУЖБОВЦІВ кваліфікаційним вимоги, что пред'являються до державних посад государственной служби відповідніх груп. Порядок проведення кваліфікаційних іспітів, прісвоєння кваліфікаційних розрядів и Збереження їх при перекладі на інші Державні посади государственной служби, атестації державних СЛУЖБОВЦІВ встановлюється федеральним законом. 2. Державний кваліфікаційний іспит может буті проваджень за ініціатівою державного службовця для прісвоєння Йому за результатами зазначену іспіту черговий кваліфікаційного розряду без Подальшого переведення на іншу державну посаду государственной служби. 3. Державним службовцям могут буті прісвоєні следующие кваліфікаційні розряди: Дійсний державний радник Російської Федерации 1, 2 і 3-го класу - Державний службовцям, что заміщає Вищі Державні посади государственной служби; державний радник Російської Федерации 1, 2 і 3-го класу - Державний службовцям, что заміщає Головні Державні посади государственной служби; радник Російської Федерации 1, 2 і 3-го класу - Державний службовцям, что заміщає провідні Державні посади государственной служби; радник государственной служби 1, 2 і 3-го класу - Державний службовцям, что заміщає старші Державні посади государственной служби; референт государственной служби 1, 2 і 3-го класу - Державний службовцям, что заміщає молодші Державні посади государственной служби. 4. Прісвоєння кваліфікаційних розрядів дійсніх державних радніків Російської Федерации, державних радніків Російської Федерации проводитися Президентом Російської Федерации. 5. Для окремий відів государственной служби відповідно до федерального закону вводяться інші види кваліфікаційних розрядів, військові звання, діпломатічні ранги. Стаття 8. Особиста справа державного службовця, реєстр державних СЛУЖБОВЦІВ 1. Проходження государственной служби відбівається в особовій деле державного службовця. Особиста справа державного службовця ведеться кадровою службою відповідного державного органу та при перекладі державного службовця на нове місце государственной служби передається за Вказаним місцем государственной служби. Ведення декількох Особиста справа одного державного службовця НЕ допускається. 2. Відомості про державних СЛУЖБОВЦІВ, в тому чіслі Відомості про державних СЛУЖБОВЦІВ, включених в резерв на Висунення на Вищі Державні посади государственной служби, вносяться до федерального реєстру державних СЛУЖБОВЦІВ и реєстри державних СЛУЖБОВЦІВ суб'єктів Російської Федерации. Порядок ведення Особова справ та реєстрів державних СЛУЖБОВЦІВ здійснюється відповідно до Федерального закону та іншімі нормативними правовими актами Російської Федерации, а такоже законами та іншімі нормативно-правовими актами суб'єктів Російської Федерации. Збір та внесення до Особисті справи и реєстри державних СЛУЖБОВЦІВ відомостей про їхню політічну и релігійну пріналежність, про частное життя забороняються. Глава III. Основи правового положення державного службовця Стаття 9. Права державного службовця 1. Державний службовець має право на: 1) Ознайомлення з документами, что визначаються его права та обов'язки за займаною государственной посади государственной служби, Критерії ОЦІНКИ якості роботи та умови продвижения по службі, а такоже на організаційно-технічні умови, необхідні для виконан ним посадових обов'язків; 2) Отримання в установленому порядку информации та матеріалів, необхідніх для виконан посадових обов'язків; 3) відвідування в установленому порядку для виконан посадових обов'язків предприятий, установ и ОРГАНІЗАЦІЙ Незалежності від форм власності за; 4) Прийняття РІШЕНЬ и участие в їх підготовці відповідно до посадових обов'язків; 5) участь за своєю ініціатівою в конкурсі на заміщення вакантної государственной посади государственной служби; 6) продвижения по службі, Збільшення грошового Утримання з урахуванням результатів и стажу его роботи, уровня кваліфікації; 7) Ознайомлення з усіма матеріалами свого Особиста справа, відгукамі про свою діяльність та іншімі документами до внесення їх до особової справи, долученості до особової справи своих пояснень; 8) перепідготовку (перекваліфікацію) и Підвищення кваліфікації за рахунок коштів відповідного бюджету; 9) пенсійне забезпечення з урахуванням стажу государственной служби; 10) проведення на его Вимоги службового Розслідування для спростування відомостей, что ганьблять его честь и Гідність; 11) об'єднання в Професійні спілки (асоціації) для захисту своих прав, соціально-економічних и ПРОФЕСІЙНИХ інтересів; 12) внесення пропозіцій относительно вдосконалення государственной служби в будь-які інстанції. 2. Державний службовець має право звернути до відповідніх державних ОРГАНІВ або до суду для вирішенню СПОРІВ, пов'язаних з державною службою, в тому чіслі по вопросам проведення кваліфікаційних іспітів та атестації, їх результатів, змісту видання характеристик, прийому на державну службу, ее проходження , реализации прав державного службовця, переведення на іншу державну посаду государственной служби, дісціплінарної відповідальності державного службовця, недотрімання гарантій правового и СОЦІАЛЬНОГО захисту державного службовця, звільнення з государственной служби. Стаття 10. Основні обов'язки державного службовця Державний службовець зобов'язаний: 1) Забезпечувати підтрімку Конституційного ладу и Дотримання Конституції Російської Федерации, реалізацію федеральних Законів и Законів суб'єктів Російської Федерации, в тому чіслі регулюють сферу его повноважень; 2) сумлінно Виконувати посадові обов'язки; 2) догани; 3) щорічну оплачувану відпустку; Глава IV. Глава VI.Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 278 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 280 сторінка

Матеріал в Цій Книзі:

Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 268 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 269 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 270 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 271 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 272 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 273 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 274 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 275 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 276 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 277 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати