Головна

Власності за.

  1. Акціонерної власності за.
  2. Володіння, Користування и Розпорядження майном, что перебуває у спільній власності за. Розділ майна, что перебуває у спільній власності за, и виділ з него Частки.
  3. Виникнення и Сутність відносин власності. Загальноекономічній и конкретно-історичний аспекти АНАЛІЗУ відносин власності.
  4. Виникнення права власності за.
  5. Питання 65 Порядок Утворення земельної ділянки з зем. уч-ка с / г призначення, что перебуває у спільній частковій власності за.
  6. Питання 73. Муніципальна власність: Поняття, Особливості. Правовий режим и види майна, Пожалуйста может буті в муніціпальній власності за.
  7. Вибір механізму охорони об'єкта інтелектуальної власності.

Стаття 235. Підстави пріпінення права власності за

1. Право власності за пріпіняється при відчуженні власником свого майна іншім особам, відмову власника від права власності за, загібелі або знищення майна та при втраті права власності за на майно в других випадках, передбачених законом.
2. примусового вилучення у власника майна НЕ допускається, кроме віпадків, коли з підстав, передбачення законом, віробляються:
1) Звернення Стягнення на майно за зобов'язаннями (стаття 237);
2) відчуження майна, Пожалуйста в силу законом не может належать Цій особі (стаття 238);
3) відчуження нерухомого майна у зв'язку з вилучення ділянки (стаття 239);
4) викуп безгосподарно вмістом культурних цінностей, Домашніх тварин (статті 240 и 241);
5) реквізіція (стаття 242);
6) конфіскація (стаття 243);
7) відчуження майна у випадках, передбачених пунктом 4 статті 252, пунктом 2 статті 272, стаття 282, 285, 293, пунктами 4 й 5 статті 1252 цього Кодексу.
(В ред. Федерального закону від 18.12.2006 № 231-ФЗ)
За рішенням власника в порядку, передбачення законами про приватизацію, майно, что перебуває у державній або муніціпальній власності за, відчужується у власність громадян та юридичних осіб.
Звернення в державну власність майна, что перебуває у власності за громадян и юридичних осіб (націоналізація), проводитися на підставі закону з відшкодуванням вартості цього майна та других збитків у порядку, встановленим Стаття 306 цього Кодексу.Придбання права власності за на бездоглядніх тварин. | Реквізіція. Конфіскація.

Матеріал в Цій Книзі:

Недійсність догоди, укладеної внаслідок обману, насильства, погрозивши, закономірного догоди представника одного боку або збігу тяжких обставинам. | Представництво. Комерційне представництво. | Доручення. Рядків довіреності. Умова передоручення. | Пріпінення довіреності. Наслідки пріпінення довіреності. | Терміни в цивільному праві. Початок и Закінчення терміну, визначеного ПЕРІОДУ годині. Закінчення терміну в неробочий день. | Поняття, види і значення строків позовної терміну давнини. | Відновлення терміну позовної терміну давнини. Виконання после Закінчення терміну позовної терміну давнини. Вимоги, на Які позовна давність НЕ пошірюється. | Право власності за громадян и юридичних осіб. | Переробка. Звернення у власність загальнодоступніх для збору речей. | Розкажіть про Наслідки самовільної Будівлі. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати