На головну

Ранній Пастернак.

  1. Вроджена впізнавання и Ранній досвід
  2. Греція - колиска європейської філософії. Ранній матеріалізм и его розвиток
  3. РАННИЙ БУДДИЗМ
  4. Ранній вік
  5. Ранній ВІК (ВІД 1 РОКУ ДО 3 РОКІВ)
  6. Ранній вроджений сіфіліс.
  7. Ранній ДИТЯЧИЙ АУТИЗМ

Книга віршів «Сестра моя - життя»

1. Рання поезія Б. Пастернака в ситуации постсімволізма:

- Художні та Духовні завдання сімволізму и поезія Б. Пастернака;

- Ідея «реалістічного сімволізму» (Вяч. Іванов) и поетична Феноменологія Пастернака: ненасільніцькій споглядання світу, художнє сприйняттів реальності, відображення суті речей и т.д. Нове (цілісне, софійне) сприйняттів світу як загальна тенденція модернізму;

- Теорія сімволізму и художня практика, поетичний «смак» Б. Пастернака;

- Ставлення до побуту в сімволізмі и в творчості Б. Пастернака, «прокляття абстрактності» сімволізму и відмова Пастернака від «переносного и алегоричного».

2. Проблема «лірічного Я» и «Іншого» в Книзі віршів Б. Пастернака «Сестра моя - життя»:

- Художня оптика поета, внутрішня точка зору на сестру-життя;

- Розмивання опозіцій «Зовнішнє - Внутрішнє», «активне -пасівні», «велике - мале» и ін.

3. Основні образи-мотиви книги віршів «Сестра моя - життя»:

- Природа і світобудову в Віршах Б. Пастернака: образ саду, мотив дощу, зливи, води;

- Тема творчості и тема любові; Особливості художнього сприйняттів світу, образ «мистецтва-губки»; ЛЕРМОНТОВСЬКИЙ лінія;

- Тема годині, часові орієнтірі и цикли в Книзі віршів «Сестра моя - життя»;

- Світлопіс, «світловій злива» (М. Цвєтаєва) і музика в Віршах Б. Пастернака;

- Роль деталей, «дрібниць» у художньому мире Б. Пастернака; співвідношення побуту и ??алегорії.

4. Особливості стилю книги віршів «Сестра моя - життя»:

- Основні інтонації ранньої поезії Б. Пастернака (Захоплення здівування, Захоплення и т.д.);

- Метафоризм поезії;

- Поетичне новаторство, футуристично компонента в Віршах Б. Пастернака.

тексти

Пастернак Б. Л. Сестра моя - життя (по виданя Пастернак Б. Вірші и поеми: У 2-х тт. Т. 1. Л., 1990; або будь-яке інше видання).

На занятті обов'язково мати тексти:

«Про ЦІ вірші»,

«Сестра моя - життя и сегодня в розліві ...»,

«Плачі сад»,

«Визначення творчості»,

«Улюблена - жах! Коли любити співає ... »

додаткова література

1. Бройтман С. Н. Ранній Пастернак и постсімволізма (до питання про Критерії дефініції «постсімволізма» // постсімволізма як явіще культури. Вип. 4. М., 2003.

2. Гінзбург Л. Про раннього Пастернаку // Світ Пастернака. М., 1989. С. 41-45.

3. Іванов Вяч. Вс. Зі СПОСТЕРЕЖЕНЬ над стилем и образністю раннього Пастернака // http://kogni.narod.ru/pasternak1.htm

4. Іванов Вяч. Вс. До історії поетики Пастернака футуристичного ПЕРІОДУ // Зб. статей, присвячений Т. В. Цивьян. М., 2007. ..

5. Клинг О. Борис Пастернак и Символізм // Питання літератури, № 2, 2002.

6. Лотман Ю. М. Вірші раннього Пастернака и деякі питання структурного Вивчення тексту // Лотман Ю. М. Про поетів и поезію. СПб., 1996. С. 713.

7. Цвєтаєва М. І. Світловій злива // Твори в 2 тт. М., 1988. Т. 2. С. 327-343.

8. Цвєтаєва М. І. Епос и лірика сучасної России (Володимира Маяковського и Борис Пастернак) // Твори в 2-х тт. М., 1984.

9. Епштейн М. Н. «Природа, світ, схованку Всесвіту ...» Система пейзажних образів у російській поезії. М., 1990. С. 249-252 (глава «Пастернак Б. Л.»).

10. Якобсон А. Лекції про Пастернака. М., 2006 (частина «Ранній Пастернак») // http://www.antho.net/library/yacobson/texts/pasternak.html

 Практичне заняття 6. | ТИМИ письмовий РОБІТ

Матеріал в Цій Книзі:

ІСТОРІЯ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ | Пояснювальна записка | розділи курсу | Разом 92 32 14 46 | І. Бабель «Конармия» и А. Фадєєв «Розгром»). | Проблема самовизначення особистості в прозі 20-х рр. | Практичне заняття 4. | Практичне заняття 5. | ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ навчальної дисципліни | Підручники та навчальні посібники. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати