На головну

Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 268 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

ЗАКОН УКРАЇНИ Про ЗВ'ЯЗКУ прийнятя Державною Думою 20 січня 1 995 року Цей Закон встановлює правову основу ДІЯЛЬНОСТІ у сфері зв'язку

здійснюваної під юрісдікцією Російської Федерации (федеральна зв'язок, далі - зв'язок), візначає повноваження ОРГАНІВ государственной власти з регулювання зазначеної ДІЯЛЬНОСТІ, а такоже права та обов'язки фізичних и юридичних осіб, что беруть участь у зазначеній ДІЯЛЬНОСТІ або корістуються услуг зв 'язку. До федеральної зв'язку відносяться всі мережі та споруди електричного и поштового зв'язку на территории Російської Федерации (за вінятком внутрішньовіробнічіх и технологічних мереж зв'язку). Глава I. Загальні положення Стаття 1. Призначення зв'язку Зв'язок є невід'ємною частина виробничої та соціальної інфраструктурі Російської Федерации и функціонує на ее территории як взаємопов'язаній виробничо-господарський комплекс, призначення для удовольствие потреб громадян, ОРГАНІВ государственной власти ( управління), оборони, безпеки, охорони правопорядку в Російській Федерации, фізичних и юридичних осіб в послугах електричного и поштового зв'язку. Засоби зв'язку разом Із засоби обчіслювальної техніки складають технічну базу забезпечення процесса збору, ОБРОБКИ, Накопичення и Поширення информации. Розвиток и забезпечення стійкої и якісної роботи зв'язку є найважлівішімі умів розвитку Суспільства та ДІЯЛЬНОСТІ держави. Стаття 2. Основні Терміни, что застосовуються в цьом Законі Для цілей цього Закону застосовуються Такі основні Терміни: електрична зв'язок (електрозв'язок) - будь-яка передача або прийом знаків, сігналів, письмовий тексту, зображення, звуків по провідній, радіо -, оптічної и іншім електромагнітніх системах; поштовий зв'язок - приймання, обробка, перевезення та доставка поштовий відправлень, а такоже переказ копійчаних коштів; мережі електрозв'язку - технологічні системи, что забезпечують один або кілька відів передач: телефонний, телеграфний, факсімільну, Передача даних и других відів документальних Повідомлень, включаючі обмін інформацією между ЕОМ, телевізійне, звукове та інші види радіо- и проводового мовлення; взаимоувязанная ятір зв'язку Російської Федерации - комплекс технологічно пов'язаних мереж електрозв'язку на территории Російської Федерации, забезпечення загально централізованім управлінням; ятір зв'язку Загальне Користування - складового частина взаємопов'язаної мережі зв'язку Російської Федерации, Відкрита для Користування будь-яким фізичним и юридичним особам, в послугах якої ЦІМ особливо не может буті Відмовлено; відомчі мережі зв'язку - мережі електрозв'язку міністерств та других федеральних ОРГАНІВ віконавчої власти, створювані для удовольствие виробничих и спеціальніх потреб, что ма ють вихід на ятір зв'язку Загальне Користування; внутрішньовіробнічі и технологічні мережі зв'язку - мережі електрозв'язку федеральних ОРГАНІВ віконавчої власти, а такоже предприятий, установ и ОРГАНІЗАЦІЙ, что створюються для управління внутрипроизводственной діяльністю и технологічними процесами, Які НЕ ма ють виходу на ятір зв'язку Загальне Користування; віділені мережі зв'язку - мережі електрозв'язку фізичних и юридичних осіб, что НЕ ма ють виходу на ятір зв'язку Загальне Користування; підприємства, установи та организации зв'язку (далі - підприємства зв'язку) - юридичні особи Незалежності від форм власності за, что Надаються послуги електрічної або поштового зв'язку фізичним та юридичним особам в якості основного виду ДІЯЛЬНОСТІ; державне підприємство зв'язку - підприємство зв'язку, что Належить до об'єктів федеральної власності за або власності за суб'єкта Російської Федерации; оператор зв'язку - фізична або юридична особа, яка має право на Надання послуг електрічної або поштового зв'язку; послуги зв'язку - продукт ДІЯЛЬНОСТІ з приймання, ОБРОБКИ, передачі та доставки поштовий відправлень або Повідомлень електрозв'язку; Користувачі зв'язку - Фізичні та юридичні особи, Які є споживач послуг зв'язку; ліцензія - документ, Який встановлює повноваження фізичних и юридичних осіб відповідно до цього Закону та іншімі правовими актами для Здійснення ДІЯЛЬНОСТІ в Галузі зв'язку; сертифікат - документ, что підтверджує, что належно чином ідентіфіковані обладнання або послуга зв'язку відповідають вимоги нормативних документів; кінцеве обладнання - підключаються до Абонентський ліній и что знаходяться в корістуванні абонентів технічні засоби формирование сігналів електрозв'язку для передачі або прийому заданої абонентами информации по каналах зв'язку; засоби зв'язку - технічні засоби, что Використовують для формирование, ОБРОБКИ, передачі або прийому Повідомлень електрозв'язку або поштовий відправлень; поштові відправлення - листи и поштові картки, бандеролі, пакети, посилки, поштові контейнери, друковані видання у відповідній упаковці. Стаття 3. Сфера Дії цього Закону Дія цього Закону пошірюється на отношения, пов'язані з діяльністю з надання послуг и виконан робіт в Галузі зв'язку, в здійсненні якіх беруть участь органи государственной власти, оператори зв'язку, ОКРЕМІ посадові особи, а такоже Користувачі зв'язку. Відносно Операторів зв'язку, что знаходяться за межами Російської Федерации и здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іноземних держав, Справжній Федеральний закон застосовується лишь в части Врегулювання порядку Надання ними послуг зв'язку на территории Російської Федерации. Стаття 4. Загальне регулювання в Галузі зв'язку Справжнім Федеральним законом визначаються основні положення про зв'язок в Російській Федерации. Отношения в Галузі зв'язку, що не врегульовані цим Законом, регулюються іншімі федеральними законами та іншімі правовими актами, прийнятя в Російській Федерации, а такоже законами та іншімі нормативно-правовими актами суб'єктів Російської Федерации в межах їх повноважень. Нормативні акти и Розпорядження по вопросам регулювання управління мережами зв'язки, організаційно-технічного забезпечення стійкого Функціонування мереж зв'язку, а такоже технічної ЕКСПЛУАТАЦІЇ засобів зв'язку, что видають федеральними органами віконавчої власти в Галузі зв'язку, є обов'язковими для всех фізичних та юридичних осіб, что Надаються послуги зв'язку або корістуються ними, Незалежності від їх Місцезнаходження и форм власності за. Відповідальність за загальне регулювання зв'язку в стране несуть Уряд Російської Федерации и Уповноважені ним федеральні органи віконавчої власти в Галузі зв'язку. Стаття 5. Принципи ДІЯЛЬНОСТІ в Галузі зв'язку Діяльність в Галузі зв'язку здійснюється на Основі: рівності прав фізичних та юридичних осіб на участь в ДІЯЛЬНОСТІ в Галузі зв'язку та использование ее результатів; поєднання інтересів Російської Федерации и суб'єктів Російської Федерации; свободи передачі Повідомлень по Мережа и засобах електрозв'язку, свободи поштовий відправлень и транзиту пошта на ВСІЙ территории Російської Федерации; Дотримання інтересів Користувачів зв'язку; розвитку підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ та обмеження монополістічної ДІЯЛЬНОСТІ в условиях Існування різніх форм власності за на мережі та засоби зв'язку; забезпечення надійності та керованості зв'язком з урахуванням ее мережевих технологічних особливо на основе єдініх стандартів на территории Російської Федерации відповідно до рекомендацій МІЖНАРОДНОГО союзу електрозв'язку та всесвітнього поштового союзу; забезпечення пріорітету виробництва засобів зв'язку в Російській Федерации відповідно до государственной науково-технічної політики; Впровадження світовіх Досягнення у Галузі зв'язку, Залучення и использование іноземних матеріальніх и ФІНАНСОВИХ ресурсов, передові зарубіжної техніки і управлінського досвіду; сприяння розширенню МІЖНАРОДНОГО співробітніцтва в Галузі зв'язку та розвитку всесвітньої зв'язку; підзвітності та підконтрольності предприятий зв'язку федеральних органів віконавчої власти; вівільнення федеральних ОРГАНІВ віконавчої власти в Галузі зв'язку від господарських функцій. Відповідно до статті 56 Конституції Російської Федерации и статью 13 цього Закону в условиях надзвичайного стану на ВСІЙ территории Російської Федерации и в ее окремий місцевостях у встановленому федеральним констітуційнім законом порядку дію абзаців первого и третього части Першої цієї статті может буті обмежена. Глава II. Мережі зв'язку Стаття 6. взаємопов'язаніх ятір зв'язку Російської Федерации взаємопов'язаніх ятір зв'язку Російської Федерации представляет собою комплекс технологічно пов'язаних мереж зв'язку Загальне Користування та відомчіх мереж електрозв'язку на территории Російської Федерации, забезпечення Загальна централізованім управлінням, Незалежності від відомчої належності та форм власності за. Розвиток и вдосконалення взаємопов'язаної мережі зв'язку Російської Федерации здійснюються з урахуванням технологічної єдності всех мереж и ЗАСОБІВ електрозв'язку в інтересах їх комплексного использование, Підвищення ефектівності та стійкості Функціонування. Держава відповідно до федеральною програмою розвитку взаємопов'язаної мережі зв'язку Російської Федерации за рахунок коштів федерального бюджету и коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерации надає підтрімку підпріємствам зв'язку в реализации федеральних и регіональніх програм, проведенні ЗАХОДІВ относительно Підвищення надійності взаємопов'язаної мережі зв'язку Російської Федерации и создание мобілізаційного резерву апаратури зв'язку и кабельної продукції, забезпечуючі розвиток всіх видів мереж зв'язку, что містяться в Цій ятір. Стаття 7. Мережа зв'язку Загальне Користування Мережа зв'язку Загальне Користування як складового частина взаємопов'язаної мережі зв'язку Російської Федерации призначила для Надання послуг зв'язку всім фізичним и юридичним особам на территории Російської Федерации и Включає в себе всі мережі електрозв 'язку, что знаходяться під юрісдікцією Російської Федерации, кроме віділеніх и відомчіх мереж зв'язку, Незалежності від їх пріналежності и форм власності за. Відповідальність за Функціонування и розвиток мережі зв'язку Загальне Користування покладається на федеральні органи віконавчої власти в Галузі зв'язку. При побудові та обладнанні мережі зв'язку Загальне Користування враховуються вимоги забезпечення надійності зазначеної мережі при впліві на неї дестабілізуючіх чінніків. Стаття 8. Відомчі мережі зв'язку, віділені мережі зв'язку фізичних и юридичних осіб Відомчі мережі зв'язку створюються и функціонують для забезпечення виробничих та спеціальніх потреб федеральних ОРГАНІВ віконавчої власти, знаходяться в їхньому віданні та експлуатуються ними. Відомчі мережі зв'язку могут використовуват такоже для Надання послуг зв'язку населенню та іншім користувач зв'язку. Сполучення відомчіх мереж зв'язку з Мережа зв'язку Загальне Користування проводитися на договірній Основі за умови забезпечення відповідності технічних засобів і споруд зв'язку відомчіх мереж зв'язку Вимоги и технічним нормам, встановленим для мережі зв'язку Загальне Користування, и Отримання Ліцензії відповідно до статті 15 цього Закону. Віділені мережі зв'язку на территории Російської Федерации могут створюватіся будь-Якими фізічнімі та юридичними особами, включаючі іноземних інвесторів, что ма ють Визнання правовий статус. На діяльність з надання послуг зв'язку операторами віділеніх мереж зв'язку пошірюється Вимога Про ліцензування відповідно до статті 15 цього Закону. При сполученні віділеніх мереж зв'язку з Мережа зв'язку Загальне Користування зазначені мережі переходять в категорію мережі зв'язку Загальне Користування. Порядок сполучення відомчіх и віділеніх мереж зв'язку з Мережа зв'язку Загальне Користування встановлюється Уряд Російської Федерации. Стаття 9. Мережі зв'язку для потреб управління, оборони, безпеки та охорони правопорядку в Російській Федерации Урядовий зв'язок забезпечується спеціально уповноваженими на ті органами, визначеними Президентом Російської Федерации. Зазначені органи забезпечують спеціальнімі видами зв'язку органи государственной власти Російської Федерации и организации, здійснюючі в межах своих повноважень Збереження державних секретів. Права и обов'язки ОРГАНІВ зазначеної зв'язку визначаються законодавством Російської Федерации. Зв'язок для потреб оборони, безпеки та охорони правопорядку в Російській Федерации забезпечується органами зв'язку відповідніх федеральних ОРГАНІВ віконавчої власти. Їм надається право без збитків для ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ використовуват знаходяться в їхньому віданні мережі и засоби зв'язку для передачі або прийому Повідомлень Користувачів зв'язку в КОМЕРЦІЙНИХ цілях. У цьом випадка на Надання послуг зв'язку пошірюється Вимога Про ліцензування відповідно до статті 15 цього Закону. Каналі мережі зв'язку Загальне Користування та відомчіх мереж зв'язку для потреб управління, оборони, безпеки та охорони правопорядку в Російській Федерации Надаються на орендній Основі в порядку, передбачення законодавством Російської Федерации. Порядок подготовки и использование мережі зв'язку Загальне Користування для потреб управління, оборони, безпеки та охорони правопорядку в Російській Федерации візначається законодавством Російської Федерации. Федеральні органи віконавчої власти в Галузі зв'язку, органи зв'язку других федеральних ОРГАНІВ віконавчої власти, оператори зв'язку Незалежності від форм власності за зобов'язані Забезпечувати першочергове Надання каналів зв'язку для потреб управління, оборони, безпеки та охорони правопорядку в Російській Федерации и прійматі першочергові и невідкладні заходи Із заміні каналів зв'язку або їх відновленню в разі пошкодження. Стаття 10. Поштовий зв'язок Поштовий зв'язок, что находится под юрісдікцією Російської Федерации, представляет собою єдиний технологічний ятір установ и транспортних ЗАСОБІВ, что забезпечують прийом, обробка, перевезення та доставку поштовий відправлень, переказ копійчаних коштів, а такоже організують на договірній Основі експедирування, доставку и Поширення періодічної преси, доставку пенсій, допомог та других виплат цільового призначення. Свобода поштовий відправлень и транзиту пошта гарантується на ВСІЙ территории Російської Федерации. Державні установи поштового зв'язку, спеціального зв'язку та федеральної фельд'єгерського зв'язку утворюють єдину поштовий теріторію для взаємного обміну поштовий відправленнямі. Діяльність поштового зв'язку в Російській Федерации та федеральної фельд'єгерського зв'язку регулюється федеральними законами. До поштового зв'язку належати такоже підрозділі фельд'єгерської-поштового зв'язку Міністерства оборони Російської Федерации. Держава за рахунок коштів федерального бюджету надає економічну підтрімку розвитку и Функціонування поштового зв'язку, Здійснює соціальний захист ее ПРАЦІВНИКІВ. Послуги поштового зв'язку могут надаватіся недержавного підприємствами поштового зв'язку на підставі ліцензій, Які видають в установленому порядку. Глава III. Управління діяльністю в Галузі зв'язку Стаття 11. Система федеральних ОРГАНІВ віконавчої власти в Галузі зв'язку Управління діяльністю в Галузі зв'язку здійснюється відповідно до цього Закону федеральними органами віконавчої власти в Галузі зв'язку, об'єднанімі в єдину систему, в установленому порядку. Зазначені органи в межах своих повноважень несуть відповідальність за стан и розвиток всіх видів зв'язку. Структура и організація ДІЯЛЬНОСТІ федеральних ОРГАНІВ віконавчої власти в Галузі зв'язку визначаються положеннями, Які затверджуються Кабінетом Міністрів України. З метою виконан цього Закону завдання федеральних ОРГАНІВ віконавчої власти в Галузі зв'язку, что входять в єдину систему, є: розробка пропозіцій относительно государственной политики в Галузі зв'язку та забезпечення ее реализации, загальне регулювання в Галузі зв'язку; міжгалузева коордінація на колегіальній Основі Функціонування и развития електрозв'язку; організація и забезпечення державного Нагляду и контролю за діяльністю в Галузі зв'язку; розробка пропозіцій относительно государственной политики в Галузі розподілу та использование радіочастотного спектру и забезпечення їх реализации; розробка проектів програм розвитку в Галузі поштового зв'язку и забезпечення їх реализации. Глава IV. Глава VI. Глава VII. Глава VIII. Глава IX. Глава XI.Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 267 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 269 сторінка

Матеріал в Цій Книзі:

Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 257 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 258 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 259 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 260 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 261 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 262 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 263 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 264 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 265 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 266 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати