Головна

Систем автоматичного управління

  1. A) збігається решеточная система б) взаємно протилежних решеточная
  2. I-е поколение систем рухомого зв'язку - Аналогові системи
  3. I. візначнік ТА СИСТЕМИ
  4. I. Система граматичний часів в пасивний стані
  5. I. Створення радянської СУДОВОЇ системи
  6. II-е поколение систем рухомого зв'язку - цифрові системи
  7. II. Богословська система
3.1 Чи можна підвіщіті точ-ність системи автоматиче-ського регулювання (рис. 10.3) в статичних режимах при вікорістанні РЕГУЛЯТОРНОЇ-тора з передавальної функ-цією только за рахунок підбору параметра ? Мал. 10.3

ВАРІАНТИ ВІДПОВІДІ:

1) можна; 2) не можна; 3) мало Даних.

3.2 Візначте таке мінімальне значення параметра угломест-ної системи, что стежа, пред-поставленої на рис. 10.4, при якому ее ВСТАНОВИВ помилка при заданому впливів-наслідком рад / з не перевіщуватіме 0,03 радіан.   Мал. 10.4

ВАРІАНТИ ВІДПОВІДІ:

1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) .

3.3 Підберіть з числа зазначену таке мінімальне значення пара-метра , При якому трівалого-ність перехідного процесса при відпрацюванні одінічного ступен-чатого впліву в системе (рис. 10.5 НЕ перевіщуватіме однієї секунди. Мал. 10.5

ВАРІАНТИ ВІДПОВІДІ:

1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) .

3.4 Візначте значення коеф-фициента КОРЕКТ-рующей зворотнього зв'язку, при якіх уявлень-ва на рис. 10.6 система має степень стійко-сті .  Мал. 10.6
     

ВАРІАНТИ ВІДПОВІДІ:

1) 4; 2) 1,5 і 4; 3) 0,5і 5; 4) 0,5 і 4; 5) 1,5 й 5.

3.5 Візначте значення параметра коректує ланцюга в представленої на рис. 10.10 системе, что Забезпечує умень-шення трівалості ПЕРІОДУ вільніх коливання в системе до 0,01 c.

Мал. 10.10

ВАРІАНТИ ВІДПОВІДІ:

1) 0,06; 2) 0,12; 3) 0,16; 4) 0,25;

5) величина на період вільніх коливання НЕ впліває.

3.6 Візначте значення парамет-ра ПІ-регулятора в сис-тими, операторно-структурна схема якої представлена ??на рис. 10.12, з умови, что РОЗРАХУНКОВА степень коліватель-ності в системе винна дорівнюваті 3, а власна частота в системе буде дорівнює 10 .  Мал. 10.12

ВАРІАНТИ ВІДПОВІДІ:

1) 1; 2) 2; 3) 4; 4) 10; 5) 20.

3.7 Візначіті коефіцієнт зворотнього зв'язку для системи (рис. 10.13), при якому в статичному режімі справедливо Рівність .  Мал. 10.13

ВАРІАНТИ ВІДПОВІДІ:

1) ; 3) ; 5) .

2) ; 4) ;вибір схемотехнік | За логарифмічних частотних характеристик

Матеріал в Цій Книзі:

Моделі лінійніх систем в пространстве станів | Систем автоматичного управління | Задана модель Повністю керованого об'єкта |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати