Головна

Пріоритети в сфері охорони здоров'я

  1. II. Відображення в сфере
  2. А) Безпека Республики Білорусь в Політичній сфере.
  3. А) Повноваження федеральних ОРГАНІВ государственной власти в сфере охорони здоров'я
  4. Адміністративно-правова охорона прав и свобод громадян у сфері державного управління (загальна характеристика).
  5. Адміністративно-правові основи управління в сфері СОЦІАЛЬНОГО захисту населення.
  6. Арт-менеджмент в сфері соціально-культурної ДІЯЛЬНОСТІ
  7. Б) Повноваження ОРГАНІВ государственной власти суб'єктів Російської Федерации в сфере охорони здоров'я

Необхідною умів трудового потенціалу, головного крітерієм ефектівності державного управління є здоров'я Суспільства. Тому Головною метою государственной политики в Галузі охорони здоров'я є Збереження и Зміцнення здоров'я нації.

Відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Республики Білорусь на 2001-2005 роки Головними завдання в Галузі охорони здоров'я є: забезпечення констітуційніх прав громадян на якісну медична допомога; Збереження пріорітетності государственной системи охорони здоров'я з одночаснім Формування багатоукладності; доведення уровня бюджетного фінансування охорони здоров'я до 2005 року до 7,5% ВВП; Збільшення ефектівності использование ФІНАНСОВИХ и кадрових ресурсов; Максимальна Наближення медичної допомоги до населення; Посилення профілактичної та діагностичної спрямованості роботи Галузі.

Національна політика розвитку Галузі Знайшла свое відображення в Концепції розвитку охорони здоров'я Республики Білорусь, відповідно до якої проведена масштабна робота з розробки та впровадження новой медико-економічної моделі розвитку вітчізняної охорони здоров'я, что Включає бюджетне фінансування витрат на охорону здоров'я в розрахунку на одного жителя; пріорітетній розвиток первинної медико-санітарної допомоги; реалізацію територіальних програм державних гарантій забезпечення громадян безкоштовно медичною помощью; Здійснення реструктуризації та стандартизації медичної допомоги, создание системи управління ее якістю.

У Республіці Білорусь функціонує державна система охорони здоров'я, что Забезпечує громадян вісококваліфікованою медичною помощью. Об'ємні Показники діяльності системи охорони здоров'я вищє, чем в других странах СНД, включно з російською Федерацією. Так, например, Кількість відвідувань лікарів у розрахунку на 1 жителя ставити 11,4; число госпіталізованіх на 100 жителей - 27,9; Кількість Виконання вікліків швидкої медичної допомоги у розрахунку на 1000 наявний населення - 378,1. Забезпеченість лікарями на 10 тис. Населення Склаві 45,3; працівнікамі Із середня медична освітою - 124,8; лікарнянімі ліжкамі - 119,7.

У Республіці розроблені та реалізуються теріторіальні програми державних гарантій Надання громадянам безкоштовної медичної допомоги на основе затверджених державних мінімальніх СОЦІАЛЬНИХ стандартів в області охорони здоров'я, до якіх відносяться:

· Розмір коштів, віділеніх на безкоштовна медична допомога в розрахунку на одного жителя РЕСПУБЛІКИ;

· ОБСЯГИ амбулаторно-поліклінічної допомоги, Який візначається кількістю відвідувань на 1000 жителей;

· ОБСЯГИ стаціонарної допомоги - середня длительность лікування хворого;

· ОБСЯГИ швидкої медичної допомоги, что віражається кількістю вікліків бригад швидкої медичної допомоги.

З метою Залучення Додатковий джерел фінансування населенню віявляються Платні медичні послуги в державних організаціях охорони здоров'я (Постанова Ради Міністрів Республики Білорусь від 25 квітня 2003 року № 556). У їх чіслі - діагностичні заходи, Які здійснюються за Бажанов пацієнта; профогляди; нетрадиційні методи Огляду и лікування; косметологічні послуги, пластична хірургія и т.п. Такоже на платній Основі віявляється ряд сервісних послуг, что забезпечують Комфортні умови перебування пацієнтів в лікарняних установах.

Завдяк здійсненню продуманої и послідовної соціальної політики, Впровадження державних мінімальніх СОЦІАЛЬНИХ стандартів Білорусь за такими Показники здоров'я населення, як дитяча и материнська смертність, очікувана длительность життя, рівень інфекційної захворюваності, вігідно відрізняється від усіх республік колишня СРСР. Так, например, досягнуть середньоєвропейській рівень за Показник дитячої смертності, значний знижена смертність дітей у віці до 5 років. Республіка Білорусь получила сертифікат Регіональної європейської КОМІСІЇ Всесвітньої организации охорони здоров'я, что підтверджує викорінення поліомієліту. Согласно з данімі Доповіді ВООЗ про стан охорони здоров'я в Европе в 2002 р, наша республіка має найбільш високий Показник очікуваної трівалості здорового життя (60,1 років) в порівнянні з Молдова і Литвою (58,4), Грузією (58,2 ), Россией (55,5), Україна (54,5), Казахстаном (54,3).

Кроме того, відповідно до Доповіді ООН про людський розвиток за 2003 рік в рейтингу стран за індексом людського розвитку республіка зайнять 53 місце з 175 стран світу. Вперше увійшовші в групу держав з високим рівнем розвитку людського потенціалу, Білорусь випередив всі країни СНД (Росія - 63 місце, Україна - 75, Казахстан - 76, Грузія - 88), а такоже деякі ЄВРОПЕЙСЬКІ країни-кандидати в євроатлантічні структури: Болгарію, Македонію , Боснію и Герцеговину, Румунію, Албанію и Туреччина. Лідерство Нашої країни є закономірнім: розрахунки незалежних експертів показують, что Білорусь в більшій мірі, чем інші країни СНД, піклується про своих громадян, вітрачаючі на охорону здоров'я 4,7% ВВП, освіту - 6% ВВП.

Пріорітетнімі напрямку розвитку охорони здоров'я на найближче перспективу є:

· Подалі розвиток первинної медико-санітарної допомоги як першооснові всієї системи охорони здоров'я, Збереження доступної, гарантованої за ОБСЯГИ и якістю спеціалізованої медичної допомоги;

· Поєднання бюджетного и позабюджетного фінансування, поступовій Перехід до медичного страхування;

· Формування Сайти Вся медичних послуг, розширення системи платних послуг;

· Зміцнення матеріально-технічної бази Галузі, подалі вдосконалення системи оплати праці медичний ПРАЦІВНИКІВ;

· Посилення профілактичної спрямованості, формирование здорового способу життя;

· Вдосконалення державного регулювання у сфері забезпечення лікарськімі засоби та виробами медичної техніки.Пріоритети в сфері освіти | Пріоритети в сфері СОЦІАЛЬНОГО захисту населення

Матеріал в Цій Книзі:

Концептуальні засади формирование національніх моделей ринкового економік и Білоруської економічної моделі | Умови формирование Білоруської економічної моделі | Економічна політика Республики Білорусь | Інтеграційна ідея и національні Інтереси держави | Нормативно-ціннісні передумови Функціонування Політичної системи | Проблема стабільності и мінлівості Політичної системи | Лекція 16. Світоглядні основи ідеології Білоруської держави | Білоруська ідея », традиції национальной культури и патріотизм | Стратегічні Пріоритети та консолідуючі Ідеї білоруського Суспільства: раціональній вибір історічного шляху розвитку | Лекція 17. ідеологічна політика в соціальній сфере |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати