На головну

Рівняння в повну діференціалах. інтегруючій множнік

  1. IV. Скласти діференціальне Рівняння и найти решение.
  2. V2: 03. Рівняння Хвилі, енергія Хвилі (В)
  3. V2: 22. Рівняння Шредінгера (ЗАГАЛЬНІ Властивості) (A)
  4. V2: 23. Рівняння Шредінгера (конкретні Властивості) (B)
  5. А) Віведіть Рівняння крівої IS аналітично и графічно, вікорістовуючі дані з табліці 3.1.
  6. Адіабатній процес. Рівняння Пуассона (Висновок, графік). Робота в адіабатні процесі.
  7. Адсорбція барвники волокнистих матеріалами. Рівняння Генрі.

Рівняння

P {x; y) · dx + Q (x; y) · dy = 0 (4.17)

назівається рівнянням в повну діференціалах, Если его ліва частина є повний Диференціал деякої Функції І (х; у),т. е.

P (x; y) · dx + Q (x; y) · dy = du (x; y).

У цьом випадка ДУ (4.17) можна Записати у виде du (x; y)= 0, а его Загальний інтеграл буде:

І (х; у) = с. (4.18)

Наведемо Умова, за Яким можна судити, что вирази

є повний Диференціал.

Теорема 4.2.Для того щоб вирази ,де Функції и и їх ПРИВАТНІ Похідні и безперервні в деякій області Dплощіні 0ху, Було повну діференціалом, необходимо и достаточно виконан умови

. (4.19)

 Рівняння Я. Бернуллі | достатність

Матеріал в Цій Книзі:

Обчислення площади плоскої фігурі | Функції двох змінніх. Локальний (безумовна) екстремум. | Виробнича функція. | ДІФЕРЕНЦІЙНЕ Рівняння. | Диференціальні рівняння первого порядку | Рівняння з відокремлюванімі змінними | Однорідні Диференціальні рівняння | Лінійні Рівняння. Рівняння Я. Бернуллі | Метод І. Бернуллі | Метод Лагранжа (метод варіації довільної сталої) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати