На головну

Переміщення и Копіювання елементів геометрії

  1. I. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії.
  2. III. Здешевлення ЕЛЕМЕНТІВ ПОСТІЙНОГО Капіталу
  3. Message job: (амер.) Відіслаті ПОВІДОМЛЕННЯ. Переміщення Кулі в чієсь Тіло, передає таким чином спеціфічне ПОВІДОМЛЕННЯ до командіровку або Сім'ї. Див. MoeGreen Special.
  4. А.2. Зображення структурних елементів
  5. Автоматичний контроль технологічних параметрів и стану елементів комплексу згущення
  6. Автоматичний контроль технологічних параметрів и стану елементів комплексу фільтрування
  7. Аналіз процесів фільтрації в пластах різної геометрії

При побудові розрахункової області часто вінікає необходимость переміщення, Копіювання, масштабування и других Дій над існуючімі геометричність об'єктами. Розглянемо як смороду здійснюються в ПрограміGambit.

4.2.1. Переміщення и Копіювання елементів геометрії с помощью командіровку move / copy

Основний командою редагування графічних елементів в Програмі є команда move / copy , Кнопка якої знаходиться в лівій Нижній позіції меню в меню операцій з елементами геометрії. С помощью цієї командіровку можна переміщаті (move) Або копіюваті об'єкт (copy) Одним з чотірьох способів:

- Лінійнім переміщенням (Translate);

- Обертаном вокруг обраної осі (Rotate);

- Масштабуванням (Scale);

- Дзеркальний відображенням відносно обраної площіні (Reflect).

Зовнішній вигляд меню move / copyпоказань на рис. 4.32. Воно має вигляд однаково для всіх елементів геометрії. Результат Дій командіровку move / copyпоказань на рис. 4.33.

Вибір Дії над об'єктом (переміщення або Копіювання) візначається Вибори відповідної опції в Верхній части меню. У полі Operationвібірається один з чотірьох способів трансформації об'єкта.

Нижчих находится область меню, в Якій визначаються конкретні Параметри трансформації (величини лінійного переміщення уздовж осей, масштабний фактор, вісь Обертаном площини дзеркального відображення и т.п.).

Мал. 4.33. Дії над об'єктами геометрії, что віконуються с помощью командіровку move / copy

4.2.2. Переміщення елементів геометрії с помощью командіровку Align

альтернативою командіровку move / copyє команда Align (Рис. 4.34). Вона кож дозволяє переміщаті, обертаті об'єкти елементи геометрії, но в Основі має Інший принцип трансформації. Переміщення елементів здійснюється за рахунок вказівки базових точок в якості початкових и кінцевого положення об'єкта. Дія командіровку проілюстровано на рис. 4.35.

Мал. 4.35. дія командіровку Alignпобудова обсягів | Додавання, віднімання и пересченіе обсягів и поверхонь

Матеріал в Цій Книзі:

Лінійна інтерполяція (CD) | Квадратична протівоточная інтерполяція (QUICK) | Реалізація граничних умов | Рішення рівнянь Нав'є - Стокса | підміню File | Кнопки управління видами | Використання міші в Програмі Gambit | побудова точок | побудова ліній | побудова поверхонь |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати