На головну

Порядок виконан роботи

  1. I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності его виробництва
  2. I. Завдання для обов'язкового виконан
  3. I. Завдання для обов'язкового виконан
  4. I. Завдання для обов'язкового виконан
  5. I. Завдання для обов'язкового виконан
  6. I. Завдання для обов'язкового виконан
  7. I. Завдання для обов'язкового виконан

1 Ознайомітіся з Описом методу вимірювання та вимірювальної схеми приладнати. При работе омметра НЕ допускається дотик оператора до контактів вимірювального кабелю и контактам вімірюваніх резісторів.

2 Включити кабель живлення омметра в ятір напруг 220В, частотою 50 Гц.

3 Вимикач мережі поставити в положення «Мережа», ручку потенціометра «Тайм-аут відображення» в положення «Ручн.».

4 Даті омметру прогрітіся течение 10 хв.

5 Провести Попередній контроль справності омметра, для чого при розімкнутому ланцюзі вимірювального кабелю необходимо натіснуті кнопку «Пуск». На відліковому Пристрої має з'явитися розповідь «999,90 МОм». При замкнутому ланцюзі вимірювального кабелю на відліковому Пристрої повінні з'явитися свідчення, відповідні залішковім нульового опору, величина которого не винних буті більш «00,010 ?».

6 Вімірювальній кабель омметра підключіті до вімірюваного резистору, Вказаною викладачем.

7 Здійсніті ручний запуск омметра, для чого натіснуті кнопку «Пуск».

8 Поставити омметр в режим автоматичного запуску, для чого ручку потенціометра «Тайм-аут відображення» вівесті з положення «Ручн.» В напрямку годіннікової стрілкі и Встановити необхідній годину індікації (5 - 7 с.). Результати 30 - 50 СПОСТЕРЕЖЕНЬ (їх Кількість вказується викладачем) Записати в табл. 1.1.

9 Відключіті омметр и приступити до ОБРОБКИ результатів багаторазове СПОСТЕРЕЖЕНЬ.

Таблиця 1.1

віміряні значеніяRi, МОм Залішкові похібкі ?Ri= Ri-Rср, Мом Квадрат залішковіх погрешностей?Ri2, МОм2 ?, Мом ?А, МОм Результат I-того наблюденіяRОi, МОм результат ізмереніяR0, МОм
             


Похібкі вимірювання цифровим омметром | Визначення середньоквадратічної похібкі ряду СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Матеріал в Цій Книзі:

ДО лабораторних робіт | Опис вимірювальної схеми цифрового омметра | Визначення середньоквадратічної похібкі результату вимірювання | Побудова гістограмі розподілу похібок | Обчислення довірчого інтервалу похібкі результату спостереження и результату вимірювання | Принцип Дії и схеми включення магніто електричного вимірювального механізму. Похібкі вимірювання Струму и напруги | Досвід I. Перевірка магнітоелектрічного мікроамперметра | Порядок виконан досвіду | Досвід 2. Розширення меж вимірювання магнітоелектрічного приладнав за Струм | Порядок виконан досвіду |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати