На головну

площини проекцій

  1. I. Відображення в площіні
  2. IV. Файл зміненіх проекцій довжина розрахункових інтервалів
  3. VI. ЛІНІЇ НА ПЛОЩІНІ
  4. Аналітична геометрія на площіні
  5. Аналітична геометрія на площіні
  6. У пространстве, як и на площіні, вектором назівається спрямованостей відрізок.
  7. Вектор на площіні и в Простягні-ве. Лін опер-й над у-ми, їх св-ва. Базис на пл-ти і в Простягні-ве. Ортонормованій базис.

По одному збережений орігіналу (рис.8) можна судити про его форму, розміри и положення в пространстве.

 
 


Оборотність креслення -Відновлення орігіналу за его проекційнім збережений, может буті забезпечен проектування на две (три) непаралельності площіні проекцій.

Для зручності проектування вібірають две (три) взаємно перпендікулярні площини проекцій (рис.9).

П1- Горизонтальна площинах проекцій.

П2- Фронтальна площинах проекцій.

П3- Профільна площини проекцій.

Лінії перетин площини проекцій утворюють осі координат. Вісь Х - назівають віссю абсцис,вісь Y - віссю ординати вісь Z-віссю аплікат.

 
 


Коордінатні площини ділять простір на Вісім частин - октантів. В (табл.1) представлені знаки координат для чотірьох октантів (чверти).

Таблиця 1.

чверті знаки координат
X Y Z
I + + +
II + - +
III + - -
IV + + -

Точка А Належить першій чверті. З цієї точки проводять три проектують променя до площини проекцій П1, П2, П3. В результате отримуються три проекції точки (рис.10).

 
 


А1- Горизонтальна Проекція точки А.

А2- Фронтальна Проекція точки А.

А3- Профільна Проекція точки А.

положення точки Ав пространстве візначається трьома координатами А (X, Y, Z),показують величини відстаней, на Які точка Віддалена від площини проекцій.

Відстань від точки Адо площини проекцій П3візначається абсцис X:

?АА3? = ?АX0? = X

Відстань від точки Адо площини проекцій П2візначається ординат Y:

?АА2? = ?А1 АX? = Y

Відстань від точки Адо площини проекцій П1візначається аплікатою Z:

?АА1? = ?АZ0? = Z

 методів проекційної | КОМПЛЕКСНИЙ ЧЕРТЕЖ ТОЧКИ

Матеріал в Цій Книзі:

ЧЕРТЕЖА ТОЧКИ | Взаємне положення точок оцінюється по віддаленості їх від площини проекцій. | ТЕСТ № 1 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати