Головна

авторські договори

  1. Авторські права на композіції
  2. В. Сибір и Далекий Схід. Договори з Кітаєм (1858 и 1860 рр.)
  3. Вашингтонського конференція и ее договори
  4. Вплив Війни на міжнародні договори
  5. Питання 13. Авторські договори.
  6. Глава I. Договори про працю як самостійна категорія

Загальні положення.Використання твору автора іншімі особами (Користувачами) здійснюється на підставі АВТОРСЬКОГО договором, кроме віпадків, спеціально зазначену Законом. Договірна форма использование творів більшою мірою, чем будь-яка Інша, Забезпечує реалізацію та охорону як особиста, так и майновий прав автора. Відповідає вона и інтересам Користувачів, оскількі смороду набуваються певні права по використаних творів, якіх НЕ ма ють інші особини, и в зв'язку з ЦІМ могут окупіті свои витрати по відтворенню та Поширення творів и отріматі прибуток. В кінцевому Рахунку в договірному вікорістанні творів зацікавлене і суспільство в цілому, оскількі такий порядок стімулює творчу Активність его Членів и спріяє множення духовного багатства Суспільства.

Чінне авторське законодавство НЕ містіть визначення АВТОРСЬКОГО договором, проти аналіз его норм дозволяє сформулюваті Наступний визначення: за авторським договором автор передает або зобов'язується Передат покупцеві своих прав на использование твору в межах и на условиях, узгодженням сторонами.Авторський договір носити цивільно-правовий характер и є самостійнім у ряду других цивільно-правових договорів. Даній Висновок має НЕ только теоретичне, а й велике практичне значення. Зокрема, ВІН означає, что на авторсько-ДОГОВІРНІ отношения пошірюються як ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Цивільного права, например правила про форми та умови дійсності угідь, так и відповідні норми зобов'язального права, что стосують, например, порядку Укладення та виконан договорів, відповідальності за їх Порушення и т. п.

За загально правилом, авторський договір носити консенсуальної, Взаємний и відшкодувальній характер. Течение багатьох років в російській юрідічній літературі триває Суперечка про природу АВТОРСЬКОГО договором. Суп, розбіжностей зводу до питання про ті, поступається чи автор контрагенту свои майнові права на твір або лишь дозволяє его использование на питань комерційної торгівлі условиях. У зв'язку з ЦІМ в літературі вісунуті и детально обгрунтовані теорія вчинки (передачі) и теорія Дозволу [145]. Чіннім законодавством, в якому Неодноразово підкреслюється можлівість переходу права на использование твору від учасника до других осіб, Сейчас спір однозначно вірішено на Користь Теорії вчинки прав.

Сучасне російське авторське право виходом Із принципом свободи АВТОРСЬКОГО договором,відповідно до которого Сторони Самі визначаються свои взаємні права та обов'язки и обумовлюють інші умови договору. Разом з тим Закон пред'являє до авторських договорів деякі вимоги, сформульовані у виде диспозитивності и імператівніх правил. Перші з них вступають в дію тоді, коли в договорі НЕ вірішені ті чи інші питання. Як приклад можна привести правило про ті, что дія переданого за договором права обмежується теріторією Російської Федерации, если в авторських договорі відсутня Умова про территории, на якові передається право.

Імператівні правила або забороняють вводіті в авторські договори певні умови, або наказують решение окремий вопросам при віборі сторонами конкретного варіанту своих взаємін з числа можливости. Например, Закон заздалегідь оголошує недійснім Умова АВТОРСЬКОГО договором, Яким автор обмежується в створенні в Майбутнього творів на Дану тему чи в Цій Галузі. Прикладом імператівної норми розпорядча характеру может служити Вимога обов'язкового встановлення максимального тиражу твору, если в авторських договорі про видання або ІНШОМУ відтворенні твори винагорода визначили у виде фіксованої суми.

Види авторських договорів.Віступаючі в якості особливого виду цивільно-правового договору, авторський договір, в свою черга, підрозділяється на ряд різновідів, шкірні з якіх має свои Особливості.

Перш за все авторські договори поділяються на групи в залежності від виду творів, з приводу якіх смороду полягають. Віділяються, зокрема, авторські договори на создания и использование літературних, музична, аудіовізуальніх, архітектурніх та других творів.Даже если зазначені договори передбачають один и тієї ж способ использование творів, вид останніх надає Певний Вплив на Зміст самого договору.

Залежних від того, чи є предметом АВТОРСЬКОГО договором Вже готов твір або твір, Пожалуйста ще только необходимо создать, різняться авторські договори замовлення и авторські договори на готов твір.Авторський договір замовлення докладно регламентує вимоги, что пред'являються до майбутнього твору, зокрема встановлює его жанр, призначення, ОБСЯГИ и інші параметрами, візначає Терміни і форму Подання роботи Замовнику, порядок Усунення зауваження, предполагает право автора на Отримання авансу и т. П У тих випадка, коли предметом договору є Вже готов твір, воно зазвічай розглядається и схвалюється користувачем до Укладення договору. Тому всі зазначені вищє питання для даного договору значення не ма ють, и Основна увага пріділяється проблемі использование твору.

Авторські договори могут буті пов'язані з Використання Ще не оприлюднення твору або твору, Який Вже доведено до загально відома.Як правило, це істотно впліває на Такі умови договору, як розмір АВТОРСЬКОГО гонорару и форма его виплати. Автор не оприлюднення твір зазвічай отримуються особливе винагорода за Надання корістувачеві права на перше Ознайомлення публікі з твором. Спеціфічною рісою договором, пов'язаного з повторним Використання твору, є право автора на внесення виправлення та змін до складу Створенняїмтвір.

Залежних від того, чи становится набувачам авторських прав за договором Єдиним їх власником б або не становится, авторські договори поділяються на договори про передачу Виключно прав и договори про передачу невиключного прав.Авторський договір про передачу Виключно прав дозволяє использование твору Певного способом и у встановлений договором межах только особі, Якій ЦІ права передаються, и дает такій особі право забороняті подібне использование твору іншім особам. За авторським договором про передачу невиключного прав корістувачеві дозволяється використовуват твір Які з самою авторки та іншімі особами, Які получил от автора Дозвіл на использование твору аналогічнім способом. Согласно п. 4 ст. 30 Закону про авторське право, что передаються за авторським договором права вважаються невиключного, если в договорі прямо не встановлено інше.

Нарешті, велике практичне значення має Підрозділ авторських договорів залежних від способу использование твору. Найбільш Поширення видом АВТОРСЬКОГО договором є видавничий договір.В рамках даного договору здійснюється видання и перевидання будь-якіх творів, Які могут буті зафіксовані на папері, т. Е Творів літератури (наукових, художніх, Навчальних и т. П), драматична, сценарних, музична творів, творів образотворчого мистецтва и т. д. Видавничий договір найповніше врегульованим чіннім законодавством и дослідженій юридичної наукою. Нерідко Висновки, Які спочатку робляться на базі! Застосування

норм про видавничий договорі, а такоже сформована практика вирішенню СПОРІВ, Згідно пошірюються и на інші авторські договори.

постановочні договірПолягає тоді, коли основним способом использование твору є его публічне виконан. Его предметом могут буті Драматичні твори, музика або лібрето опери, балету, оперети, музика до драматичного спектаклю и т. П, Які Використовують театрально-видовищних організаціямі (театрами, філармоніямі, цирків, концертних організаціямі и т. Д) Шляхом постановки на сцені. У Сейчас годину постановочні договір повинен укладатіся Користувачами относительно як опрілюднені, так и оприлюднення творів.

сценарний договір-це договір, Який регламентує отношения, пов'язані з Використання тексту, за Яким знімається кінофільм, телефільм, робиться радіо або телепередача, проводиться масово-видовищних Захід и т. д. Сценарний договір Близько до постановочному договором, з рамок которого ВІН поступово віділівся в самостійній вид. Їх Основна відмінність Полягає в тому, что літературний Сценарій, на Відміну, например, від драматичного твору, вікорістовується не в своєму незмінному виде, а служити основою для создания більш Наближення до потреб кінематографу, телебачення чи радіо режісерського сценарію, за Яким, власне, и ставитися фільм чи робиться передача. У цьом СЕНСІ сценарний договір предполагает, что твір (Сценарій) может буті Використано в зміненому виде.

Договір про депонування рукописурегулює умови і порядок оприлюднення та Подальшого использование твору, Пожалуйста поміщається на зберігання в Спеціальний інформаційний орган. Зазвічай Шляхом депонування Використовують наукові твори, что представляються Інтерес лишь для обмеження кола фахівців, за Запитів якіх їм Надаються копії депонованіх творів чи їх окремий частин.

Договір художнього замовленняопосередковує отношения, пов'язані зі створеня творів образотворчого мистецтва з метою їх публічної Демонстрації. Его предметом є різноманітні твори образотворчого мистецтва, Які авторами на замовлення ОРГАНІЗАЦІЙ та приватних осіб и переходять у власність останніх. Власник творів (матеріальніх носіїв) вправі розпоряджатіся ними на свой Розсудів, но за умови поваги авторських прав творців авторських творів.

Договір про использование в промісловості творів декоративно-прикладного мистецтвамає своим завдання Врегулювання вопросам, что вінікають у зв'язку з тиражування в промісловості орігінальніх творів декоративно-прикладного мистецтва. ВІН Полягає лишь з позаштатний художниками предприятий, Чиї твори пріймаються до использование. Автори отримуються винагорода як за сам факт создания твору, прийнятя до использование, так и за подалі тиражування залежних від ОБСЯГИ использование.

Договір про публічне виконан(Публічному показі, Повідомленні для загально відома Шляхом передачі в ефір або по кабелю) дозволяє использование літературних, музична, драматичних та других творів Шляхом їх виконан, показу або передачі для загально відома в ефір або по кабелю як безпосередно, так и с помощью різніх технічних коштів. Подібні договори у форме видають користувач ліцензій полягають найчастіше організаціямі, Які управляються майновий правами авторів на колектівній Основі. Закон требует, щоб умови таких ліцензій були однаково для всіх Користувачів однієї категорії. Кроме того, зазначені организации НЕ має права відмовіті у відачі Ліцензії корістувачеві без достатніх на ті підстав.

Назва видами авторських договорів НЕ вічерпується все їх різноманіття, Пожалуйста візначається способами использование творів. КОЖЕН вид АВТОРСЬКОГО договором має свои Особливості, зумовлені як спеціфікою твори, что є его предметом, так и способами его использование.

Елементи АВТОРСЬКОГО договором. суб'єктамиАВТОРСЬКОГО договором є автор або его правонаступник, з одного боку, и користувач твору, з Іншого. Повнолітні дієздатні авторизованого укладають авторські договори самостійно або діють через повіреніх и агентів. За малолітніх (недієздатніх) авторів авторські договори подпісіваютіх батьки (опікуні). Неповнолітні авторизованого ВІКОМ від 14 до 18 років здійснюють свои авторські права (в тому числі укладають авторські договори) самостійно, без контролю батьків и опікунів.

Авторські договори з приводу использование колективних творів укладаються з усіма співавторамі. При цьом всі смороду могут брати участь в узгодженні умов и Підписання договору або це может буті порученоімі одному Із співавторів. При підготовці збірника відповідні договори повінні полягаті НЕ только з Упорядник, а й з авторами всех охоронюваних законом творів, что включаються до збірника.

После смерти автора договір про использование твору Полягає з его спадкоємцямі за законом або Заповітом, что володіють цівільною дієздатністю. Если спадкоємців декілька, для Укладення АВТОРСЬКОГО договором та патенти їх загальна згода. Вініклій спір между спадкоємцямі вірішується в судновому порядку за покличу будь-которого з них.

Іншою стороною авторським правом Виступає користувач твору, т. Е Спеціалізована організація, основною функцією якої є Здійснення видавничої, театрально-відовіщної, віставкової чи Іншої аналогічної ДІЯЛЬНОСТІ. У роли користувача может віступаті и індивідуальний підприємець, что має право займатіся відтворенням и Розповсюдження творів як самостійнім видом підприємництва.

Іноді ДОГОВІРНІ отношения з приводу творчих творів встановлюються между авторами ціх творів та особами, Які набуваються права на ЦІ твори не для Подальшого їх использование в КОМЕРЦІЙНИХ цілях, а для удовольствие Власний потреб (замовлення на художнє оформлення інтер'єру, создание пам'ятника, написання портрета и т. п.). Зазначені договори ні в Якій мірі НЕ суперечать поважної законодавству, однак носять НЕ авторський, а підрядній характер, хоча сам творчий результат, Безумовно, охороняється нормами авторським правом.

Права, Придбані за авторським договором, користувач может переуступаті іншім особам лишь в разі, если це прямо предусмотрена договором (п. 4 ст. 31 Закону про авторське право).

предметомАВТОРСЬКОГО договором є майнові права, Які творець твори переуступає корістувачеві (ст. 30 Закону про авторське право). Оскількі, однак, за авторським договором передаються права на использование конкретного твору, в Теорії авторським правом в якості предмета договору нерідко розглядається и сам твір, Пожалуйста в точному СЕНСІ Виступає, звичайна, чи не предметом, а об'єктом АВТОРСЬКОГО договором. Як бі там НЕ Було, при укладанні АВТОРСЬКОГО договором повінні буті конкретно узгоджені и питання про види и характер переданої за договором прав, и питання про ті творі, относительно якої діють ЦІ права.

Всі права на использование твору, прямо не передані за авторським договором, вважаються НЕ переданої (п. 2 ст. 31 Закону про авторське право). Кроме того, предметом АВТОРСЬКОГО Договором не могут буті права на использование твору, невідомі на момент Укладення договору. В последнего випадка мают на увазі права, пов'язані з новімі, поки ще невідомімі способами использование твору, но Які могут з'явитися в подалі.

срокв авторських договорі має кілька значень. Перш за всі сторони є вільнімі у візначенні терміну, на Який передаються права на использование твору. В принципі, користувач может Придбати авторські права на твір на весь срок его охорони, хоча б цею срок и не МІГ буті конкретно визначених на момент Укладення договору. Чи не віключається такоже Укладення авторських договорів з невизначенності рядків. Це прямо віпліває з п. 1 ст. 31 Закону про авторське право, де встановлен, что за відсутності в авторських договорі умови про терміні, на Який передається право, договір может буті розірваній автором после Закінчення п'яти років з дати его Укладення. У даного випадка автор лишь винен письмовий повідоміті користувача про свое бажання розірваті договір за Шість місяців до цього.

Поряд Із загально Строком Дії в авторських договорі зазвічай вказуються Терміни виконан сторонами взятих на себе зобов'язань. Так, в авторських договорі замовлення фіксується срок, в течение которого автор бере на себе обов'язок создать и Передат корістувачеві замовлення Йому твір. Доцільно визначення в договорі и конкретного терміну РОЗГЛЯДУ користувачем представленого Йому твори. Если користувач прийнять на себе обов'язок по використаних твору, в авторських договорі повинен буті Вказаним конкретний срок ее виконан. Як правило, цею срок є більш коротким у порівнянні Із загально Строком Дії АВТОРСЬКОГО договором и обчіслюється з моменту одобрения твору користувачем.

ЦінаАВТОРСЬКОГО договором є ті авторська винагорода, якові користувач повинен Сплатити автору за Придбані за договором права на использование твору. Закон орієнтує на ті, щоб винагорода визначавши у виде відсотка від доходу за відповідній способ использование твору. Если це Неможливо у зв'язку з характером твору або особливо его использование, винагорода может буті визначили у виде фіксованої в договорі суми або іншім чином (п. 3 ст. 31 Закону про авторське право). На практике, однак, по ряду причин переважає! Застосування фіксованіх ставок (например, ціна за один авторський аркуш), пов'язаних з ОБСЯГИ использование твору.

Ціна АВТОРСЬКОГО договором візначається за вільним Розсудів сторон. Це правило, не знає вінятків и Діє даже тоді, коли Уряд РФ Встановлені мінімальні ставки авторської винагорода за ОКРЕМІ види использование творів [146]. Зазначені мінімальні ставки застосовуються лишь тоді, коли інше не определена в договорі между автором и користувачем.

Відповідно до ст. 32 Закону про авторське право авторські договори повінні укладатіся в простій пісьмовій форме. Найчастіше договір укладається Шляхом складання сторонами єдиного документа. Зазвічай видавництва, театри, студії та інші организации, Які Використовують твори, ма ють розроблені з урахуванням вимог закону Стандартні бланки договорів, Які Заповнюють и підпісуються сторонами.

Письмовий форма не обов'язкова, однак, для договорів про использование творів у періодічній прессе. Про Укладення договору может свідчіті ПОВІДОМЛЕННЯ учасника редакцією про Прийняття рукопису до опублікування або сам факт опублікування твору.

При продажу прімірніків програм для ЕОМ и баз Даних и Надання масовим користувачем доступу до них допускається! Застосування особливого порядку укладання договорів, встановлення Законом РФ «Про правову охорону програм для ЕОМ и баз Даних». Зокрема, ст. 14 зазначену Закону предполагает можлівість викладу типових умов договору на переданих екземпляр програм для ЕОМ и баз Даних.

ЕОМ чи базу Даних, то смороду, кроме письмовий оформлення, могут, а в Деяк випадка повінні буті зареєстровані в Російському агентстві по правовій охороні програм для ЕОМ, баз Даних и топологій інтегральніх мікросхем. Согласно п. 5 ст. 13 Закону РФ «Про правову охорону програм для ЕОМ и баз Даних» обов'язкової реєстрації в зазначену Агентстві підлягають договори про повну вчинку всех майновий прав на зареєстровану в Агентстві програму для ЕОМ чи базу Даних. Договори про передачу майнового прав на зареєстровану або незареєстровану комп'ютерну програму або базу Даних могут буті зареєстровані в Агентстві за Згідно сторон.

Зміст АВТОРСЬКОГО договором.Его утворюють права и обов'язки автора и користувача твору, Які кореспондують один одному. Оскількі Закон про авторське право Зміст авторським правом практично НЕ регламентує, данє питання вірішується в основному на Розсудів самих сторон. Становище ускладнюється тим, что Різні види авторських договорів ма ють неспівпадаючі Зміст. Так, права и обов'язки сторон за авторським договором замовлення істотно відрізняються від прав и обов'язків сторон за договором про передачу для использование готового твору, Зміст договору про использование твору в незмінному виде НЕ збігається зі змістом договору, Який предполагает переробку твори в Інший вид або жанр, и т. п. тому питання про Зміст АВТОРСЬКОГО договором буде Розглянуто лишь в найзагальнішому виде з урахуванням сформованої практики.

Основні обов'язки автора,як правило, зводяться до следующего. Перш за все автор повинен создать и Передат корістувачеві твір, что відповідає умів Укладення договору.Так, літературний твір має ВІДПОВІДАТИ встановленим в договорі замовлення виду літератури, жанру, призначення, мати узгодженням з Видавництво ОБСЯГИ и т. Д

Автор зобов'язаний особисто віконаті замовлення Йому роботу.Залучення до роботи над твором других осіб, зміна складу співавторів могут проводитись только за Згідно замовника, что зазвічай оформляється складання нового або зміною колишня договором. Для виконан робіт технічного характеру, например збору матеріалу, підрядкового перекладу и т. П, Автор может за свой рахунок залучаті будь-якіх осіб, які не питаючися Згоди замовника.

Автор повинен уявіті замовлення Йому твір у визначених договором срок.За змістом закону и у відповідності зі сформованому практикою автор может представіті твір достроково, если только в договорі НЕ предусмотрена інше. Твір має буті передано Замовнику в готовому для использование виде, зокрема в комплекті всех обумовлених договором елементів. Угідь сторон может передбачатіся передача твори частинами. Нарешті, переданої твір має буті належно чином оформлено, представлено в передбачення договором чіслі екземплярів и здано компетентному представник замовника. Для Запобігання можливий суперечок здавання-Прийняття твори слід оформляті відповіднім письмовий документом, например особлівої Розписка.

Наступний обов'язком автора є доробки твору на вимоги замовника.Рішення про необходимость доопрацювання твори пріймається замовником за результатами РОЗГЛЯДУ твори, коли воно в цілому відповідає умів договором, но потрібне внесення до него виправлення, змін, уточнень або ДОПОВНЕННЯ. Например, користувач может наполягаті на скороченні ОБСЯГИ твору до встановлення договором розміру, Усунення повторів або явно помилковості Положень и т.п.

Обов'язком автора є его доля в підготовці твори до использование.Зміст даного обов'язку Залежить від виду твору и способу его использование. Так, согласно з Видавнича договором автор зобов'язаний на вимоги видавництва без особлівої винагорода читати (переглядаті) коректура твору в Погоджені сторонами Терміни, з урахуванням графіків руху КНИЖКОВИХ видань у ВИРОБНИЦТВІ.

Нарешті, протягом Усього терміну Дії АВТОРСЬКОГО договором про передачу Виключно прав автор НЕ має права без Згоди Іншої Сторони передаваті третім особам Вказаним в договорі твір або часть его для использование тім же способом и у встановлений договором межах. Цей обов'язок вінікає для автора в момент Укладення договору и Діє в течение Всього терміну договору.

користувачтвори зазвічай пріймає на собі следующие обов'язки.У Першу Черга ВІН винен Прийняти и Розглянуто уявлення автором твір.Ухвалення твори означає перевірку якості его оформлення и комплектності, яка здійснюється в порядку, встановленим конкретним договором. Прийнято твір має буті Розглянуто користувачем по суті в установлений договором срок. Течение цього терміну користувач повинен письмовий сповістіті автора або про одобрения твору, або про его відхилення на підставах, передбачення договором, або про необходимость внести до твору поправки з точним зазначену суті виправлення в межах умов договору.

Купуючі за договором права на использование твору, користувач зобов'язаний Забезпечити Дотримання всех особіст немайновіх прав автора.В авторських договорах зазвічай вказується, что користувач НЕ может без Згоди автора вносіті у твір Ніякі Зміни, зокрема скорочуваті его ОБСЯГИ, постачаті твір Передмова, післямовамі, коментарями и т. П Однако при укладенні договору автор может дати згоду на зміну свого твору. Например, автор может заздалегідь Погодитись з тім, что его робота буде ілюструватіся художником, забезпечен Передмова и т. П У цьом випадка згода автора не может буті відклікана в односторонньому порядку.

Як особлива обов'язки користувача винна буті віділена его обов'язок залучіті автора до роботи з подготовки твору до использование.Вище позначають, что автор повинен на вимоги користувача Сприяти випуску твору в світ. Одночасно це зазвічай є и правом автора. Тому, если користувач НЕ пріваблює автора до даної роботи, автор может сам настояті на цьом. Так, у видавничо договорі на літературний твір зазвічай НЕ только вказується, что автор зобов'язується на вимоги видавництва читати коректура, а й підкреслюється, что видавництво зобов'язується на вимоги учасника надаті Йому можлівість читати коректура. Здійснюючі це право, автор Контролює Дотримання контрагентом его права на захист репутації.

Закон про авторське право не покладає на набувачів авторських прав обов'язок по реальному Використання твору,что навряд чи мо розглядатіся як гідності даного Закону. Тому, если автор зацікавленій в тому, щоб его твір Було доведено до відома публікі, ВІН винен сам подбаті про включення в авторський договір умови, что зобов'язує користувача використовуват твір обумовлення в договорі способами и в Певної обсязі. Доцільнім, Безумовно, є и вказівка ??в договорі конкретного терміну, протягом которого користувачем винна буті виконан ця обов'язок.

Оскількі авторський договір носити безоплатне характер, на Ві несете обов'язок по віплаті автору винагорода за использование твору.Розмір, форма, строки та порядок виплати авторської винагорода визначаються самими сторонами. Поряд з виплатами узгодженням гонорару користувач может прійматі на собі обов'язок по компенсації автору Додатковий витрат, пов'язаних, например, з его відрядженням в іншу місцевість для збору матеріалу, участь в работе знімальної групи и т. П

Поряд з Розглянуто обов'язками в авторських договорах могут передбачатіся та інші обов'язки як авторів, так и Користувачів (доля автора в роботі з подготовки твору до перевидання, Надання автору певної кількості безкоштовна прімірніків твору и т. Д).

Відповідальність за авторським договором. У разі Невиконання або неналежного виконання обов'язків за авторським договором сторони несуть відповідальність, яка, будучи цивільно-правової по своїй суті, володіє спеціфічнімі Особливе. По-перше, спектр можливий ЗАХОДІВ примусу сторон до виконан покладених на них обов'язків тут значний вужчий, чем в других цивільно-правових зобов'язаннях. Основні обов'язки сторон АВТОРСЬКОГО Договором не могут буті віконані під примусом. Чи не можна примусового змусіті автора создать и представіті корістувачеві твір, так само як Неможливо заставить користувача на использование твору. Тому примус в даній сфері зазвічай обмежується розірванням АВТОРСЬКОГО договором, поверненням сторон у Початкове положення, стягнених збитків и Деяк іншімі заходами.

Як і друга, далеко не всі заходи, Які застосовуються до порушників договірніх зобов'язань и Які на практике ма ють Назву заходами відповідальності, є ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ в ее точному Юридична СЕНСІ. Действительно, примусового Стягнення обумовлення договором гонорару, повернення авансу у зв'язку з неподаним твори, одностороннє Розірвання договору у зв'язку з допущеним порушеннях и т. Д - Всі ЦІ зайдіть покладають на порушника будь-якіх Додатковий обтяжень и тому в точному СЕНСІ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ вважатіся НЕ могут.

Як і Третє, важлівою особлівістю відповідальності за Порушення АВТОРСЬКОГО договором є ті, что відповідальність автора, з одного боку, и відповідальність користувача - з Іншого, що не збігаються между собою ні з підстав, ні за ОБСЯГИ. Зокрема, відповідальність автора грунтується на загально прінціпі відповідальності за провину и в авторських договорах замовлення обмежується обов'язком відшкодуваті реальний збиток, заподіяній Замовнику. Інші збитки, что вініклі у замовника, зокрема упущена вигода, відшкодуванню НЕ підлягають. Що ж стосується Користувачів, то смороду в більшості віпадків відповідають Незалежності від своєї провини в невіконанні обов'язків за договором (п. 3 ст. 401 ЦК), причому відповідають перед авторами в повну обсязі.

За-четверте, чінне авторське законодавство НЕ містіть спеціальніх норм про відповідальність сторон АВТОРСЬКОГО договором, за вінятком того, чтоїмвстановлений граничний розмір відповідальності автора за авторським договором замовлення. Це означає, что Сторони могут передбачаті в договорі будь-які Підстави и форми відповідальності, что НЕ суперечать цивільному законодавству.

Як правило, відповідальність автора настає за Такі Порушення договірніх зобов'язань:

- Прострочені в поданні твору корістувачеві;

- Виконання замовленої роботи відповідно до умов договору або несумлінно;

- Відмова від внесення до твір виправлення, запропонованіх користувачем в порядку и в межах, встановлений договором;

- Порушення обов'язку особисто создать твір;

- Передачу прав на использование твору або его части третім особам без Узгодження з користувачем.

У свою черга, користувач зазвічай відповідає за Порушення обов'язків по:

- Використання твору, если такий обов'язок передбачення договором;

- Забезпечення Збереження матеріального носія, в якому втілено твір (например, знищення або псування картини, скульптури, твори декоративно-прикладного мистецтва ТОЩО. П.);

- Дотримання особіст немайновіх прав автора, зокрема забезпечення цілісності и недоторканності твору;

- Виплати автору Належить за договором винагорода;

- Утримання від передачі прав по використаних твору третім особам, если авторський договір цього прямо не допускає.

Авторським договором может передбачатіся відповідальність за Порушення сторонами та других прийнятя за договором зобов'язань.

Пріпінення АВТОРСЬКОГО договором.Підстави, умови та Наслідки пріпінення АВТОРСЬКОГО договором регламентовані як Загальні положення Цивільного законодавства (гл. 26 ЦК), так и Деяк спеціальнімі нормами авторським правом.

Більшість авторських договорів пріпіняється в результате Закінчення терміну їх Дії.Зазвічай за цею период Сторони віконують свои обов'язки за договором, что відповідно до ст. 408 ГК Виступає самостійною підставою пріпінення договірніх зобов'язань. Альо Закінчення рядок договором пріпіняє его дію и тоді, коли твір практично НЕ Використано замовником Незалежності від того, Якими причинами це віклікано. Звичайний, сторони своєю Додатковий угідь могут продовжіті срок Дії договором, но если автор проти цього заперечує, договір пріпіняється.

Авторський договір может передбачаті можлівість дострокового пріпіненняего Дії в зв'язку з відмовою користувача від Подальшого использование твору. Например, видавництво, Пожалуйста опублікувало твір, может буті НЕ зацікавлена ??в его перевіданні, хоча б согласно з договором могло делать це Необмежений число разів в межах терміну его Дії. Відмова у пісьмовій форме видавництва від перевидання рівнозначній пріпінення договором и дает автору право розпорядітіся твором на свой Розсудів.

Авторський договір может буті пріпіненій такоже за взаємною Згідно сторон, в тому чіслі угідь про заміну одного зобов'язання іншім(Зміна предмета договору, способів использование твору и т. Д).

Підставою пріпінення АВТОРСЬКОГО договором может буті смерть автора або ліквідація юридичної особи, что виступали в якості користувача.Смерть автора пріпіняє існуюче зобов'язання остількі, оскількі виконан, т. Е Створення та доопрацювання твору, що не может буті Здійснено без особістої участия самого автора. Если ж твір Вже практично готове для использование, для пріпінення договором немає достатніх підстав.

У випадках, передбачених договором, ВІН может буті пріпіненій за одностороннім заявив тієї чи Іншої сторін у зв'язку з істотнім порушеннях контрагентом умов договору.

Порядок пріпінення АВТОРСЬКОГО договором в зв'язку з Розглянуто и Деяк іншімі підставамі спеціально авторським законодавством НЕ врегульовано. Іноді, например при закінченні терміну Дії договором, це відбувається автоматично; в других випадка оформляється спеціальної домовленості сторон; по-Третє - робиться на основе заяви однієї зі сторон. У разі если будь-яка Із сторон НЕ згодна з розірванням договоpa або тім підставою, за Якою воно проводитися, Суперечка передається на Розгляд суду.

Загальна наслідком пріпінення Дії АВТОРСЬКОГО договором є відпадання прав и обов'язків сторон.Права авторів творів науки, літератури и мистецтва | Охорона суміжніх прав

Матеріал в Цій Книзі:

Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітнімі и недієздатнімі особами | Відповідальність за шкоду, заподіяну життю и здоров'ю громадянина | Відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок недоліків товарів, робіт або послуг | Поняття и Підстави Виникнення зобов'язань з безпідставного збагачення | Елементи зобов'язань з безпідставного збагачення | Дія зобов'язань з безпідставного збагачення | Інтелектуальна власність як об'єкт правової охорони | Система російського законодавства про охорону інтелектуальної власності | Об'єкти авторським правом | Суб'єкти авторським правом |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати