Головна

Основні правила виконан та оформлення креслень дипломних проектів

  1. B.1.1 Основні положення
  2. CSS - Урок 3. Правила и селектор CSS
  3. ER-модель бази даних. Основні нотації зображення ER-моделі.
  4. I Основні категорії педагогіки
  5. I. Завдання для обов'язкового виконан
  6. I. Завдання для обов'язкового виконан
  7. I. Завдання для обов'язкового виконан

Зміст и оформлення креслень Залежить від Стадії проектування. Проектування будівель і споруд может проводитись в две Стадії: 1) проектне завдання, 2) робочі креслення.

Перша стадія - технічний проект + ПКД (проектно-кошторисна документація). До ее складу входять архітектурно-будівельні креслення, генеральні плани, фасади, плани поверхів, вертикальні розрізі без детального опрацювання, зі зведення розрахунком кошторисної вартості будівництва.

Друга стадія - робоча документація, склад на підставі затверджених технічного проекту.

З Огляду на спеціфіку дипломного дизайнерський проектування, а самє Дещо спрощений у порівнянні з реальним процес проектування, особливо при розробці дизайн-Концепції, пріймається, что дипломант Виконує роботу, в основному відповідає умів Першої Стадії - технічний проект.

Креслення проекту віконуються за правилами будівельного креслення.

Кожній части робочих креслень прісвоюють марку, яка проставляється на кожному кресленні в основному напісі. Для окремий частин робочих креслень Встановлені следующие марки:

Архітектурні решение ... АР

Залізобетонні конструкції ... ЯЖ

Металеві конструкції ... КМ

Дерев'яні конструкції ... КД

Будівельні конструкції (об'єднання

марок ЯЖ, КМ и КД в одну часть) ... КС

Архітектурно-будівельні решение ... АС

Інтер'єри ... .. ... АІ

Водопровід и каналізація ... ВК

Опалення та вентиляція ... ОВ

Електроосвітлення ... ... ЕО

Креслення дипломного проекту такоже розбіваються на групи відповідно до розробляються частинами: технологічної, будівельної, економічної и т.п.

Креслення и текстових документів дипломного проекту прісвоюються відповідні Позначення, Які вказуються в графі 1 основного написи:

1. Пояснювальна записка ПЗ

2. Специфікація обладнання СО

3. Загальний вигляд вироби, Вузли ВО

4. складально креслення Вузли або вироби СБ

5. Генеральний план ДП

6. Креслення технології виробництва ТХ

7. Архітектурні решение АР

8. Архітектурно-будівельні

решение АС

9. Теоретична креслення * ТЧ

10. Інтер'єри АІ

11. Креслення розділу охорони праці ВІД

12. Економічні показатели

проекту ЕП

* Если на креслення віконані табліці, малюнки, ЦІ креслення доцільно позначаті ТЧ, тобто теоретичний креслення.

Єдина модульна система (Емський). За основною модуль чинний розмір 100 мм. Все об'ємно-планувальні розміри приміщень, сходових клітін та конструктивних елементів (стін, перекріттів и ін.) Повінні буті кратні модулю. Модуль может буті укрупнення и дробові.

Укрупнені модулі - 6000, 3000, 1500, 1200, 600, 300 и 200 мм (60М, ЗОМД5М, 12М, 6М, ЗМ и 2М); дробові модулі - 50, 20, 10, 5, 2 і 1 мм (1 / 2М, 1 / 5М, 1 / 20М, 1 / 50М, 1 / 100М).

Для прив'язки Будівлі (споруди) на місцевості и для визначення елементів Будівлі (споруди) застосовується сітка коордінаційніх осей несучих конструкцій. Всі Зовнішні й капітальні внутрішні стіні, а такоже окремо розташовані опори (колони и стовпи) повінні мати коордінаційні осі.

Коордінаційні осі и їх Позначення

Об'ємно-планувальна елементом назівається частина об'єму Будівлі з

розмірамі, рівнімі вісоті поверху, прольоту и Крока.

Кожному будинку и спорудження прівласнюють самостійну систему коордінаційніх осей и завдаючи по лівій Нижній стороні планом Будівлі штрих-пунктирною лініямі. Маркують коордінаційні осі Арабською цифрами уздовж довгої Сторони Будівлі и прописними буквами (окрім 3, Й, О, X, І, ред) - уздовж короткої Сторони Будівлі, Які проставляють у гуртка d 6 ? 12 мм. Розмір шрифту для коордінаційніх осей та позіцій на 1-2 номера более, чем для розмірніх чисел цього креслення.

При віконанні архітектурно-будівельних креслень рекомендується

застосовуваті Такі масштаби

Найменування збережений масштаби збережений
  Основний допускається
Плани поверхів, розрізі, фасади 1: 200, 1: 500 1: 100, 1:50
Фрагменти планів, фасадів 1: 100 1:50
Вузли 1:10, 1: 15,1: 20 1: 5

Основний напис кресленнявіконується в правому нижньому куті аркуша відповідно до ГОСТ 2.104 за формою 1. Форма 1 застосовується в комплектах креслень виробів, что віпускаються підпріємством и в конструкторських креслень.

 
 

Форма 1 для загальнобудівельніх креслень

У графах вказується: шифр креслення; найменування підприємства, до складу которого входити будинок або найменування мікрорайону; найменування Будівлі; найменування збережений, поміщеніх на даного Аркуші (План. Розріз. Фасад).

Зразок Заповнення форми 1

Форма 3 застосовується на креслення, Які відносяться до креслень проектної документації (генпланів, будівельні креслення, будівель і споруд, технологічних планування, схем, плакатів, технічних малюнків).

Зразок Заповнення форми 3

Порядок побудова шифру креслення.

ДП - ХХХХХ. ХХ - ХХ - 13 - ТX

а Б В Г Д

де а - шифр виду навчальної роботи (дипломний проект ДП);

б - код спеціальності (052400.04 - дизайн);

в - номер дипломного проекту за наказом;

г - поточний рік;

д - Позначення документа (креслення або текстового документа) для дипломних проектів.

Креслення планів будівель супроводжують експлікацією приміщень, відомістю прорізів воріт и дверей та ін.

Форма експлікації приміщень

 Графічна частина | Вимоги до нанесення Розмірів на креслення
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати