Головна

Національні Інтереси Республики Білорусь. Принципи, цілі та завдання Білоруської зовнішньої політики

  1. I § ??1. Поняття государственной інформаційної політики
  2. I. До чого прагнем педагогіка, Якою вона має буті и в чому ее завдання?
  3. I. Цілі и завдання дисципліни
  4. I. Мета та завдання дисципліни
  5. I. Мета та завдання дисципліни, ЇЇ МІСЦЕ В Навчальна ПРОЦЕСІ.
  6. I. Мета та завдання Вивчення дисципліни
  7. I. Цілі и завдання Освоєння дисципліни

Республіка Білорусь як суверенну державу з'явилася на Політичній карті світу 19 вересня +1991 року, коли Верховна Рада УРСР прийнять закон про перейменування Білоруської РСР в Республіку Білорусь. Однако перший крок Нашої країни на шляху до реального суверенітету Було Зроблено 27 липня 1990 року, коли білоруський парламент прийнять Декларацію про державний суверенітет Беларуси, Якій в серпні одна тисяча дев'ятсот дев'яносто один року Було Надано Конституційний статус. Наступний етапом суверенізації Нашої країни стали відомі події в Віскулях 8 грудня один тисяча дев'ятсот дев'яносто один року, коли Лідери России, України и Беларуси - Б. Н. Єльцин, Л. М. Кравчук и С. С. Шушкевич підпісалі Заяву та угідь про создания Співдружності Незалежних Держав. В Угоді Керівники трьох слов'янських республік, в грудні 1992 року заснувалі Союз РСР, констатувалі, что Відтепер СРСР як суб'єкт МІЖНАРОДНОГО права и як геополітічна реальність пріпіняє свое Існування. Трохи пізніше, 21 грудня +1991 року в Алма-АТІ відбулася Зустріч лідерів 11 стран колишня СРСР (були відсутні РЕСПУБЛІКИ Балтії и Грузія), на Якій Було обговорено весь комплекс вопросам, пов'язаних зі створеня Співдружності Незалежних Держав. Підсумком зустрічі стало Прийняття Алма-Атінської протоколу, Декларації и ряду других документів. У спеціальній угоді глави 11 стран - засновніків СНД будинків про создания Вищих коордінуючіх ОРГАНІВ СНД - Заради глав держав и Заради глав Урядів. Повністю суверенної (і Де-юре, и Де-факто) Республіка Білорусь стала 25 грудня +1991 року, коли президент СРСР М. С. Горбачов Склаві з себе повноваження Верховного головнокомандуючого Збройних сил СРСР и передавши найважлівішій атрибут государственной власти - право! Застосування ядерної «кнопки »президенту России Б. М. Єльцінім.

З Розпад Радянського Союзу и проголошенням незалежності Білорусь Вийшла на Світову арену як нова незалежна держава зі своими геополітічнімі інтересами, и як європейська країна з багатовіковою історією розвитку Білоруської державності. Молоде білоруська держава булу докорінно Відмінною від всех попередніх історічніх форм Існування Білоруської нації. Це Було Дійсно нова держава, якому ще треба Було сформулюваті основи своєї внутрішньої и зовнішньої політики, візначіті національні Інтереси.

Все це треба Було сделать в непростій міжнародній обстановці, яка склалось на початок 90-х років Минулого століття. Із закінченням холодної Війни міжнародні отношения Втратили системоутворюючі початок, роль которого в течение почти півстоліття інтеграла жорсткий конфронтація двох протіборчіх и примерно рівноважніх з ВІЙСЬКОВОЇ точки зору військово-політічніх блоків. Система міжнародніх отношений, довгий час тримаю на страху ядерної Війни і глобальної знищення, Втрати его, Опинившись незахіщеною від безлічі старих и Нових проблем. Сучасний же механізмів, здатно підтріматі міжнародну БЕЗПЕКУ на належно Рівні, площину воріт не Було. В результате процес формирование новой системи міжнародніх отношений затягнувся на Довгі роки, и до теперішнього часу міжнародна система як и Ранее знаходиться в перехідному стані.

Центральне місце у Зовнішній політіці будь-якої держави займають національні Інтереси. Категорія «національний Інтерес» є ключовими в політології та Теорії міжнародніх отношений.

Під Національними інтересами розуміються Офіційно віражені або усвідомлені спожи країни, спрямовані на забезпечення сприятливого умов для ее розвитку. Національні Інтереси визначаються характером історічніх процесів, геополітічнімі умів, внутрішньої и міжнародної сітуацією, імовірніснімі або можливости Загроза. На Рівні государственной политики національні Інтереси, будучи важлівім елементом Концепції национальной безопасности, є важлівім соціально-політичний ресурс, неодмінна Умова для вирішенню зовнішньополітічніх завдання и проблем розвитку країни.

Національні Інтереси в області зовнішньої політики найбільш повно знаходять свое відображення у військово-Політичній и діпломатічній областях. У військово-Політичній сфере ЦІ Захоплення полягають в необхідності забезпечення суверенного розвитку держави, віключення можливий его розпад, недопущення розкол в Збройних силах, збереженні миру та стабільності як усередіні країни, так и на кордонах з суміжнімі державами. Національні Інтереси в діпломатічній області знаходять свое вираженість у віробленні зовнішньополітічної стратегії, заснованої на Демонстрації цілей, які не пов'язаних з перегляду існуючого МІЖНАРОДНОГО порядку або Використання державою своих можливий у зміні міжнародної обстановки, что ускладнює становище других стран. Діяльність держави на міжнародній Арені становится логічною и передбачуваності, если ее представіті у виде послідовної та узгодженої ланцюжки Дій, в ході якіх реалізуються національні Інтереси.

Слід Зазначити, что в Науковій и публіцістічній літературі поряд з Категорією «національні Інтереси» часто вжівається Поняття «національно-Державні Захоплення». У цьом понятті между Національними та державн інтересами ставитися знак рівності, и тім самим смороду ототожнюються. Однако, як Видається, подібне ототожнення зазначену зрозуміти є НЕ зовсім коректний у разі, если ми будемо вести мову про багатонаціональніх державах.

Кожна держава має свои Власні національні Інтереси, Які нерідко приходять в Зіткнення з Національними інтересами других стран. Необходимость регулювання національніх інтересів різніх держав стала основною причиною создания міжнародніх и міждержавніх систем колектівної безпеки.

Розробляючі шкалу Власний національніх інтересів у сфері зовнішньої політики, керівництво Опис Республики Білорусь Вихід з Наступний зовнішньополітічніх імператівів: забезпечення надійної безпеки країни, Збереження суверенітету и теріторіальної цілісності держави, создание Демократичної держави при дотріманні гарантованого умів для Вільної и безпечного життя кожного его громадянина, облік факторів політенічності и поліконфесійність білоруського народу, багатовекторність зовнішньої політики країни при рівнозначності и взаємодоповнюваності двох історічніх векторів зовнішньої політики Беларуси - східного и західного. Разом з тим національні Інтереси Нашої держави у зовнішньополітічній сфере повінні були органічно впісуватіся в контекст формується нового світопорядку.

Головний підсумок Минулого п'ятіріччя, - позначають у віступі Президента Республики Білорусь А. Г. Лукашенко на Іншому Всебілоруськіх народних зборах (травень 2001 г.), - Полягає в тому, что Вперше за багатовікову Історію нашого народу Білорусь відбулася як незалежна и самостійна держава . Таким чином, є всі Підстави Говорити, что процес формирование Білоруської зовнішньополітічної Концепції завершено. Основними досягнені 12-річного ПЕРІОДУ розвитку суверенної Беларуси в сфере зовнішньої політики були: міжнародне Визнання країни; Розширення участия Беларуси в міжнародніх організаціях; продвижения по шляху інтеграції в систему світовіх господарських зв'язків; істотній прогрес в білорусько-російської інтеграції; Ядерне роззброєння, формирование дружніх отношений з суміжнімі державами.

Національні Інтереси Республики Білорусь в області зовнішньої політики включаються в собі геополітічні, економічні, військово-політичні та регіональні Захоплення. Розробляючі систему національніх інтересів, Білорусь враховує Головні Тенденції сучасного Європейського розвитку, Які Надаються Пряме Вплив, як на внутрішню, так и на зовнішню політіку країни. До числа назвою тенденцій слід, в Першу Черга, Віднести політіку Розширення Європейського Союзу и Розширення НАТО на Схід.

Геополітічні Захоплення Нашої країни пов'язані з забезпечення суверенітету и теріторіальної цілісності країни. Геополітічне становище Беларуси віключає односторонньому орієнтацію ее національніх інтересів. Ми зацікавлені в багатовекторної зовнішньої політики, підтрімці балансу между європейськім и Євроазійського політичним и економічнім простором. Одночасно Білорусь буде домагатіся формирование багатополярної системи міжнародніх отношений, что відбіває різноманіття сучасного світу и враховує Захоплення других держав планети.

Економічні Захоплення Беларуси, обумовлені нінішнім етапом глобалізації Світової економіки, пов'язані з Нагальне потребою Білоруської економіки інтегруватіся в світовий та європейський процес. Успішне вирішенню даної проблеми стане запорукою забезпечення країни енергетична та сировинна ресурсами, Підтримання на належно Рівні конкурентоспроможності национальной продукції, забезпечення стабільності фінансово-кредитної системи, успішного науково-технічного прогресу. При цьом Республіка Білорусь бере до уваги, что нінішній етап глобалізації, створюючі додаткові возможности для соціально-економічного прогресу и Розширення контактів между країнамі и народами, одночасно підсілює Світові протіріччя и вісуває Нові вимоги до роли держави и функцій державного управління. Глобалізація Робить такоже істотній Вплив на зовнішню політіку держав, требует гнучкого поєднання політики відстоювання національніх інтересів в сфері безпеки, создание сприятливі зовнішніх умов для соціально-економічного розвитку з активним Поиск Шляхів СПІВПРАЦІ та розширенню кола партнерів и союзніків. Глобалізація одночасно породжує и Нові небезпеки, підсілює ймовірність Виникнення велікомасштабніх фінансово-економічних криз.

Військово-політичні Захоплення Республики Білорусь будують з урахуванням ОСНОВНОЇ Тенденції нінішнього Європейського розвитку - Розширення НАТО на Схід, а такоже з урахуванням зростання МІЖНАРОДНОГО тероризму, транснаціональної злочінності, незаконного обігу наркотіків та оружия. Все це требует от керівніцтва країни Прийняття Додатковий ЗАХОДІВ по зміцненню обороноздатності держави. Білорусь нікому НЕ грозит, у нас ні з ким немає конфліктів, Які могли б перерости у збройні сутички. Сьогодні немає реальної Загрози Збройних нападу на Білорусь. Однако керівніцтвом Беларуси береться до уваги посілюється тенденція до создания однополярної Структури світу при економічному и силовому домінуванні сполучення Штатів Америки. Ця тенденція грозит відкінуті світ на тій годину, коли війна візнавалася прийнятною інструментом зовнішньої політики. При цьом найважлівішою умів забезпечення безпеки як Беларуси, так и России, серйозно фактором Зміцнення регіональної безпеки є створене білорусько-російське єдиний оборонний простір.

Військово-політичні Захоплення Білоруської держави полягають в забезпеченні ефективного захисту суверенітету и теріторіальної цілісності країни, ее державного ладу, підтрімці и збереженні належно уровня Збройних сил, військового та економічного потенціалу. Довготрівалім політичним и військовім інтересам, принципам європейської безпеки відповідає без'ядерний статус Беларуси.

Регіональні Захоплення Беларуси полягають в забезпеченні балансу багатостороннього та двостороннього співробітніцтва при забезпеченні национальной безопасности країни. Політичні І, в Першу Черга, економічні Інтереси настійно вімагають актівізації ДІЯЛЬНОСТІ Нашої країни з державами других регіонів. У зв'язку з ЦІМ Президент Беларуси, звертаючи зі щорічнім послання до білоруського народу и парламенту 16 квітня 2003 року, підкреслів: «Білорусь має буті присутности у всех регіонах світу, де це економічно вігідно и відповідно ее національнім інтересам».

Національні Інтереси Республики Білорусь тісно пов'язані з принципами зовнішньої політики, Які чітко позначені в Конституції Білоруської держави. Так, в Преамбулі Основного закону зазначається, что білоруський народ усвідомлює себе повноціннім суб'єктом СВІТОВОГО співтоваріства и підтверджує свою відданість загальнолюдського цінностям. У статті 1-й Конституції, яка закріплює суверенітет Білоруської держави, підкреслюється: «Республіка Білорусь - унітарна демократична соціальна правова держава. Республіка Білорусь має верховенство и повнотіла власти на своїй территории, самостійно Здійснює свою внутрішню и зовнішню політіку. Республіка Білорусь захіщає свою незалежність и теріторіальну цілісність, Конституційний лад, Забезпечує законність і порядок ». Віщою метою Суспільства и держави, свідчіть Основний закон країни, є людина, ее права, свободи та гарантії їх реализации. У Конституції знайшов відображення и принцип співвідношення національного законодавства Беларуси та МІЖНАРОДНОГО права. у статті
8-ий йдет: «Республіка Білорусь візнає ПРІОРИТЕТ загальновізнаніх Принципів МІЖНАРОДНОГО права и Забезпечує відповідність їм законодавства», однак «Не допускається Укладення міжнародніх договорів, Які суперечать Конституції».
У Цій же статті зафіксована державна позиція, что стосується возможности входження Нашої країни в Різні інтеграційні об'єднання та Міждержавні союзи. У статті зазначається: «Республіка Білорусь відповідно до норм МІЖНАРОДНОГО права может на добровільніх засідках входити в Міждержавні об'єднання и віходити з них». Важливі положення, что стосують захисту громадян Беларуси за кордоном и возможности їх відачі іноземній державі, зафіксовані в статті 10-й Конституції: «Громадянин Республики Білорусь гарантується захист и заступніцтво держави як на территории Беларуси, так и за ее межами. Громадянин Республики Білорусь НЕ может буті видань іноземній державі, если інше НЕ предусмотрена міжнароднімі договорами Республики Білорусь ».

Найбільш повно принципи зовнішньої політики Республики Білорусь вікладені в статті 18-й Конституції. У ній говориться: «Республіка Білорусь у своїй Зовнішній політіці Вихід з Принципів рівності держав, незастосування сили або Загрози силою, непорушності кордонів, мирного Врегулювання суперечок, невтручання у внутрішні справи та других загальновізнаніх Принципів и норм МІЖНАРОДНОГО права». У Цій же статті відбілася и такий важлівій принцип зовнішньої політики Беларуси як приверженность політіці ядерного роззброєння и демілітарізацію міжнародніх отношений. У статті підкреслюється: «Республіка Білорусь ставити за мету сделать свою теріторію без'ядерний зоною, а держава - нейтральним».

До числа найважлівішіх Принципів зовнішньої політики Беларуси слід Віднести и ВІДСУТНІСТЬ у Нашої держави будь-якіх територіальних претензій до других стран, так само як и невізнання Білоруссю територіальних претензій до неї з боку других держав.

Окреслені вищє принципи зовнішньої політики Республики Білорусь стали основою для визначення цілей и Завдання зовнішньополітічної стратегії Нашої держави.

Стратегічнімі цілямі зовнішньої політики Республики Білорусь є: забезпечення безпеки країни, Збереження и Зміцнення суверенітету и теріторіальної цілісності, захист інтересів Суспільства, особистості и держави.

Основні завдання Білоруської держави на міжнародній Арені віплівають з назвою вищє стратегічніх цілей. Серед ціх завдання:

· Створення сприятливого зовнішніх умов для поступальний розвитку Беларуси, піднесення ее економіки, Підвищення добробуту громадян країни, розвитку політічного, економічного, інтелектуального и духовного потенціалу країни;

· Зміцнення міжнародніх позіцій, что відповідають інтересам Беларуси як європейської держави;

· Вплив з урахуванням свого становища и можливости на формирование багатополярного, стабільного, справедливого и демократичного світопорядку, Заснований на загальновізнаніх нормах МІЖНАРОДНОГО права;

· Формування «пояса добросусідства» по периметру білоруськіх кордонів;

· Всебічній захист прав та інтересів білоруськіх громадян и юридичних осіб за кордоном;

· Донесення правдівої информации про Країну, сприяння позитивному сприйняттів Беларуси в мире, популярізація культурних и духовних цінностей білоруського народу за кордоном.

Аналіз Принципів зовнішньої політики Республики Білорусь переконливою свідчіть, что смороду в повну обсязі відповідають букві и духу основного закону найавторітетнішої міжнародної организации - Статуту ОРГАНІЗАЦІЇ Об'єднаних Націй.

Чіткість, ясність и послідовність Принципів, цілей и Завдання зовнішньої політики Беларуси стали запорукою стабільності и передбачуваності зовнішньополітічної стратегії Білоруської держави.Зовнішня політика та ідеологія держави | Пріоритети зовнішньої політики Республики Білорусь

Матеріал в Цій Книзі:

Пріоритети в сфері СОЦІАЛЬНОГО захисту населення | Пріоритети в сфері культури спорту і туризму | Релігія в сучасній Беларуси | Конфесійна політика в контексті ідеології Білоруської держави | Сучасне законодавство про свободу Совісті, віросповідання та Релігійні организации | Молодь як соціальна група Суспільства, політична соціалізація молоді | Організаційно-правові та концептуальні засади государственной Молодіжної політики. Принципи Молодіжної політики | Державна молодіжна політика реалізується в цілях СОЦІАЛЬНОГО становлення та розвитку молоді, найбільш полного Розкриття ее потенціалу в інтересах Всього Суспільства. | Основні напрямки Молодіжної політики на сучасности етапі | Сприяння медичного обслуговування та Збереження репродуктивних функцій молодих жінок, підтримка материнства. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати