На головну

From товари, замовлено

where товари. код_товару=замовлено. код_товару

Операція INNER JOIN

Вона використовується у реченні FROM і з'єднує записи двох таблиць, якщо поля, за якими проводиться з'єднання, містять однакові значення. Ця операція також називається внутрішнім з'єднанням.

В наступному прикладі операція використовується з таблицями Відділи та Співробітники для вибірки всіх співробітників кожного відділу.

SELECT В. ном, с. прізв

FROM Відділи В INNER JOIN Співробітники С

ON В. ном=С. ном_від;

Операція LEFT JOIN, RIGHT JOIN

Операція LEFT JOIN використовується для створення лівого зовнішнього з'єднання, до якого включаються всі записи з першої (лівої) таблиці, навіть якщо немає співпадаючих значень для записів із другої (правої) таблиці.

Операція JOIN використовується для створення правого зовнішнього з'єднання, до якого включаються всі записи з другої (правої) таблиці, навіть якщо немає співпадаючих значень для записів із першої (лівої) таблиці.

Наприклад, операцію LEFT JOIN можна використовувати з таблицями Відділи (ліва) та Співробітники (права) для вибірки всіх відділів, включаючи ті, в яких немає співробітників.

SELECT В. ном, с. прізв

FROM Відділи В LEFT JOINСпівробітники С

ON В. ном=С. ном_від;

Якщо потрібно вибрати всіх співробітників, включаючи тих, які не приписані до жодного відділу, то використовується операція RIGHT JOIN.

SELECT В. ном, с. прізв

FROM Відділи В RIGHT JOINСпівробітники С

ON В. ном=С. ном_від;


Запити на об'єднання

Операція Union може об'єднувати результати декількох запитів, таблиць або інструкцій SQL. Наприклад,

TABLE [Замовлення]

Union

TABLE [Замовлення_архів];

Для об'єднання двох і більш запитів необхідно, щоб їхні стовпчики, що входять у набір вихідних даних, були сумісні по об'єднанню.

Контрольні питання

s Які типи даних використовуються в SQL?

s Як можна задати значення по замовчанню в числові поля?

s Як задається ключове поле?

s Які властивості поля підтримує SQL?

s Як задаються обмеження на стовпчики таблиці?

s Що таке первинні та зовнішні ключі?

s Основний формат команди Select?

s Які оператори використовуються для завдання умов вибірки даних?

s Що таке агрегатні функції?

s Для чого використовується групування даних у запитах?

s Що таке з'єднання таблиць, які існують різновиди цієї операції?

s Для чого використовуються запити на об'єднання?


2 Лабораторна робота № 2 «Підготовка до створення бази даних у середовищі MySQL»

 Group by музей; | SHOW FIELDS FROM db;

БАЗИ ДАНИХ (2) | Розробка схеми бази даних | Create table Постачання | Show tables; | Мета роботи | Мета роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати