На головну

Завдання № 1

  1. L Завдання для самоконтролю.
  2. V. Завдання на рахунок (КА) - оцінка уровня развития практіческогоматематіческого мислення. Субтест складається з 20 Арифметичний завдання. Час решенетя - 10 хв.
  3. Питання и завдання для самоперевіркі.
  4. Питання № 9. Завдання на Наступний заняття.
  5. Друге завдання.
  6. Виконаю таке завдання
  7. Віконаті завдання.

Розмістіть на форме команднукнопку и лінію. Розробіть програму, что працює в такий способ: при натісканні на кнопці лінія переміщається в нове положення в межах форми, при цьом координати Лінії визначаються Випадкове числами, а такоже Випадкове чином змінюється колір Лінії и ее товщина.

Завдання № 2

Розробіть програму, якові для введеного значення радіусу кола обчіслює довжина кола, площа круга, а такоже змінює розмір фігурі - кола відповідно до зазначену радіусом.

 порядок виконан | Завдання № 8

Матеріал в Цій Книзі:

Dim a, b, h, v As Integer | порядок виконан | Dim X, Y As Integer | порядок виконан | порядок виконан | порядок виконан | порядок виконан | порядок виконан | Dim starttime As Variant, dtime As Variant, itogtime As Variant | порядок виконан |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати