Головна

Семінарське заняття - 2 год.

  1. IV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПРАЦІ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ
  2. VІІ. Методика проведення і організаційна структура заняття
  3. До заняття № 10
  4. До заняття № 12
  5. До заняття № 13
  6. до заняття № 17
  7. Е заняття

Питання семінару:

1. Поняття і суть оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.

2. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування.

3. Порядок оскарження ухвал слідчого судді.

4. Порядок оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора.

Питання для самоконтролю:

1. Які рішення та дії слідчого й прокурора і хто з учасників досудового розслідування вправі оскаржувати на етапі досудового провадження?

2. Які строки передбачені для оскарження дій і рішень слідчого та прокурора?

3. Які рішення та дії слідчого і прокурора можуть бути оскаржені під час підготовчого судового засідання?

4. З якого моменту обчислюється строк, встановлений для скарження постанови слідчого або прокурора?

5. У якій формі особа реалізує право на оскарження рішення, дії чи бездіяльності слідчого або прокурора?

6. В яких випадках скарга на рішення, дії чи бездіяльність слідчого (прокурора) може бути повернута особі, яка її подала, без розгляду?

7. В яких випадках повинно бути відмовлено у відкритті провадження за скаргою на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора?

8. Які передбачені наслідки оскарження рішення, дії чи бездіяльності слідчого або прокурора?

9. В якому порядку і ким розглядаються скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого (прокурора).

10. Які рішення можуть прийматися за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора.

11. Які ухвали слідчого судді можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового провадження?

12. Як здійснюється оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора?Семінарське заняття - 4 години | Семінарське заняття - 2 год.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | Основні загальнокультурні та професійні компетенції | Тема 2 (10). Провадження слідчих (розшукових) дій | Тема 5 (13). Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування | Тема 7 (15). Судовий розгляд | Тема 8 (16). Провадження з перегляду судових рішень | Тема 10 (18). Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження | Тема 10 (19). Особливі порядки кримінального провадження | ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ | Семінарське заняття - 4 години |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати