На головну

Основні напрямки Молодіжної політики на сучасности етапі

  1. B.1.1 Основні положення
  2. ER-модель бази даних. Основні нотації зображення ER-моделі.
  3. I Основні категорії педагогіки
  4. I § ??1. Поняття государственной інформаційної політики
  5. I. Основні положення
  6. I. Основні принципи
  7. I. ОСНОВНІ СТРАХОВІ ПОНЯТТЯ

В СУЧАСНИХ условиях незмірно Зросла потреба в Нових підходах, в новій стратегії та тактіці СОЦІАЛЬНОГО и політічного розвитку молоді.

Вирішення цієї складної проблеми Неможливо без опори на системну методологію, бо в ІНШОМУ випадки вихідні цілі, завдання Молодіжної політики, ее програми НЕ матімуть реальних результатів.

молодіжна політика- Це своєрідна, доладна дінамічна система, в Якій Функціонування шкірного компонента системи має підкорятіся головної мети - створення умов для вільного розвитку особистості, Розкриття індівідуальніх схільностей и здібностей молодих Членів нашого Суспільства, а такоже підготовці молодого поколения до виконан Суспільно значущих СОЦІАЛЬНИХ ролей.

Формування Молодіжної політики можливе лишь на базі системного підходу, Який предполагает Ставлення до неї як до цілісності, яка має свои СКЛАДОВІ елементи, підсістемі, пов'язані з іншімі компонентами Суспільства, и в тій же година є самостійною активною частина процесса виробництва и відтворення суспільного життя , соціалізації молодих поколінь.

При формуванні та реализации основних напрямків, цілей и Завдання Молодіжної політики та патенти враховуваті всі Особливості сучасного етапу в розвитку Суспільства.

Політична соціалізація сучасного поколение молоді відбувалася в других, чем при адміністративно-командної системи, условиях. Це поколение виросло в условиях краху и повалення авторитетів, руйнування звичних цінностей та ідеалів, руйнування усталеної системи виховання. Альо воно такоже росло и в условиях Політичної свободи, політічного плюралізму, Політичної БОРОТЬБИ.

Сучасне поколение молоді Зросла в других економічних условиях, в условиях сильного майнового розшарування, значного впліву тіньової економіки, становлення абсолютно других Принципів міжособістісніх отношений.

У ціх условиях особливого значення набуває здатність правлячої еліти до проведення Молодіжної політики в условиях новой соціальної реальності, до послідовного формирование Сильної государственной Молодіжної політики, Реформування системи освіти и виховання.

Формування государственной Молодіжної політики на сучасности етапі розвитку білоруського Суспільства має включать в себе следующие основні процеси:

· Вісування державою, політічнімі лідерамі країни, Політичною елітою національно-государственной доктрини Молодіжної політики;

· Віділення адекватних даній доктріні держбюджетніх ресурсов, а такоже Прийняття відповідніх законодавчий АКТІВ, что належати до СФЕРИ Молодіжної політики, включаючі відображення ее базісної роли в соціальному розвитку молодого поколения в условиях новой соціальної реальності;

· Залучення провідніх в Цій Галузі знань вчених до розробки новой Концепції Молодіжної політики.

Найважлівішім напрямком сучасної Молодіжної політики є формирование та Зміцнення правових, економічних, екологічних, духовно-моральних и організаційніх умів для громадянського становлення, виховання та соціальної самореалізації молоді.

Сучасна концепція государственной Молодіжної політики в Республіці Білорусь в якості головного напрямків віділяє следующие напрямки:

1. Поліпшення житлових умов молоді. Удосконалення законодавчий-нормативних АКТІВ, Які формують державну молодіжну Житлово політіку. Подалі розвиток різніх форм стимулювання та государственной ПІДТРИМКИ будівництва житла для молоді та молодих сімей (Подання субсідій, довгостроково кредитів, Залучення позабюджетніх джерел фінансування). Підтримка ініціатив молоді, юридичних осіб, спрямованостей на вирішенню житлової проблеми молоді в регіонах РЕСПУБЛІКИ.

2. Профорієнтація и працевлаштування молоді.Розвиток системи сприяння зайнятості молоді, забезпечення гарантії первого РОбочий місця, забезпечення вторінної зайнятості студентів та учнів, підтримка Студентського загонового руху, формирование республіканської системи центрів зайнятості та профорієнтації молоді.

У структурі Молодіжної політики особливе значення Належить проблемами Молодіжної зайнятості. Світова статистика свідчіть, что частко молоді в структурі безробітного населення висока у всех економічно розвинення странах. Серед безробітніх в Нашій Республіці вона ставити примерно 45%. Труднощі з працевлаштуванням відчувають много випускників Середніх спеціальніх та Вищих Навчальних Закладів.

Велику роль в реализации права молоді на працю покликання зіграті новий Трудовий кодекс Республики, Який вступивши в дію з 1 січня 2000 року. У ньом існує самостійна глава «Особливості регулювання праці молоді», в Якій врегульовані много проблем Трудової ДІЯЛЬНОСТІ молоді: пільги, длительность робочі дні, длительность РОбочий годині для учнів загальноосвітніх та других Навчальних Закладів та інші питання.

Міністерством освіти и Міністерством праці Прийнято СПІЛЬНЕ Постанова «Порядок установлення підпріємствам, установам и організаціям броні для Надання первого РОбочий місця випускникам державних Навчальних Закладів» (1999 р), Пожалуйста спрямованостей на Врегулювання проблеми працевлаштування випускників державних Навчальних Закладів.

3. Соціально-економічна підтримка молодої сім'ї. Розвиток центрів сприяння молодій сім'ї у вірішенні економічних, юридичних, соціально-побутових, психологічних проблем.

4. Діяльність, спрямована на громадянське становлення, духовно-моральне, патріотичне та екологічне виховання молоді.Методичне забезпечення роботи з розвитку громадянськості, духовно-моральному и патріотічному становленню молоді. Наукове та інформаційне забезпечення, матеріально-технічне та кадрове Зміцнення Громадська об'єднань и ОРГАНІЗАЦІЙ, провідніх роботу в даного напрямку.

5. Підтримка наукового та науково-технічної творчості, вінахідніцтва та раціоналізаторства молоді.Сприяння участия молоді в реализации комплексних програм по вірішенню наукових и науково-технічних проблем, Впровадження раціоналізаторськіх пропозіцій и винаходів. Посилення матеріальної бази и пропаганди наукового и науково-технічної творчості молоді. Удосконалення системи ПІДТРИМКИ молодих учених, фахівців, вінахідніків и раціоналізаторів.

6. Підтримка РОБОЧОЇ молоді (міського та сільського), сприяння Залучення молоді в сільськогосподарське виробництво и закріпленню молодих фахівців в селі. Створення належно умів для праці и побуту Робітничої та сільської молоді. Розвиток и підтримка молодіжного підприємництва, молодіжніх фермерських господарств.

7. Посилення МІЖНАРОДНОГО молодіжного співробітніцтва.Розвиток и Зміцнення контактів молоді Республики Білорусь з одноліткамі Із зарубіжних країн, создание Постійно діючого багатофункціонального механізму міжнародніх зв'язків молоді, Приєднання до існуючіх міжнародніх програм, інформування та коордінація ДІЯЛЬНОСТІ молодіжніх об'єднань по включенню їх в ЦІ програми.

8. Підтримка масового дитячого та молодіжного спорту і туризму.Розвиток творчого потенціалу та підтримка талановітої молоді.

9. Державна підтримка ДІЯЛЬНОСТІ дитячих и молодіжніх Громадська об'єднань. Створення умов для самореалізації молоді, підтримка молодіжніх ініціатив. Організаційно-методична та фінансова підтримка програм молодіжніх та дитячих об'єднань, Залучення їх до процесса реализации государственной Молодіжної політики.

У Нашій Республіці Діє много різніх Громадська и державних програм по роботі з молоддю, дітьми, підліткамі. Много з них ініційовані Президентом Республики Білорусь А. Г. Лукашенко, например, програма «Діти Беларуси», в структурі якої віділені програми «Діти Чорнобиля», «Діти-інваліди» и т.д. Створено и функціонує Спеціальний Фонд Президента Республики Білорусь относительно соціальної ПІДТРИМКИ обдарованих учнів та студентів.

10. Правовий захист та соціальна адаптація молоді.Розвиток нормативно-правової бази, что Забезпечує правовий захист и соціальну адаптацію молоді. Апробація СУЧАСНИХ форм и методів профілактичної и соціально-адаптаційної роботи, в тому чіслі в області наркозалежності та алкоголізму, венерічніх захворювань и СНІД. Підвищення роли громадськості в захісті прав молоді, создание механізму правового інформування и консультування. Розробка Концепції та поетапна введення системи ювенальної юстиції.Державна молодіжна політика реалізується в цілях СОЦІАЛЬНОГО становлення та розвитку молоді, найбільш полного Розкриття ее потенціалу в інтересах Всього Суспільства. | Сприяння медичного обслуговування та Збереження репродуктивних функцій молодих жінок, підтримка материнства.

Матеріал в Цій Книзі:

Лекція 17. ідеологічна політика в соціальній сфере | Пріоритети в сфері освіти | Пріоритети в сфері охорони здоров'я | Пріоритети в сфері СОЦІАЛЬНОГО захисту населення | Пріоритети в сфері культури спорту і туризму | Релігія в сучасній Беларуси | Конфесійна політика в контексті ідеології Білоруської держави | Сучасне законодавство про свободу Совісті, віросповідання та Релігійні организации | Молодь як соціальна група Суспільства, політична соціалізація молоді | Організаційно-правові та концептуальні засади государственной Молодіжної політики. Принципи Молодіжної політики |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати