Головна

лекція 5

  1. Абсолютно чорне Тіло. Закон Кірхгофа. (Лекція 6)
  2. Атом водних по Бору (лекція 12).
  3. Зовнішній фотоефект. (Лекція 8)
  4. Хвильового Рівняння (лекція 2).
  5. Хвільові пакети. Фазового и групова ШВИДКІСТЬ. (Лекція 3)
  6. Хвільові Властивості частінок. Хвиля де Бройля. Досвід Девіса и Джермера. (Лекція 9)
  7. Питання. Свідомість в Ф. Як рефлекции и розуміння.

Кінематіка зубчасті передач з нерухомости осями

У зубчасті передачах Обертаном здійснюється зачепленням спеціально профільованіх зубів, при цьом на кожному з зубчасто коліс є окружності, назівані початкових, Які перекочуються один по одному без ковзання.

У точці Аторкання початкових Кіл з радіусамі r1 и r2(Рис.11) окружна ШВИДКІСТЬ розраховується так:

.

рис.11

При відсутності ковзання Передавальний відношення обчіслюється за формулою

.

При зовнішньому зачепленні - знак мінус; при внутрішньому зачепленні - знак плюс.

Одним з основних параметрів зубчасті зачеплення є модуль. при цьом

де m- Модуль зачеплення;

z1, z2- Числа зубів коліс.

Таким чином

.

Одноступінчата левередж (ріс..6,7,8) дозволяє реалізуваті Передавальний відношення . При великих Передавальний відносінах Використовують багатоступінчасті передачі, например тріступінчаті (рис. 12).

Провіднім в передачі є колесо 1, ведення - 6, загальне Передавальний відношення:

.

Дійсно,

но ?2=?3, ?4=?5,оскількі колеса 2,3 и 4,5 закріплені на єдініх валах. Таким чином:

.

Для просторово передач (например, конічніх) величина Передавальний відношення візначається аналогічно віщевікладеному.

рис.12

Що стосується знака, то для одноступінчастої передачі ВІН НЕ розглядається, а для багатоступінчастої має сенс только в тому випадка, если осі ведучого и ведення коліс Паралельні.

У цьом випадка можна використовуват метод стрілок, відповідно до которого в точці Дотик початкових Кіл стрілкі, что сімволізують швідкості, або сходяться, або розходяться. Тоді по взаємному Розташування стрілок на провідному и відомому колесах визначаються знак загально Передавальний відношення: сонаправленнимі - плюс (рис. 14), протівонаправлені - мінус (рис. 13).

рис.13

.

рис.14

.

Кінематіка планетарних и диференціальних редукторів

Передавальні отношения механізмів, у якіх є зубчасті колеса з Рухом осями (ріс..10), визначаються за помощью методу оберненого руху.

Для цього механізму мислення Надаються Додатковий Кутовий ШВИДКІСТЬ, рівну за величиною и протилежних за спрямованістю кутової швідкості водила - ?н. Це не змініть відносного руху ланок, абсолютні ж швідкості будут іншімі:

Ланка H
ШВИДКІСТЬ в істінному Русі
ШВИДКІСТЬ в Звернення Русі

Таким чином, в Звернення Русі водило зупіняється и діференційній або планетарний Механізм превращаются в Механізм з нерухомости осями Обертаном зубчасті коліс, для которого справедливо відношення

.

При вірішенні практичних завдання по визначених Передавальний отношений диференціальних редукторів у вихідних Даних повінні буті вказані числа зубів всех зубчасті коліс и кутові швідкості двох ланок.

Для планетарних редукторів, в якіх Одне з центральних коліс закріплено, й достатньо знати числа зубів зубчасті коліс.

Например, при нерухомости центральному колесі 3, ?3= 0. тоді

;

.

Як видно з рис. / 10, зубчасті Механізм может буті ПРАЦЕЗДАТНИХ только в тому випадка, если осі Обертаном центральних коліс и водила збігаються. Це назівається умів співвісності, з которого віпліває:

;

У разі Рівного розподілу модулів всех зубчасті зачеплень:

Таким чином, если у вихідних Даних завдання за визначенням Передавальний відношення не вказано число зубів одного з зубчасто коліс, его можна найти за умови співвісності.

Кроме умови співвісності, при проектуванні планетарних и диференціальних редукторів винна буті проведена перевірка относительно виконан ще двох умов:

Мал. 15

1.Умова сусідства

При складанні редуктора сусідні сателіті НЕ повінні торкати один одного (рис.15).

Це буде при віконанні умови , де - Радіус кола вершин зубів сателіта.

,

де - Радіусі початкових Кіл центрального колеса_1 и сателліта_2.

? - кут между осями сусідніх сателітів

,

де - Кількість сателітів.

Таким чином, Умова сусідства має вигляд:

.

Якщо не враховуваті зміщення віхідного контуру при нарізанні зубів (x. =. 0), то з достатнім ступенів точності можна Прийняти

,

де - Радіусі ділільніх Кіл центрального колеса 1 і сателіта 2.

Таким чином,

.

2.Умова Збірки

При складанні механізму, что має кілька сателітів, зуби ціх сателітів повінні Повністю збігатіся з западинами зубів центральних коліс 1 і 3. Це буде Виконувати за умови

,

де k- Ціле число.

Таким чином, сума чисел зубів центральних коліс винна буті кратна числу сателітів.
лекція 4 | лекція 6

Матеріал в Цій Книзі:

лекція 1 | лекція 2 | лекція 3 | лекція 7 | лекція 8 | лекція 9 | лекція 10 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати