Головна

Рішення типового прикладу

  1. A) Сформулюйте задачу за крітерієм «максимум прибутку», спонукати модель и Знайдіть решение.
  2. II. Рішення С. А. Толстой, справи и праці Толстого
  3. IV. Скласти діференціальне Рівняння и найти решение.
  4. Nbsp; Приклад 7.3 / Змінівші умови прикладу 7.1: відсотки нараховуються 3 рази в рік за ставкою 15% річніх и Платежі по ренті здійснюються 3 рази в рік.
  5. S: Загальне решение діференціального Рівняння має вигляд
  6. А раз МЕНЕ БОГА поки з Руху Самі Вигнан, стали під управління Темряви, то и Буду вам знову Показувати на прикладах - як воно жити без МЕНЕ, без БОГА.
  7. А) або основної матриці системи буде складатіся з одінічніх векторів (СЛР має єдине решение, вона Сумісна и определена);

Обчісліті Наближення значення Певного інтеграла за формулами трапецій и Сімпсона, розбили відрізок інтегрування на 8 частин. Всі обчислення віробляті з округленням до третього десяткового знака.

Рішення.

Щоб найти Наближення значення Певного інтеграла за формулою трапецій , Та патенти,:

1) найти крок розбіття (n = 8), Потім відрізок інтегрування поділіті на nрівніх частин.

2) Обчісліті значення підінтегральної Функції в точках поділу, т. Е Знайте , , ..., .

3) Підставіті отрімані значення в формулу трапецій.

За умови завдання a = -6, b = 2, n = 8. Знайдемо крок розбіття .

Розіб'ємо відрізок інтегрування на 8 рівніх частин, в отриманий точках поділу обчіслімо значення підінтегральної Функції , Див. Таблиця.

Підставівші, знайдені значення в формулу трапецій отрімаємо Наступний результат:

.

Підставляючі дані значення Функції в формулу Сімпсона:

,

отрімаємо Наближення значення заданого інтеграла.

.

методичне видання

Тюріна Олена Олександрівна

Математика: методичні вказівки и контрольні завдання

для студентів заочної форми навчання напряму підготовкі

пріродооблаштування и водокористування (280100.62),

землевпорядкування та кадастру (120700.62), Агроінженерія (110800.62). частина 1

Підпісано до друку ___ 2012р.

формат 1/16. Папір офсетний.

Друк RISOGRAPH TR 1510. Уч.-изд. л.3,9.

Тираж 100 прим. замовлення №

ФГБОУ ВПО

«Приморська державна сільськогосподарська академія».

692510. р Уссурійськ, пр. Блюхера, 44.

Ділянка оператівної поліграфії ФГБОУ ВПО ПГСХА

692500. р Уссурійськ, вул. Роздільна, 8.

 Рішення типового прикладу. | Програма курсу вищої математики

Матеріал в Цій Книзі:

Рішення типового прикладу | Рішення типового прикладу | Встановити, чи є дана функція безперервної або діскретної при Даних значень аргументу; | Рішення типового прикладу | Рішення типового прикладу | Рішення типового прикладу | Рішення типового прикладу | Рішення типового прикладу | Рішення типового прикладу. | Рішення типового прикладу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати