На головну

Методичні вказівки относительно виконан завдання 2

  1. I. Аналіз завдання
  2. I. Завдання для обов'язкового виконан
  3. I. Завдання для обов'язкового виконан
  4. I. Завдання для обов'язкового виконан
  5. I. Завдання для обов'язкового виконан
  6. I. Завдання для обов'язкового виконан
  7. I. Завдання для обов'язкового виконан

4.1. Підшипники кочення характеризуються декількома параметрами точності: точністю лінійніх Розмірів, зокрема, діаметрів зовнішнього и внутрішнього кілець и ширини кілець; величиною радіального зазору, завбільшки моменту тертий; рівнем вібрації.

Величини ціх параметрів визначаються в залежності від класу точності ПІДШИПНИКІВ. Таких класів, для однорядних радіальніх и радіально-наполеглива встановлен Шість: P0, P6, P5, P4, P2, T в порядку зростання точності. Для Позначення ПІДШИПНИКІВ необходимо вказаті клас точності и его номер, за Яким можна візначіті его розміри, серію, тип и конструктівні Особливості. Согласно з наведення віхіднімі данімі Позначення підшипника буде наступна: 6-210.

При вказівці полів допусків на розміри внутрішнього и зовнішнього кілець Враховується їх некруглість. Тому введено Поняття СЕРЕДНЯ діаметра: dm- для внутрішнього кільця; Dm- для зовнішнього кільця.

dm = 0,5 (d max + d min), Dm = 0,5 (D max + D min),

де d max, D max- Найбільші діаметрі внутрішнього и зовнішнього кілець, а d min, D min- Найменші діаметрі внутрішнього и зовнішнього кілець відповідно.

Граничні відхилення встановлюються стандартом як на dm, Dm, так и на d max, d min, Dmax, D min. Однако при розрахунку вікорістовується только ГРАНИЧНІ відхилення Розмірів dm и Dm. Особлівістю Розташування полів допусків dm и Dm є, то, что es (ES) = 0, а ei (EJ)всегда буде мати від'ємне значення, Пожалуйста візначається номінальнім розміром и класом точності підшипника. Поля допусків зовнішнього кільця позначаються l0, l6, l5, l4, l2, а поля допусків внутрішнього - L0, L6, L5, L4, L2.

При візначенні посадок Зовнішнє кільце розглядається як вал, а Внутрішнє - як отвір. Граничні відхилення, что сполучаються поверхонь, тобто діаметрів відчинив корпусу и вала визначаються согласно полях допусків, Який прізначається за ЕСДП.

4.2. Візначаємо ГРАНИЧНІ відхилення Розмірів кілець для наведення прикладу, тобто для підшипника 6-210. Поле допуску зовнішнього діаметру Dmбуде позначатіся l6, а внутрішнього - L6. Граничні відхилення можна найти по табліці 2 стор. 279 [1]. Розміри кілець можна найти в довідніках по ПІДШИПНИКІВ кочення або в Додатках Хстр.357 (1). Так для нашого прикладу dm = 50мм, Dm = 90мм.

Для класу точності P6 - Внутрішнє кільце ES = 0, EJ = -0,01мм; Зовнішнє кільце es = 0, ei = -0,009мм.

4.3. Вибір посадок кілець ПІДШИПНИКІВ проводитися в залежності від характеру НАВАНТАЖЕННЯ кілець. Розрізняються три види НАВАНТАЖЕННЯ: місцеве, ціркуляційній, колівальній.

При місцевому навантаженні кільце спріймає НАВАНТАЖЕННЯ ограниченной ділянкою поверхні, например, при постійному напрямку НАВАНТАЖЕННЯ и нерухомости кільці.

При ціркуляційному навантаженні тела кочення при обертанні кільця або НАВАНТАЖЕННЯ передаються радіальне НАВАНТАЖЕННЯ доріжці кочення послідовно по всьому колу, тобто коли кільце обертається відносно нерухомого кільця.

Колівальнім назівається таке НАВАНТАЖЕННЯ кільця, коли на підшипник одночасно діють обертається и Постійна по напрямку НАВАНТАЖЕННЯ.

Аналізуючі конструкцію Вузли на рис.5, можна сделать Наступний Висновок. Зубчасті колесо, встановлений на двох опорах (підшіпніках), спріймає радіальне НАВАНТАЖЕННЯ, что має Постійний напрямок, и передает ее на опори.

Внутрішнє кільце підшипника обертається, Зовнішнє - встановлен нерухомости в корпусі. Таким чином, можна вважаті, что Внутрішнє кільце НАВАНТАЖЕННЯ циркуляционно, а Зовнішнє має місцевий характер НАВАНТАЖЕННЯ. Тепер можна перейти до Вибори посадок. Цей вибір можна сделать як на підставі розрахунків, так и с помощью рекомендацій. Другий способ здійснюється за помощью ГОСТ 3325-85 (див. Таблицю 6, на стор. 287 [1]). У Цій табліці вказано кілька рекомендованих посадок. Віберемо одну з них. Так, для нашого випадки вібіраємо посадку внутрішнього кільця на вал - , Посадку зовнішнього кільця в корпус -?90

4.4. Для того, щоб побудуваті графічні схеми посадок, та патенти, візначіті ГРАНИЧНІ відхилення полів допусків 50к6 и 90М7 по

Таблиця стандарту ЕСДП. Для вала - 50к6 ( ), Для відчинили - 90М7 ( ).

После цього можна побудуваті графічні схеми посадок (див. Рис.2.1 и 2.2). Согласно з поясненнями, наведення в методичних вказівках до завдання 1, візначаємо вид посадок. Посадка внутрішнього кільця на вал - посадка з натягом; посадка зовнішнього кільця в отвір корпусу - Перехідна посадка. Для посадки з натягом візначаємо:

N max = es - EJ = +0,018 - (- 0,010) = 0,028мм;

N min = ei - ES = + 0,002-0 = 0,002 мм;

Для перехідної посадки:

N max = es-EJ = 0 - (- 0,035) = 0,035мм;

S max = ES-ei = 0 - (- 0,009) = 0,009мм;

4.5. До поверхонь для посадки кілець ПІДШИПНИКІВ пред'являються Високі вимоги до відхілень форми и Розташування поверхонь, а такоже до параметрів шорсткості.

Відхилення від ціліндрічної, например, Пожалуйста Включає в себе відхилення від круглості и профілю поздовжньому перерізу, могут привести до таких деформацій кілець, Які прізведуть до Зміни розрахункових значень зазорів и їх нерівномірності.

При установці підшипника очень важліво, щоб его кільця НЕ були зміщені один относительно одного. Цей зсув (перекіс) вінікає через ті, что торцеві поверхні кілець могут контактуваті з наполеглива поверхню (буртиками вала, заплечиками корпусу), Які Неперпендікулярність осі посадочної поверхні.

Таким чином, та патенти, унормуваті зазначені відхилення. Тому, в нормах взаємозамінності ПІДШИПНИКІВ Встановлені ГРАНИЧНІ величини (допуски) відхілень форми (допуски круглості, допуски профілю поздовжньому перерізу) и Розташування поверхонь (допуски торцевого Бітті наполеглива поверхонь). ЦІ норми в залежності від класу точності підшипника наведені, например, в табліці 11 на стор.296 [1].

Шорсткість посадочних поверхонь не винних значний відрізнятіся від шорсткості поверхні кілець. ЦІ вимоги обумовлені тім, что нерівності посадкової поверхні зрізаються або мнуть при установці підшипника. Через це может Зменшити натяг або збільшітіся зазор в з'єднанні кілець підшипника з валом або отвором корпусу. Залежних від класу точності и Розмірів підшіпніковіх кілець встановлюються ГРАНИЧНІ значення висотного параметра Ra (див. Таблицю 12, на стор.289 [1]).

На рис.2.3 наведені Ескізи корпусу и вала відповідно до конструкції Вузли на рис.5

Мал. 2.1.Графічна схема полів допусків посадки внутрішнього кільця

підшипника на вал

Мал. 2.2.Графічна схема полів допусків посадки зовнішнього кільця

в отвір корпусу

Мал. 2.3. Ескізи вала и корпусу Із зазначену Розмірів и допусків форми и Розташування посадочних поверхонь.

???. завдання 3

Визначення полів допусків деталей нарізного сполучення.

 Вибір ЗАСОБІВ вимірювання | Методичні вказівки относительно виконан завдання 3

Матеріал в Цій Книзі:

Вступ | Початкові дані | Методичні вказівки относительно виконан завдання 1 | Методичні вказівки относительно виконан завдання 4 | Точнісні характеристики шліцьового з'єднання | Точнісні характеристики шпоночно з'єднання. | Методичні вказівки относительно виконан завдання 5 | Методичні вказівки относительно вирішенню завдання 6 | завдання 7 | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. Термінологія. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати