На головну

Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 270 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

Російська Федерація ЗАКОН ПРО СТАТУС Військовослужбовців (в ред. Федерального закону від 24.11.95 № 178-ФЗ) Цей Закон встановлює права

обов'язки и відповідальність Військовослужбовців, візначає основи государственной политики относительно правового и СОЦІАЛЬНОГО захисту Військовослужбовців, громадян, звільненіх з ВІЙСЬКОВОЇ служби, та Членів їх сімей. РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. військовослужбовці та їх статус 1. Статус Військовослужбовців є сукупність прав, свобод, обов'язків и відповідальності Військовослужбовців, встановлений законодавством и гарантованого державою. Особливості правового статусу Військовослужбовців в суспільстві визначаються Покладення на них обов'язками по Збройних захисту держави, пов'язаними з необхідністю беззаперечного виконан поставлених Завдання в будь-якіх условиях, в тому чіслі з ризико для життя. Військовослужбовці проходять військову службу у Військових частин, на кораблях, підпріємствах, в установах, організаціях, Військових освітніх установах професійної освіти (далі - військові части) відповідно до Закону Російської Федерации "Про військовий обов'язок и військову службу". До них відносяться офіцері, прапорщики и мічмані, курсанти Військових освітніх закладів професійної освіти, сержанти, старшини, солдати и матросів, что надійшлі на військову службу за контрактом (далі - військовослужбовці, Які проходять військову службу за контрактом); сержанти, старшини, солдати и матросів, Які проходять військову службу за призовом, а такоже курсанти Військових освітніх закладів професійної освіти до Укладення контракту (далі - військовослужбовці, Які проходять військову службу за призовом). Офіцері, Які проходять військову службу за призовом, за своим правовим положенням прірівнюються до офіцерів, Які проходять військову службу за контрактом. 2. Військовослужбовцям видають Встановлені для громадян Російської Федерации документи, что засвідчують їх особу та громадянство, а такоже документи, что засвідчують особу и правове становище Військовослужбовців. 3. військовослужбовці ма ють право на зберігання, носіння,! Застосування та использование оружия в порядку, визначених законодавством Російської Федерации и іншім центральним Збройних Сил Російської Федерации. 4. Обумовлені особливо ВІЙСЬКОВОЇ служби обмеження Деяк загальногромадянськіх прав и свобод встановлюються цим Законом, іншімі законодавчий актами Російської Федерации и компенсуються Військовослужбовцям пільгамі. 5. Особливості статусу Військовослужбовців у воєнній годину и в условиях надзвичайного стану встановлюються законами Російської Федерации про воєнний стан, про мобілізацію и про надзвичайний стан. 6. Органи государственной власти и управления республік у складі Російської Федерации, автономної області, автономних округів, країв, областей, міст Москви и Санкт-Петербурга (далі - органи государственной власти та управління), органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та организации могут встановлюваті додаткові пільги Військовослужбовцям, громадянам, звільненім з ВІЙСЬКОВОЇ служби, та членам їх сімей. Стаття 2. Громадяни, Які ма ють статус Військовослужбовців 1. Громадяни Російської Федерации набуваються статусу Військовослужбовців з качаном ВІЙСЬКОВОЇ служби и втрачають его з закінченням ВІЙСЬКОВОЇ служби. Терміни ВІЙСЬКОВОЇ служби встановлюються Законом Російської Федерации "Про військовий обов'язок и військову службу". На громадян Російської Федерации, покликання на військові збори, статус Військовослужбовців пошірюється у випадка и порядку, передбачення цим Законом та законодавством Російської Федерации. 2. Статус Військовослужбовців, что проходять військову службу на теріторіях других держав, візначається відповідно до міжнародніх договорів и Угод Російської Федерации. 3. За військовослужбовцями, захоплень в полон, а такоже інтернованімі в нейтральних странах, зберігається статус Військовослужбовців. Органи государственной власти та управління Російської Федерации и військове командування зобов'язані відповідно до норм МІЖНАРОДНОГО права вжіваті ЗАХОДІВ зі звільнення Військовослужбовців. 4. На Членів сімей Військовослужбовців, громадян, звільненіх з ВІЙСЬКОВОЇ служби, та Членів їх сімей пошірюються пільги, передбачені законодавством Російської Федерации. Стаття 3. Гарантії правового и СОЦІАЛЬНОГО захисту Військовослужбовців, громадян, звільненіх з ВІЙСЬКОВОЇ служби, та Членів їх сімей 1. Права Військовослужбовців з урахуванням займаною ними Військових посад и наявний у них Військових звань, а такоже умови проходження ними ВІЙСЬКОВОЇ служби и їх матеріальне забезпечення встановлюються цим Законом та іншімі законодавчий актами Російської Федерации, указами Президента Російської Федерации и постановами Уряду Російської Федерации. 2. Забезпечення правового и СОЦІАЛЬНОГО захисту Військовослужбовців, громадян, звільненіх з ВІЙСЬКОВОЇ служби, та Членів їх сімей покладається на органи государственной власти та управління, органи місцевого самоврядування, суди, правоохоронні органи, а такоже є обов'язком командирів (начальніків). Реализации прав Військовослужбовців, громадян, звільненіх з ВІЙСЬКОВОЇ служби, та Членів їх сімей відповідно до законодавства могут такоже Сприяти Громадські об'єднання. 3. Ніхто НЕ має права обмежуваті Військовослужбовців, громадян, звільненіх з ВІЙСЬКОВОЇ служби, та Членів їх сімей у правах, гарантованого Констітуцією України та цим Законом. Посадові особи ОРГАНІВ государственной власти та управління, ОРГАНІВ місцевого самоврядування, підпріємств, установ и ОРГАНІЗАЦІЙ, командири (начальники), винні в невіконанні обов'язків относительно реализации прав Військовослужбовців, громадян, звільненіх з ВІЙСЬКОВОЇ служби, та Членів їх сімей, несуть відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерации. 4. Контроль за виконання цього Закону здійснюється органами государственной власти та управління, органами місцевого самоврядування, судами, органами військового управління. Нагляд за виконання законодавства Російської Федерации про статус Військовослужбовців, правових и СОЦІАЛЬНИХ гарантій громадянам, звільненім з ВІЙСЬКОВОЇ служби, та членам їх сімей здійснюється Генеральним прокурором Російської Федерации и підпорядкованімі Йому прокурорами. Стаття 4. Законодавство Російської Федерации про статус Військовослужбовців, правових и СОЦІАЛЬНИХ гарантій громадянам, звільненім з ВІЙСЬКОВОЇ служби, та членам їх сімей Законодавство Російської Федерации про статус Військовослужбовців, правових и СОЦІАЛЬНИХ гарантій громадянам, звільненім з ВІЙСЬКОВОЇ служби, та членам їх сімей базується на Конституції Російської Федерации и Включає цею Закон, інші ЗАКОНОДАВЧІ аКТИ Російської Федерации, міжнародні договори Російської Федерации. РОЗДІЛ II ПРАВА Військовослужбовців, ГРОМАДЯН, ЗВІЛЬНЕНІХ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ, и Членів їхніх сімей Стаття 5. Захист свободи, честі и гідності Військовослужбовців 1. військовослужбовці перебувають під захист держави. Ніхто НЕ має права втручатіся в службову діяльність Військовослужбовців, кроме осіб, уповноважених на ті законодавством. 2. Образа Військовослужбовців, насильство и загроза! Застосування насильства, посягання на їх життя, здоров'я, честь, Гідність, житло, майно, а так само інші Дії, что порушують и что ущемляють їх права у зв'язку з виконання обов'язків ВІЙСЬКОВОЇ служби, візнаються обтяжуючімі обставинам при візначенні відповідальності и прізначенні наказания. 3. військовослужбовці могут буті затрімані або заарештовані, в тому чіслі з вмістом на гауптвахті, только на підставах, передбачення законодавством Російської Федерации и іншім центральним Збройних Сил Російської Федерации. Стаття 6. Свобода пересування та право на вибір місця проживання 1. Право на свободу пересування реалізується військовослужбовцями з урахуванням необхідності Підтримання бойової готовності Військових частин та забезпечення своєчасності Прибуття Військовослужбовців до місця служби. Військовослужбовці, Які проходять військову службу за призовом, має право вільно пересуватіся в розташуванні Військових частин и в межах гарнізонів, в Які смороду звільнені з Розташування Військових частин. 2. Виїзд Військовослужбовців за Межі гарнізонів, на теріторіях якіх смороду проходять військову службу, здійснюється в порядку, визначених та іншім центральним Збройних Сил Російської Федерации, а за Межі Російської Федерации - в порядку, встановленим законодавством Російської Федерации. 3. військовослужбовці, Які проходять військову службу за контрактом, ма ють право на зміну місця ВІЙСЬКОВОЇ служби, в тому чіслі з перекладу в іншу місцевість, відповідно до Укладення ними контрактами, з урахуванням умов проходження ВІЙСЬКОВОЇ служби, стану здоров'я Військовослужбовців и Членів їх сімей (на підставі висновка військово-лікарської КОМІСІЇ) та на других підставах, что встановлюються Положенням про порядок проходження ВІЙСЬКОВОЇ служби. 4. військовослужбовці, Які проходять військову службу за контрактом, и при звільненні в запас або відставку ма ють право на вибір постійного місця проживання в будь-якому населеному пункті Російської Федерации. 5. При зміні місця ВІЙСЬКОВОЇ служби Військовослужбовців, Які проходять військову службу за контрактом, а такоже при звільненні з ВІЙСЬКОВОЇ служби после Досягнення граничного віку перебування на військовій службі, станом здоров'я або у зв'язку з організаційно-штатними заходами члени їх сімей, Які навчають, віховуються в державних освітніх установах, як смороду заявили, що перекладає и пріймаються (при наявності подібніх освітніх установ) в освітні установи, найбліжчі до нового місця ВІЙСЬКОВОЇ служби або проживання. Стаття 7. Свобода слова. Право на участь в мітінгах, зборах, вуличних ходах, демонстраціях 1. військовослужбовці, реалізуючи право на свободу слова, вираженість своих думок и Переконаний, доступ до Отримання та Поширення информации, що не повінні розголошуваті державну та військову Таємницю, обговорюватись и крітікуваті накази командирів (начальніків ). 2. військовослужбовці вправі в неслужбове годину брати участь в мітінгах, зборах, вуличних ходах, демонстраціях, пікетуванні, які не переслідують політічніх цілей и не заборонених органами государственной власти та управління и органами місцевого самоврядування. У службовий час військовослужбовці беруть участь в зборах та других Громадська заходах в порядку, передбачення та іншім центральним Збройних Сил Російської Федерации. 3. Участь Військовослужбовців у страйках Забороняється. Стаття 8. Свобода Совісті та віросповідання 1. військовослужбовці у вільний від служби час вправі брати участь у богослужіннях и релігійніх церемоніях як ПРИВАТНІ особини. 2. військовослужбовці НЕ має права відмовлятіся від виконан своих службових обов'язків за мотивами Ставлення до релігії и використовуват свои службові повноваження для пропаганди того чи Іншого Ставлення до релігії. 3. Релігійна символіка, релігійна література та предмети культу Використовують військовослужбовцями індивідуально. 4. держави не Несе обов'язків по задоволений потреб Військовослужбовців, пов'язаних з їх релігійнімі Переконаний та необхідністю відправлення релігійніх обрядів. 5. Створення релігійніх об'єднань в Військових частин НЕ допускається. Стаття 9. Право на участь в управлінні справами Суспільства и держави 1. військовослужбовці ма ють право обирати и буті обраних до ОРГАНІВ государственной власти та органи місцевого самоврядування відповідно до Конституції Російської Федерации и справжнім Законом. Особливості правового становища Військовослужбовців, обраних до ОРГАНІВ государственной власти та органи місцевого самоврядування, визначаються законодавством Російської Федерации та цим Законом. 2. військовослужбовці могут складатіся в Громадському об'єднаннях, які не переслідують політічніх цілей, и брати участь в їх ДІЯЛЬНОСТІ, що не перебуваючих при віконанні обов'язків ВІЙСЬКОВОЇ служби. Стаття 10. Право на працю 1. Право на працю реалізується військовослужбовцями с помощью проходження ними ВІЙСЬКОВОЇ служби. Держава гарантує Військовослужбовцям, Які проходять військову службу за контрактом: заняття Військових посад и переміщення по службі з підвіщенням на посаді відповідно до отріманої професійною кваліфікацією, досягнуть у службовій ДІЯЛЬНОСТІ результатами и на конкурсній основі; Підвищення професійної кваліфікації з урахуванням інтересів ВІЙСЬКОВОЇ служби та їх власного Вибори. 2. Характер службової ДІЯЛЬНОСТІ Військовослужбовців, что проходять військову службу за призовом, переміщення їх по службі визначаються професійною кваліфікацією и СЛУЖБОВИХ необхідністю. 3. Час перебування громадян на військовій службі за контрактом зараховується до їх загально трудового стажу та стажу роботи за спеціальністю з розрахунку один місяць ВІЙСЬКОВОЇ служби за один місяць роботи, а на військовій службі за призовом - один місяць ВІЙСЬКОВОЇ служби за два Місяці роботи. 4. Дружинам (чоловікам) Військовослужбовців, Які проходять військову службу за контрактом, до загально трудового стажу для призначення пенсій зараховується поряд з роботом весь период проживання разом з чоловікамі (дружинами) в місцевостях, де смороду не могли працювати за фахом у зв'язку з відсутністю возможности працевлаштування. В цей же период дружинам (чоловікам) зазначену Військовослужбовців віплачується щомісячна допомога в розмірах и порядку, что визначаються Кабінетом Міністрів України. 5. Військовослужбовцям, Які проходять військову службу в районах Крайньої Півночі та других місцевостях з несприятливим кліматічнімі або екологічнімі умів, а такоже на Військових посадах, відповідно до якіх виконання обов'язків ВІЙСЬКОВОЇ служби пов'язане з Важко фізічною працею або підвіщеною небезпеки для життя и здоров'я, цим Законом встановлюються додаткові пільги. Перелікі зазначену районів и місцевостей, а такоже Військових посад визначаються Кабінетом Міністрів України. 6. Дружини (чоловіки) Військовослужбовців та громадян, звільненіх з ВІЙСЬКОВОЇ служби, за других рівніх умів ма ють Переважно право вступления на роботу на Державні (муніціпальні) підприємства, в Державні (муніціпальні) встанови та организации и на залишенню на работе на державних (муніціпальніх) підпріємствах, в державних (муніціпальніх) установах та організаціях при скороченні чісельності штату ПРАЦІВНИКІВ, а такоже на першочергове направлення для професійної подготовки, Підвищення кваліфікації та перепідготовки з відрівом від виробництва з виплати в период навчання стипендії в порядку, что встановлюється Кабінетом Міністрів України. 7. військовослужбовці НЕ ма ють права суміщаті військову службу з роботом на підпріємствах, в установах и організаціях, за вінятком зайняти Наукової, вікладацької та Творчої діяльністю, если вона НЕ перешкоджає виконання обов'язків ВІЙСЬКОВОЇ служби. Військовослужбовцям Забороняється Сприяти фізичним и юридичним особам з Використання службового становища у здійсненні підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, а такоже плату за свои послуги и пільги. 8. Залучення Військовослужбовців до виконан робіт, які не обумовлених виконання обов'язків ВІЙСЬКОВОЇ служби, допускається у випадка, встановлений законодавством. При цьом на Військовослужбовців пошірюються пільги, передбачені для других громадян, Які віконують ЦІ роботи. Стаття 11. Службовий час і право на відпочинок 1. Загальна длительность щотижнева службового часу Військовослужбовців, что проходять військову службу за контрактом, за вінятком віпадків, зазначену у пункті 3 цієї статті, які не винна перевіщуваті нормальної трівалості щотижнева РОбочий годині, встановленої законодавством Російської Федерации про працю. У разі Залучення Військовослужбовців, что проходять військову службу за контрактом, до виконання обов'язків ВІЙСЬКОВОЇ служби прежде Встановлення длительность щотижнева службового часу и неможлівості компенсуваті це відпочінком в інші дні тижня, такий годину підсумовується и надається Військовослужбовцям у виде Додатковий днів відпочинку, Які могут буті прієднані до основного відпустці. Порядок обліку службового часу в ціх випадка и Надання Додатковий днів відпочинку візначається Положенням про порядок проходження ВІЙСЬКОВОЇ служби. 2. длительность службового часу Військовослужбовців, что проходять військову службу за призовом, візначається розпорядку дня Військових частин відповідно до вимог загальновійськовіх Статутів Збройних Сил Російської Федерации. При цьом їм Щодня, за вінятком віпадків, визначених іншім центральним Збройних Сил Російської Федерации, надається НЕ менше восьми годин для сну и двох годин особіст годині.

Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 269 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 271 сторінка


Матеріал в Цій Книзі:

Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 259 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 260 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 261 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 262 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 263 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 264 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 265 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 266 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 267 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 268 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати