Головна

Еквівалентна електропровідність - це електропровідність розчину, який містить 1 кг - екв. електроліту, розташованого між двома електродами площею , відстань між якими .

  1. Визначення час польоту до моменту, коли відстань між двома літаками буде найменшою.
  2. Відстань між точками
  3. Гідравлічні втрати напору ( загальні поняття). Еквівалентна довжина.
  4. Дано розвинення векторів , які є сторонами трикутника АВС , за двома взаємно перпендикулярними ортами. Обчислити довжину медіани і висоти .
  5. Доведення формул відстані між двома точками і координат середини відрізка в просторі.
  6. Е) відстань від точки С до прямої АВ.

Очевидно, що між параметрами існує зв'язок:

(2.4)

Якщо між електродами, що мають площу і розташовані на відстані , розмістити розчин одно- нормального електроліту ( ), то виконується співвідношення:

(2.5)

Коли концентрація виражається в одиницях моль/л, використовують поняття молярної електричної провідності . Взаємозвязок між молярною та еквівалентною електропровідністю виражається рівнянням:

; , (2.5а)

де та -величини зарядів катіонів та аніонів, що утворились при дисоціації молекули; та - число катіонів і аніонів, що утворилось.

Еквівалентну електропровідність можна розглядати і як функцію розведення V.

Розведення- це об'єм розчину, який містить 1 екв. електроліту:

(2.6)

При додаванні великої кількості розчинника еквівалентна електропровідність за рахунок повної дисоціації зростає і досягає максимального значення .

Цю величину називають граничною еквівалентною електропровідністю при нескінченному розведенні

(2.7)

Це математичний запис закону незалежного руху іонів Кольрауша: при нескінченному розведенні розчину електроліту іони рухаються незалежно один від одного, а електрична провідність його складається з електропровідності, обумовленої кожним з видів іонів.

Для розчинів сильних електроліті вводять поняття коефіцієнта електропровідності :

(2.8)

Параметр за своїм фізичним змістом близький до поняття ступеня дисоціації слабких електролітів:

(2.9)

Визначивши дослідним шляхом питому електропровідність можна розраховувати згідно рівняння (2.5) еквівалентну електропровідність , а також ступінь дисоціації (2.9) та константу дисоціації слабкого електроліту:

(2.10)

(2.11)Питома електропровідність - це електропровідність 1 м3 розчину, який знаходиться між електродами площею , розташованими на відстані один від одного. | Лабороторна робота №6

Лабораторна робота №4 | Експериментальна частина | Експериментальна частина | Спектрофотометричний метод визначення константи іонізації | Якщо функціональна група, що визначається, основа, тоді | Зняття спектрів поглинання розчинів нейтральної молекули і іона. | Вибір аналітичної довжини хвилі | А). Визначення аналітичної довжини хвилі | Розрахунки | ЕЛЕКТРИЧНА ПРОВІДНІСТЬ РОЗЧИНІВ ЕЛЕКТРОЛІТІВ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати