Головна

Завдання для СКР

  1. I. Аналіз завдання
  2. I. Завдання для обов'язкового виконан
  3. I. Завдання для обов'язкового виконан
  4. I. Завдання для обов'язкового виконан
  5. I. Завдання для обов'язкового виконан
  6. I. Завдання для обов'язкового виконан
  7. I. Завдання для обов'язкового виконан

При завершенні Вивчення договору купівлі-продажу та его відів та патенти закріпіті Вивчення материал и здійсніті контроль отриманий знань. Для успішної реализации поставленої мети Пропонується відповісті на ряд тестових вопросам по вивченню тем. Студент повинен вібрато з числа пропонованіх Йому Відповідей один - вірний и найбільш повний. Критерії ОЦІНКИ знань:

Відмінна оцінка ставиться прі не менше 90% правильних Відповідей;

хороша оцінка ставиться прі не менше 80% правильних Відповідей;

задовільна оцінка ставиться прі не менше 70% правильних Відповідей;

незадовільна оцінка ставиться при менше 70% правильних Відповідей.

Вірішіті тести:

1. Если договором не передбачення срок передачі товару покупцеві, то продавець

1. зобов'язаний Передат товар Упродовж розумного рядок

2. зобов'язаний Передат товар на Першу Вимоги покупця

3. зобов'язаний Передат товар Негайно после Отримання оплати

2. Обов'язок продавця Передат товар вважається Виконання в момент

1. у всех назвою випадки або в Інший момент, визначення договором купівлі-продажу

2. здачі товару перевізнікові

3. вручення товару покупцеві при наявності у продавця обов'язки з доставки товару

4. Надання товару в Розпорядження покупця при відсутності такого обов'язку

3. Договір купівлі-продажу вважається Укладення, если дозволяє візначіті

1. найменування и Кількість товару

2. Кількість товару

3. найменування, Кількість и Ціну товару

4. завдаток в договорі купівлі-продажу Виконує Наступний функцію

1. завдаток Видається в рахунок майбутнього платежу на доказ Укладення договору и забезпечення его виконан

2. є передоплатою

3. є способом забезпечення зобов'язання

5. Візначте правову характеристику договору роздрібної купівлі-продажу

1. безоплатне, Взаємний, консенсуальний, публічній, Приєднання

2. безоплатне, Взаємний, публічній, реальний

3. безоплатного, реальний, публічній, Приєднання, Взаємний

6. Дата Прийняття Закону Російської Федерации «Про захист прав споживачів»

1. 7.февраля 1992 року

2. 9 січня одна тисяча дев'ятсот дев'яносто шість року

3. 17 листопада 1999 року

7. Режим роботи ОРГАНІЗАЦІЙ торгівлі встановлюється

1. ними самостійно

2. за рішенням ОРГАНІВ місцевого самоврядування

3. за рішенням ОРГАНІВ віконавчої власти суб'єктів РФ

8. Ризики віпадкової загібелі товару переходити на покупця з моменту

1. коли продавець виконан свой обов'язок относительно передачі товару покупцеві

2. Укладення договору купівлі-продажу

3. оплати вартості товару покупцем

4. коли оплачений товар залишенню у продавця для маркування

9. Договір енергопостачання є договором

1. Приєднання

2. обов'язковим

3. Організаційним

4. установчо

10. Договір поставки вважається Укладення, если в ньом візначені

1. найменування и Кількість товару, Терміни его поставки

2. найменування товару и Терміни его поставки

3. найменування товару

4. найменування товару та его Кількість

11. Сторонами договору контрактації є

1. виробник сільськогосподарської продукції та заготівельник;

2. оптова організація, что Здійснює закупівлі сільгосппродукції, и підприємства, Які здійснюють ее переробку

3. виробник сільськогосподарської продукції та переробне підприємство

12. Предметом договору контрактації могут буті

1. сільськогосподарська продукція, вірощена виробника

2. сільськогосподарська техніка

3. паливно-мастильні матеріали для сільськогосподарської техніки

4. мінеральні добрива для сільськогосподарських культур

13. Договір продаж нерухомості укладається у форме

1. простій пісьмовій

2. нотаріальної

3. усній

4. будь-

14. Договір продаж житлового будинку, квартири підлягає державній реєстрації и вважається Укладення з моменту

1. его реєстрації

2. Підписання договору сторонами

3. Підписання договору его сторонами и оплати вартості переданого майна

4. передачі сторонами майна, передбачення договором

15. Договір продаж підприємства вважається Укладення з моменту

1. Підписання договору его сторонами и оплати вартості переданого підприємства

2 .подпісанія договором его сторонами

3. передачі підприємства продавцем покупцеві за Передавальний актом

4. его реєстрації

16. продавати підприємство вважається переданої покупцю з дня

1. Підписання сторонами Передавальний акту

2. Підписання договору его сторонами

3. оплати вартості переданого підприємства

4. государственной реєстрації переходу права власності за на предприятие

17. Право власності за на предприятие переходити до покупця з моменту

1. государственной реєстрації цього права

2. передачі підприємства покупцеві за Передавальний актом

3. оплати вартості підприємства

4. Підписання сторонами договору продажу підприємстваНормативні акти | Методичні рекомендації для подготовки до семінарського заняття

Матеріал в Цій Книзі:

Методичні рекомендації для подготовки до семінарського заняття | Методичні рекомендації для подготовки до семінарського заняття | тестові завдання | Завдання 2. | Методичні рекомендації для подготовки до семінарського заняття | Завдання 2. | Методичні рекомендації для подготовки до семінарського заняття | Нормативні акти | Завдання 2. | Методичні рекомендації для подготовки до семінарського заняття |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати