Головна

Нормативні акти

  1. I. Нормативні акти
  2. А.6.3 Нормативні значення
  3. А.6.3.2 Нормативні значення для Серії випробувань
  4. А.6.3.3 Нормативні значення, засновані на Малій кількості випробувань
  5. Питання 2.6.1. Державні Нормативні вимоги до организации навчання, перевірку знань та атестації з охорони праці
  6. Питання 7. Конституційні основи земельного права и Нормативні акти Президента РБ.
  7. Де публікуються Нормативні акти та інші документи Європейського Союзу?

1. Цивільний кодекс Російської Федерации. Глава 37, §4,5; Ст. 758-768.

2. Федеральний закон від 21.07.2005 N 94-ФЗ (ред. Від 27.07.2010) "Про размещения замовлень на поставки товарів, виконан робіт, Надання послуг для державних и муніціпальніх потреб"

3. Федеральний закон від 25 лютого 1999р № 39-ФЗ (ред. Від 23.07.2010 р) «Про інвестіційну діяльність в Російській Федерации, здійснюваної у виде капітальніх вкладень»

література

Основна література

1. Російське видання громадянське право. Підручник. Частина 2 / За ред. Е. А. Суханова. М.: Статут, 2010. С. 502-519

додаткова література

1. Брагінській М. І., Витрянский В. В. Договірне право. Книга третя. Договори про виконан робіт и Надання послуг. М.: СТАТУТ, 2002. С. 147 - 184

2. Закупівлі товарів для федеральних державних потреб: правове регулювання / Андрєєва Л. В. - М.: Волтерс Клувер 2009.

3. Булдаков Д. О. До питання про неустойку в договірніх відносінах підряду на проектування / Булдаков Д. О. - М.: Юрист - 2009 року № 9.

4. Булдаков Д. О. Про підпріємніцьку природі договору підряду на проектні та вишукувальні роботи в будівництві / Булдаков Д. О. // Податки - 2009 року № 21.

5. Булдаков Д. О. Про юридичною природою завдання замовника за договором підряду на проектні та вишукувальні роботи в будівництві / Булдаков Д. О. // Податки - 2009 року № 23.

6. Булдаков Д. О. ПІДРЯД на проектні та вишукувальні роботи в будівництві в системе цивільно-правових договорів / Булдаков Д. О. // Податки - 2009 року № 36.

7. Виконання робіт для державних и муніціпальніх замовніків / Будівництво: бухгалтерський облік та оподаткування // 2009 року № 9.

8. Гребенщикова Я. Б. Поняття муніципального контракту и его правова природа / Гребенщикова Я. Б. // Адміністративне та Муніципальне право - 2009 № 2.

9. Гришаев С. П. Держава як учасник цивільно-правових отношений / Гришаев С. П. // УПС КонсультантПлюс 2009.

10. Єршов О. Г. Торги підряду в будівництві для державних потреб крізь призму антікорупційного законодавства / Єршов О. Г. // Податки - 2009 року № 40.

11. Проведення державних закупівель в сфері будівництва / Савельєва О. А. // УПС КонсультантПлюс - 2009.

12. Пошірені помилки при віконанні науково-дослідних и дослідно-конструкторських робіт за Державним контрактом / Все для бухгалтера 2010-№ 6.

13. Телицин С. Ю. Договір підряду на виконан проектних та вишукувальних робіт: предмет и срок виконан робіт / Телицин С. Ю. // Право и економіка - 2009 року № 6.

14. Теоретичні аспекти ДІЯЛЬНОСТІ проектних організацій / Податкова політика та практика - 2010-№ 8.

15. Толстой В. С. Громадянське інформаційне право / Толстой В. С. - М.: Видавництво Академії Підвищення кваліфікації и професійної перепідготовки ПРАЦІВНИКІВ освіти 2009.

16. Торги підряду в будівництві для державних потреб крізь призму антікорупційного законодавства / Податки - 2009 № 40.

17. Шихова С. С. Порядок Розірвання державного або муніципального контракту на поставку товарів для державних або муніціпальніх потреб / Шихова С. С. // Право и економіка - 2010-№ 2.Завдання 2. | Завдання для СКР

Матеріал в Цій Книзі:

Завдання 2. | Методичні рекомендації для подготовки до семінарського заняття | Завдання для СКР | Завдання 2. | Методичні рекомендації для подготовки до семінарського заняття | Нормативні акти | Завдання 2. | Методичні рекомендації для подготовки до семінарського заняття | Завдання 2. | Методичні рекомендації для подготовки до семінарського заняття |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати