На головну

Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 276 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОБОРОНІ прийнятя Державною Думою 24 квітня 1996 одобрения Радою Федерации 15 травня 1996 року Цей Закон візначає основи и організацію оборони Російської Федерации

повноваження ОРГАНІВ государственной власти Російської Федерации, Функції ОРГАНІВ государственной власти суб'єктів Російської Федерации, ОРГАНІЗАЦІЙ та їх посадових осіб, права та обов'язки громадян Російської Федерации в області оборони, сили и засоби, Які залучаються для оборони, відповідальність за Порушення законодавства Російської Федерации в області оборони, а такоже інші норми, что стосують оборони. Розділ I. ОСНОВИ І ОРГАНІЗАЦІЯ ОБОРОНИ Стаття 1. Основи оборони 1. У цьом Законі під обороною розуміється система політічніх, економічних, Військових, СОЦІАЛЬНИХ, правових та других ЗАХОДІВ з подготовки до Збройних захисту та Збройний захист Російської Федерации, цілісності и недоторканності ее территории. 2. Оборона організовується и здійснюється відповідно до Конституції Російської Федерации, федеральними констітуційнімі законами, федеральними законами, цим Законом, законами Російської Федерации та іншімі нормативними правовими актами. 3. З метою оборони встановлюються військовий обов'язок громадян Російської Федерации и військово-транспортна обов'язок федеральних ОРГАНІВ віконавчої власти, ОРГАНІВ місцевого самоврядування та ОРГАНІЗАЦІЙ Незалежності від форм власності за, а такоже власніків транспортних ЗАСОБІВ. 4. З метою оборони створюються Збройні Сили Російської Федерации. 5. До оборони залучаються Прікордонні війська Російської Федерации, внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ Російської Федерации, Залізничні війська Російської Федерации, війська Федерального агентства Урядового зв'язку та информации при Презідентові Російської Федерации, війська ЦИВІЛЬНОЇ оборони (далі - інші війська). 6. Для виконан Окрема завдання у сфері оборони залучаються інженерно-технічні и дорожньо-будівельні військові формирование при федеральних органах віконавчої власти (далі - військові формирование), Служба зовнішньої розвідки Російської Федерации, органи федеральної служби безпеки, органи ПРИКОРДОННОЇ служби Російської Федерации, федеральні органи Урядового зв'язку та информации, федеральні органи державної охорони, федерального органу забезпечення мобілізаційної підготовкі ОРГАНІВ государственной власти Російської Федерации (далі - органи), а такоже створювані на воєнний час СПЕЦІАЛЬНІ формирование. 7. Збройні Сили Російської Федерации, інші війська, військові формирование та органи віконують завдання у сфері оборони відповідно до Плану! Застосування Збройних Сил Російської Федерации. 8. Інші війська, військові формирование та органи залучаються до комунальної зі Збройних Сил Російської Федерации оператівної и мобілізаційної підготовкі в цілях подготовки до виконан Завдання Із захисту Російської Федерации від Збройних нападу. 9. Створення та Існування Формування, что ма ють військову організацію або Озброєння и військову техніку або в якіх передбачається проходження ВІЙСЬКОВОЇ служби, положення якіх НЕ врегульовано федеральним законом, забороняються и переслідуються за законом. 10. Землі, ліси, води та інші природні ресурси, надані Збройних Сил Російської Федерации, іншім військам, військовім Формування та органам, знаходяться у федеральній власності за. 11. Землі, ліси, води та інші природні ресурси, что знаходяться у власності за суб'єктів Російської Федерации, ОРГАНІВ місцевого самоврядування, в приватній власності за, могут буті вілучені для потреб Збройних Сил Російської Федерации, других войск, Військових Формування и ОРГАНІВ только відповідно до законодавства Російської Федерации. 12. Майно Збройних Сил Російської Федерации, других войск, Військових Формування и ОРГАНІВ є федеральною власністю и перебуває у них на праві господарського відання або оперативного управління. Стаття 2. Організація оборони Організація оборони Включає: 1) прогнозування та оцінку воєнної небезпеки и воєнної Загрози; 2) розробка основних напрямків воєнної політики та Положень ВІЙСЬКОВОЇ доктрини Російської Федерации; 3) правове регулювання в Галузі оборони; 4) будівництво, підготовку и Підтримання в необхідної готовності Збройних Сил Російської Федерации, других войск, Військових Формування и ОРГАНІВ, а такоже планування їх! Застосування; 5) розробка, виробництво и вдосконалення систем управління Збройних Сил Російської Федерации, іншімі військамі, військовімі формуваннями та органами, Озброєння и ВІЙСЬКОВОЇ техніки, создание їх запасів, а такоже планування использование радіочастотного спектру; 6) планування перекладу ОРГАНІВ государственной власти Російської Федерации, ОРГАНІВ государственной власти суб'єктів Російської Федерации, ОРГАНІВ місцевого самоврядування та економіки країни на роботу в условиях воєнного часу; 7) мобілізаційну підготовку ОРГАНІВ государственной власти Російської Федерации, ОРГАНІВ государственной власти суб'єктів Російської Федерации, ОРГАНІВ місцевого самоврядування та ОРГАНІЗАЦІЙ Незалежності від форм власності за, транспорту, комунікацій и населення країни; 8) створення запасів матеріальніх цінностей державного та мобілізаційного резервів; 9) планування и Здійснення ЗАХОДІВ з ЦИВІЛЬНОЇ и теріторіальної оборони; 10) оперативніше обладнання территории Російської Федерации з метою оборони; 11) забезпечення захисту відомостей, что становляться державну таємницю, в області оборони; 12) розвиток науки в інтересах оборони; 13) Координацію ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ государственной власти Російської Федерации, ОРГАНІВ государственной власти суб'єктів Російської Федерации та ОРГАНІВ місцевого самоврядування в області оборони; 14) фінансування витрат на оборону, а такоже контроль за витрачання коштів, віділеніх на оборону, и діяльністю Збройних Сил Російської Федерации, других войск, Військових Формування и ОРГАНІВ, что здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерации; 15) міжнародне Співробітництво з метою колектівної безпеки и комунальної оборони; 16) інші заходи в Галузі оборони. Стаття 3. Законодавство Російської Федерации в області оборони 1. Законодавство Російської Федерации в області оборони ґрунтується на Конституції Російської Федерации, міжнародні договори Російської Федерации и Включає в себе федеральні Конституційні закони, федеральні закони, Справжній Федеральний закон и закони Російської Федерации в області оборони. 2. Закони діють Незалежності від їх оголошення наказами та іншімі правовими актами ОРГАНІВ управління Збройних Сил Російської Федерации, іншімі військамі, військовімі формуваннями та органами. Розділ II. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ РОСІЙСЬКОЇ Федерации В ОБЛАСТІ ОБОРОНИ Стаття 4. Повноваження Президента Російської Федерации в області оборони 1. Президент Російської Федерации є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил Російської Федерации. 2. Президент Російської Федерации: 1) візначає основні напрямки воєнної політики Російської Федерации; 2) Затверджує військову доктрину Російської Федерации; 3) Здійснює керівництво Опис Збройних Сил Російської Федерации, іншімі військамі, військовімі формуваннями та органами; 4) у випадка агресії або безпосередньої Загрози агресії проти Російської Федерации, Виникнення Збройних конфліктів, спрямованостей проти Російської Федерации, оголошує Загальну або частково мобілізацію, вводити на территории Російської Федерации або в окремий ее місцевостях військовий стан з Негайно повідомленням про це раді Федерации та Державній Думі , віддає наказ Верховного Головнокомандувачем Збройних Сил Російської Федерации про ведення Військових Дій; 5) вводити в дію Нормативні правові акти військового часу и пріпіняє їх дію, формує и ліквідує органи віконавчої власти на період воєнного часу відповідно до федерального констітуційнім законом про воєнний стан; 6) пріймає відповідно до Федерального закону решение про притягнений Збройних Сил Російської Федерации, других войск, Військових Формування и ОРГАНІВ до виконан завдання з Використання Озброєння нема за їх призначення; 7) Затверджує Концепції и плани будівництва и розвитку Збройних Сил Російської Федерации, других войск, Військових Формування и ОРГАНІВ, План! Застосування Збройних Сил Російської Федерации, Мобілізаційній план Збройних Сил Російської Федерации, а такоже плани переведення (мобілізаційні плани) на роботу в условиях воєнного часу ОРГАНІВ государственной власти Російської Федерации, ОРГАНІВ государственной власти суб'єктів Російської Федерации, ОРГАНІВ місцевого самоврядування та економіки країни, плани создания запасів матеріальніх цінностей державного та мобілізаційного резервів и федерального державну програму оперативного обладнання территории Російської Федерации з метою оборони; 8) Затверджує федеральні Державні програми Озброєння и розвитку оборонного промислового комплексу; 9) Затверджує програми ядерних та других спеціальніх випробувань та санкціонує проведення зазначену випробувань; 10) Затверджує єдиний ПЕРЕЛІК Військових посад, что підлягають заміщенню віщімі офіцерамі в Збройних Силах Російської Федерации, других військах, Військових Формування и органах, и загальна Кількість Військових посад, что підлягають заміщенню полковниками (капітанамі 1 рангу) в Збройних Силах Російської Федерации, других військах , Військових Формування и органах, прісвоює Вищі військові звання, прізначає Військовослужбовців на військові посади, для якіх штатом передбачені військові звання Вищих офіцерів, звільняє їх від Військових посад и звільняє їх з ВІЙСЬКОВОЇ служби в порядку, передбачення федеральним законом; 11) Затверджує структуру, склад Збройних Сил Російської Федерации, других войск, Військових Формування до об'єднання включно и ОРГАНІВ, а такоже штатних чісельність Військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерации, других войск, Військових Формування и ОРГАНІВ; 12) пріймає решение про діслокацію и передіслокації Збройних Сил Російської Федерации, других войск, Військових Формування від з'єднання и вищє; 13) Затверджує іншім центральним, положення про Бойовий прапор ВІЙСЬКОВОЇ части, Військово-морський прапор Російської Федерации, порядок проходження ВІЙСЬКОВОЇ служби, Військових радах, Військових комісаріатах, військово-транспортної обов'язки; 14) Затверджує положення про Міністерство оборони Російської Федерации и Генеральному штабі Збройних Сил Російської Федерации, а такоже положення про органи управління других войск, Військових Формування и ОРГАНІВ; 15) Затверджує Положення про теріторіальну оборону и План ЦИВІЛЬНОЇ оборони; 16) Затверджує плани размещения на территории Російської Федерации об'єктів з ядерними зарядами, а такоже об'єктів з ліквідації оружия масового знищення та ядерних відходів; 17) веде переговори и підпісує міжнародні договори Російської Федерации в області оборони, включаючі договори про спільну оборону, колектівної безпеки, СКОРОЧЕННЯ та обмеження Збройних сил и озброєнь, про долю Збройних Сил Російської Федерации в операціях з Підтримання миру и міжнародної безпеки; 18) відає указ про призів громадян Російської Федерации на військову службу, військові збори (із зазначену чісельності прізіваються громадян Російської Федерации та їх розподілу между Збройних Сил Російської Федерации, іншімі військамі, військовімі формуваннями та органами), а такоже про звільнення з ВІЙСЬКОВОЇ служби громадян Російської Федерации, что проходять військову службу за призовом в порядку, передбачення федеральним законом; 19) Затверджує граничну Кількість Військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерации, других войск, Військових Формування и ОРГАНІВ на прікомандірування до федеральних органів государственной власти; 20) Здійснює інші повноваження в Галузі оборони, покладені на него Констітуцією Російської Федерации, федеральними констітуційнімі законами, федеральними законами и законами Російської Федерации. Стаття 5. Повноваження федерального Зборів в області оборони 1. Рада Федерации: 1) Розглядає витрати на оборону, Встановлені прийнятя Державною Думою федеральний закон про федеральному бюджеті; 2) Розглядає прійняті Державною Думою федеральні закони в Галузі оборони; 3) Затверджує укази Президента Російської Федерации для включення воєнного и надзвичайного стану на территории Російської Федерации або в окремий ее місцевостях, а такоже про притягнений Збройних Сил Російської Федерации, других войск, Військових Формування и ОРГАНІВ з Використання Озброєння до виконан Завдання нема за їх призначення; 4) вірішує питання про можлівість использование Збройних Сил Російської Федерации за межами территории Російської Федерации. 2. Державна Дума: 1) Розглядає витрати на оборону, что встановлюються федеральними законами про федеральному бюджеті; 2) пріймає федеральні закони в Галузі оборони. Стаття 6. Повноваження Кабінету міністрів України у сфері оборони Кабінет Міністрів України: 1) Здійснює заходи относительно забезпечення оборони и Несе в межах своих повноважень відповідальність за стан и забезпечення Збройних Сил Російської Федерации, других войск, Військових Формування и ОРГАНІВ; 2) Керує діяльністю по вопросам оборони підвідомчіх Йому федеральних ОРГАНІВ віконавчої власти; 3) розробляє та подає в Державну Думу Пропозиції по витрат на оборону у федеральному бюджеті; 4) організовує оснащення Збройних Сил Російської Федерации, других войск, Військових Формування и ОРГАНІВ озброєнням и військовою технікою за їх замовленням; 5) організовує забезпечення Збройних Сил Російської Федерации, других войск, Військових Формування и ОРГАНІВ матеріальнімі засоби, енергетична та іншімі ресурсами и услуг за їх замовленням; 6) організовує розробка та виконан державних програм Озброєння и розвитку оборонного промислового комплексу; 7) організовує розробка та виконан планів перекладу (мобілізаційніх планів) федеральних ОРГАНІВ віконавчої власти, ОРГАНІВ віконавчої власти суб'єктів Російської Федерации, ОРГАНІВ місцевого самоврядування та економіки країни на роботу в условиях воєнного часу, а такоже планів создания запасів матеріальніх цінностей державного та мобілізаційного резервів ; 8) Здійснює керівництво Опис мобілізаційною підготовкою федеральних ОРГАНІВ віконавчої власти, ОРГАНІВ віконавчої власти суб'єктів Російської Федерации, ОРГАНІВ місцевого самоврядування та ОРГАНІЗАЦІЙ Незалежності від форм власності за, транспорту, комунікацій и населення країни; 9) Здійснює контроль за підготовкою ОРГАНІЗАЦІЙ до виконан державного оборонного замовлення з випуску продукції у воєнній годину, за створеня, розвитку и збереженням мобілізаційніх потужного, а такоже за створеня Військових Формування при федеральних органах віконавчої власти та підготовкою транспортних ЗАСОБІВ, что підлягають передачі Збройних Сил Російської Федерации відповідно до законодавства Російської Федерации; 10) встановлює мобілізаційні завдання федеральних органів віконавчої власти; 11) пріймає решение про создания, реорганізацію та ліквідацію державних ОРГАНІЗАЦІЙ оборонного промислового комплексу, науково-дослідних и дослідно-конструкторських ОРГАНІЗАЦІЙ и візначає порядок їх реорганізації та ліквідації; 12) візначає умови фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ Збройних Сил Російської Федерации, других войск, Військових Формування и ОРГАНІВ; 13) пріймає решение про создания, реорганізацію та ліквідацію Військових освітніх закладів професійної освіти, факультетів військового навчання и Військових кафедр при освітніх установах вищої професійної освіти; 14) Затверджує Положення про Військових кафедрах при державних освітніх установах вищої професійної освіти; 15) організовує розробка Федеральної государственной програми оперативного обладнання территории Російської Федерации з метою оборони и проводити заходи относительно реализации цієї програми; 16) організовує розробка планів размещения на территории Російської Федерации об'єктів з ядерними зарядами, а такоже об'єктів з ліквідації оружия масового знищення та ядерних відходів; Розділ III. Розділ IV. Розділ VI.Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 275 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 277 сторінка

Матеріал в Цій Книзі:

Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 265 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 266 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 267 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 268 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 269 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 270 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 271 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 272 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 273 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 274 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати