Головна

Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 239 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

ЗАКОН УКРАЇНИ Про БАНКАХ І банковского ДІЯЛЬНОСТІ (в ред. Федерального закону від 03.02.96 № 17-ФЗ) Глава I. Загальні положеніяСтатья 1. Основні Поняття справжнього Федерального законаКредітная організація - юридична особа

яка для Отримання прибутку як основнову мету своєї ДІЯЛЬНОСТІ на підставі спеціального Дозволу (Ліцензії) Центрального банку Російської Федерации (Банку России) має право Здійснювати банківські операции, передбачені ЦІМ законом. Кредитна організація утворюється на основе будь-якої форми власності за як господарське товариство. Банк - кредитна організація, яка має Виключно право Здійснювати в сукупності следующие банківські операции: Залучення у внески копійчаних коштів фізичних и юридичних осіб, размещения зазначену коштів від свого імені и за свой рахунок на условиях повернення, платності, терміновості, Відкриття и ведення Банківських рахунків фізичних и юридичних осіб. Небанківська кредитна організація - кредитна організація, что має право Здійснювати ОКРЕМІ банківські операции, передбачені ЦІМ законом. Допустимі поєднання Банківських операцій для небанківськіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ встановлюються Банком России. Іноземний банк - банк, Визнання таким за законодавством іноземної держави, на территории которого ВІН зареєстрованій. Стаття 2. Банківська система Російської Федерации та правове регулювання банковского деятельностіБанковская система Російської Федерации Включає в себе Банк России, кредитні организации, а такоже філії и представництва іноземних банків. Правове регулювання банковского ДІЯЛЬНОСТІ здійснюється Констітуцією Російської Федерации, справжнім Законом, Федеральним законом "Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России)", іншімі федеральних законів, нормативних актів Банку России. Стаття 3. спілок та асоціацій кредитних організаційКредітніе организации могут створюваті Союзі и асоціації, які не переслідують мети одержаний прибутку, для захисту та представлення інтересів своих Членів, коордінації їх ДІЯЛЬНОСТІ, розвитку міжрегіональніх и міжнародніх зв'язків, удовольствие наукових, інформаційних и ПРОФЕСІЙНИХ інтересів, розробки рекомендацій по здійсненню банковского ДІЯЛЬНОСТІ та вирішенню других спільніх завдання кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ. Спілкам та асоціаціям кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ Забороняється Здійснення Банківських операцій. Послуги спілок та асоціацій кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ створюються и реєструються в порядку, встановленим законодавством Російської Федерации для некомерційніх ОРГАНІЗАЦІЙ. Послуги спілок та асоціацій кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ повідомляють Банк России про свое создания в місячний срок после реєстрації. Стаття 4. Груп кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ и холдінгіГруппі кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ утворюються для вирішенню спільніх завдання (Спільного Впровадження Банківських операцій) Шляхом Укладення відповідного договору между двома або кількома кредитними організаціямі. Холдинги утворюються Шляхом Отримання кредитної організацією (ОСНОВНОЇ кредитної організацією) в силу переважної участия в статутному Капіталі однієї або декількох кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ або відповідно до Укладення з однією або декількома кредитними організаціямі договором возможности візначаті решение, что пріймаються зазначену кредитних організаціямі. Стаття 5. Банківські операції та інші догоди кредитної організацііК Банківських операцій належати: 1) Залучення коштів фізичних и юридичних осіб у вклади (до запитання и на Певний срок); 2) размещения зазначену у пункті 1 части Першої цієї статті залучених коштів від свого імені и за свой рахунок; 3) Відкриття и ведення Банківських рахунків фізичних та юридичних осіб; 4) Здійснення розрахунків за дорученням фізичних и юридичних осіб, в тому чіслі банків - кореспондентів, по їхньому банківському Рахунку; 5) інкасація коштів, векселів, платіжніх и розрахункових документів и касове обслуговування фізичних та юридичних осіб; 6) купівля - продаж іноземної валюти в готівковій та безготівковій формах; 7) Залучення у внески и размещения дорогоцінніх металів; 8) видача Банківських гарантій. Кредитна організація кроме переліченіх у части першій цієї статті Банківських операцій має право Здійснювати следующие операции: 1) видачу поручительств за третіх осіб, что передбачають виконан зобов'язань у грошовій форме; 2) придбання права вимоги від третіх осіб виконан зобов'язань у грошовій форме; 3) ДОВІРЧЕ управління грошовими Кошта та іншім майном за договором з фізічнімі та юридичними особами; 4) Здійснення операцій з дорогоціннімі металами и дорогоціннім камінням відповідно до законодавства Російської Федерации; 5) Надання в оренду фізичним и юридичним особам спеціальніх приміщень чи что у них сейфів для зберігання документів и цінностей; 6) Лізингові операции; 7) Надання консультаційних та інформаційних послуг. Кредитна організація має право Здійснювати інші операции відповідно до законодавства Російської Федерации. Всі банківські операции та інші операции здійснюються в рублях, а за наявності відповідної Ліцензії Банку Росії - и в іноземній Валюті. Правила Здійснення Банківських операцій, у тому чіслі правила їх матеріально-технічного забезпечення, встановлюються Банком России відповідно до федеральних Законів. Кредитної организации Забороняється займатіся виробничої, торговельної та страховою діяльністю. Стаття 6. Діяльність кредитної организации на Сайти Вся цінних бумагВ відповідно до Ліцензії Банку России на Здійснення Банківських операцій банк має право Здійснювати випуск, купівлю, продаж, облік, зберігання та інші операции з цінними паперами, Які віконують Функції платіжного документа, з цінними паперами, что підтверджують Залучення копійчаних коштів у внески и на банківські рахунки, з іншімі цінними паперами, Здійснення операцій з Якими НЕ требует Отримання спеціальної Ліцензії відповідно до федеральних Законів, а такоже має право Здійснювати ДОВІРЧЕ управління зазначену цінними паперами за договором з фізічнімі та юридичними особами. Кредитна організація має право Здійснювати професійну діяльність на Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ відповідно до федеральних Законів. Стаття 7. Найменування кредитної організацііКредітная організація має Фірмове (ПОВНЕ офіційне) найменування російською мовою, может мати найменування іншою мовою народів Російської Федерации, СКОРОЧЕННЯ найменування та найменування Іноземною мовою. Кредитна організація має печатку Із Своїм фірмовім найменуванням. Фірмове найменування кредитної организации винне містіті вказівку на характер ДІЯЛЬНОСТІ цієї юридичної особи с помощью использование слів "банк" або "небанківська кредитна організація", а такоже вказівку на его організаційно-правову форму. Банк России зобов'язаний при розгляді заяви про реєстрацію кредитної организации забороніті использование найменування кредитної организации, если передбачуваності найменування Вже містіться в Книзі государственной реєстрації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ. Використання в найменуванні кредитної организации слів "Росія", "Російська Федерація", "державний", "федеральний" і "центральний", похідніх від них слів і словосполучень допускається в порядку, что встановлюється законодавчий актами Російської Федерации. Ні одна юридична особа в Російській Федерации, за вінятком получил от Банку России ліцензію на Здійснення Банківських операцій, що не может використовуват у своєму найменуванні слова "банк", "кредитна організація" або іншім чином вказуваті на ті, что дана юридична особа має право на Здійснення Банківських операцій. Стаття 8. Надання информации про діяльність кредитної організацііПрі здійсненні Банківських операцій кредитна організація зобов'язана на вимоги фізичної або юридичної особи надаті ліцензію на Здійснення Банківських операцій, інформацію про свои фінансові Звіти (бухгалтерський баланс и звіт про прибутки и збитки) и Аудиторська Висновок за Попередній рік, а такоже щомісячні бухгалтерські баланси за поточний рік. За введення фізичних и юридичних осіб в Омані Шляхом Ненадання информации або Надання недостовірної чи неповної информации кредитна організація Несе відповідальність відповідно до цього Закону та іншімі федеральними законами. Стаття 9. отношения между кредитною організацією та государствомКредітная організація НЕ відповідає за зобов'язаннями держави. Держава не має відповідає за зобов'язаннями кредитної организации, за вінятком віпадків, коли держава сама взяла на себе Такі зобов'язання. Кредитна організація НЕ відповідає за зобов'язаннями Банку России. Банк России НЕ відповідає за зобов'язаннями кредитної организации, за вінятком віпадків, коли Банк России прийнять на себе Такі зобов'язання. Органи законодавчої та віконавчої власти та органи місцевого самоврядування НЕ ма ють права втручатіся в діяльність кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, за вінятком віпадків, передбачення федеральними законами. Кредитна організація по спеціально укладається на конкурсній основі договору может Виконувати ОКРЕМІ доручення Уряду Російської Федерации, ОРГАНІВ віконавчої власти суб'єктів Російської Федерации та ОРГАНІВ місцевого самоврядування, Здійснювати операции з Кошта федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерации и місцевіх бюджетів та розрахунки з ними , Забезпечувати цільове использование бюджетних коштів, что віділяються для Здійснення федеральних и регіональніх програм. Відповідній договір повинен містіті взаємні зобов'язання сторон и передбачаті їх відповідальність, умови та форми контролю за Використання бюджетних коштів. Кредитна організація НЕ может буті зобов'язана до Здійснення ДІЯЛЬНОСТІ, що не передбаченої ее установчо документами, за вінятком віпадків, коли кредитна організація прийнять на себе відповідні зобов'язання, або віпадків, передбачення федеральними законами. Стаття 10. Статут кредитної організацііКредітная організація має статут, что затверджується в порядку, передбачення федеральними законами. Статут кредитної организации винен містіті: 1) Фірмове (ПОВНЕ офіційне) найменування, а такоже всі інші найменування, Встановлені цим Законом; 2) вказівка ??на організаційно-правову форму; 3) Відомості про місце знаходження (поштовій адресі) ОРГАНІВ управління та відокремленіх підрозділів; 4) ПЕРЕЛІК здійснюваніх Банківських операцій и Угод у відповідності зі статтю 5 цього закону; 5) Відомості про розмір Статутного капіталу; 6) Відомості про систему ОРГАНІВ управління, в тому чіслі виконавчих, и ОРГАНІВ внутрішнього контролю, про порядок їх Утворення и їх повноваження; 7) інші Відомості, передбачені федеральними законами для Статутів юридичних осіб зазначеної організаційно-правової форми. Кредитна організація зобов'язана реєструваті в Банку России всі Зміни и ДОПОВНЕННЯ, что вносяться до свого статуту. Банк России в місячний срок з дня Подання всех належно чином оформлених документів пріймає решение про реєстрацію змін и ДОПОВНЕННЯ до статуту кредитної организации. Стаття 11. Статутний капітал кредитної організацііУставній капітал кредитної организации складається з величини вкладів ее учасников и візначає мінімальній розмір майна, что гарантує Інтереси ее кредіторів. Банк России встановлює граничний розмір негрошовій части в статутному Капіталі кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, а такоже мінімальній розмір Статутного капіталу знову реєстрованіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ. Норматив мінімального розміру Статутного капіталу может встановлюватіся в залежності від виду кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ. Рішення Банку России про зміну мінімального розміру Статутного капіталу набірає ЧИННОСТІ НЕ Ранее чем через 90 днів после дня его офіційного опублікування. Для знову реєстрованіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ Банком России застосовується норматив мінімального розміру Статутного капіталу, Який Діє на день подачі документів на реєстрацію и Отримання Ліцензії. Банк России НЕ має права Вимагати від Ранее зареєстрованіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ Зміни їх Статутного капіталу. Чи не могут буті вікорістані для формирование Статутного капіталу кредитної организации залучені Грошові кошти. Засоби федерального бюджету и державних позабюджетніх ФОНДІВ, Вільні Грошові кошти та інші об'єкти власності за, что перебувають у віданні федеральних ОРГАНІВ государственной власти, що не могут буті вікорістані для формирование Статутного капіталу кредитної организации, за вінятком віпадків, передбачення федеральними законами. Кошти бюджетів суб'єктів Російської Федерации, місцевіх бюджетів, Вільні Грошові кошти та інші об'єкти власності за, что знаходяться у віданні ОРГАНІВ государственной власти суб'єктів Російської Федерации та ОРГАНІВ місцевого самоврядування, могут буті вікорістані для формирование Статутного капіталу кредитної организации на підставі відповідно законодавчий акту суб'єкта Російської Федерации або решение органу місцевого самоврядування в порядку, передбачення ЦІМ законом та іншімі федеральними законами. Придбання в результате однієї або декількох Угод однією юридичною чи фізічною особою або групою юридичних та (або) фізичних осіб, пов'язаних между собою угідь, або груп юридичних осіб, Які є дочірнімі або залежних по відношенню один до одного, більше 5 відсотків акцій ( часток) кредитної организации требует ПОВІДОМЛЕННЯ Банку России, більше 20 відсотків - попередньої Згоди Банку России. Банк России НЕ пізніше 30 днів з моменту Отримання клопотання сообщает заявника в пісьмовій форме про свое решение - згоду або відмову. Відмова винна буті мотивовано. У разі, если Банк России НЕ сообщил про прийнятя решение течение зазначену терміну, угода купівлі - продажу акцій (часток) кредитної организации вважається дозволеним. Банк России має право відмовіті в наданні Згоди на Здійснення догоди купівлі - продажу більше 20 відсотків акцій (часток) кредитної организации при встановленні незадовільного фінансового становища набувачів акцій (часток), порушенні антимонопольного права и в других випадках, передбачених федеральним законом. Засновник банку не ма ють права віходити зі складу учасников банку в течение дере трьох років з дня его реєстрації. Глава II. Порядок реєстрації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ и Ліцензування Банківських операційСтатья 12. Державна реєстрація кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ и видача їм ліцензій на Здійснення Банківських операційКредітніе организации підлягають державній реєстрації в Банку России. Банк России Здійснює державну реєстрацію кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ и веде Книгу государственной реєстрації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ. За реєстрацію кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ стягується збір у размере, визначених Банком России, но НЕ более 1 відсотка від Оголошення Статутного капіталу кредитної организации. Зазначену збір Надходить в дохід федерального бюджету. Ліцензія на Здійснення Банківських операцій кредитної организации Видається после ее государственной реєстрації в порядку, встановленим цим Законом. Кредитні организации отримуються право Здійснення Банківських операцій з моменту Отримання Ліцензії, яка Видається Банком России. Стаття 13. Ліцензування Банківських операційОсуществленіе Банківських операцій проводитися только на підставі Ліцензії, что Видається Банком России в порядку, встановленим цим Законом. Ліцензії, Видані Банком России, враховуються в Реєстрі видання ліцензій на Здійснення Банківських операцій. Реєстр видання кредитним організаціям ліцензій підлягає Публікації Банком России в Офіційному віданні Банку России ( "Віснику Банку России") не рідше одного разу на рік. Зміни и ДОПОВНЕННЯ до зазначену реєстру публікуються Банком России в місячний строк з дня їх Внесення до реєстру. У Ліцензії на Здійснення Банківських операцій вказуються банківські операции, на Здійснення якіх дана кредитна організація має право, а такоже валюта, в Якій ЦІ банківські операции могут здійснюватіся. Ліцензія на Здійснення Банківських операцій Видається без обмеження термінів ее Дії. Здійснення юридичною особою Банківських операцій без Ліцензії Тягном за собою Стягнення з подобной юридичної особи всієї суми, отріманої в результате Здійснення ціх операцій, а такоже Стягнення штрафу в двократному размере цієї суми до федерального бюджету. Стягнення проводитися в судновому порядку за покличу прокурора, відповідного федерального органу віконавчої власти, уповноваженого на ті федеральним законом, або Банку России. Банк России має право пред'явити до арбітражного суду иск про ліквідацію юридичної особи, яка Здійснює без Ліцензії банківські операции. Громадяни, Які незаконно здійснюють банківські операции, несуть у встановлений законом порядку цивільно-правову, адміністратівну або крімінальну відповідальність. Стаття 14. Документи, необхідні для государственной реєстрації кредитної организации та Отримання Ліцензії на Здійснення Банківських операційДля государственной реєстрації кредитної организации та Отримання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій подаються Такі документи: 1) заяву з клопотанням про державну реєстрацію кредитної организации та відачі Ліцензії на Здійснення Банківських операцій глава III. Кредитна організація зобов'язана дотримуватись обов'язкові нормативи, что встановлюються відповідно до Федерального закону "Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России)". Чісельні значення обов'язкових норматівів встановлюються Банком России відповідно до зазначену Федерального закону. Порядок депонування обов'язкових резервів візначається Банком России відповідно до Федерального закону "Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России)". Порядок Відкриття зазначену Рахунку и Здійснення операцій по ньом встановлюється Банком России. Глава IV. Глава VI. Глава VII.Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 238 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 240 сторінка

Матеріал в Цій Книзі:

Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 228 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 229 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 230 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 231 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 232 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 233 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 234 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 235 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 236 сторінка | Спеціально для сайту: WWW.SLOVO.YAXY.RU 237 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати