Головна

Заочна форма навчання

  1. A) & деформаціясін ескермеуге болатін дене
  2. B) при зменшенні зображення могут буті Втрачені информации
  3. C.2.1 Міцність и деформація
  4. D. Грошова форма
  5. D. Грошова форма
  6. D. Засоби масової информации
  7. E) Діскетані форматтау

Систему педагогічного контролю утворюють поточний контроль успішності студентів, проміжна и підсумкова атестація.

Поточний контроль здійснюється в ході семінарськіх зайняти у форме усного або письмовий опитування, Перевірки решение тестів, завдання.

Кроме того, поточний контроль здійснюється до качана Сесії у виде подготовки контрольної роботи або вирішенню тестових завдань.

Проміжна атестація організована у виде іспіту согласно з учбовим планом.

Підсумкова атестація організована у виде державного атестаційного іспіту.

6.2 Критерії ОЦІНКИ знань студентів

оцінка «Відмінно»віставляється студенту, Який:

- Глибока, осміслено, в повну обсязі засвоїв програмний матеріал, Викладає его на високому науковому Рівні, основні положення Цивільного права, СУТНІСТЬ І Зміст основних зрозуміти, категорій, інстітутів, правового статусу суб'єктів цівільніх правовідносін, вміло вікорістовує їх во время Відповідей;

- Вільно володіє методологією даної дисципліни, знає визначення цивільно-правових зрозуміти и категорій, может Встановити причинно-наслідкові зв'язки между ними, а такоже Взаємозв'язок курсу з іншімі дісціплінамі и здатно застосовуваті їх в практічній ДІЯЛЬНОСТІ;

- Вміє творчо застосовуваті теоретичні знання при вірішенні практичних завдання и конкретних правових СИТУАЦІЙ;

- Показує здатність самостійно поповнюваті и оновлюваті знання в процесі Подальшого навчання и професійної ДІЯЛЬНОСТІ.

оцінка "Добре"віставляється студенту, Який:

- Повна розкріває Зміст навчального матеріалу в обсязі, передбачення програмою, Вівче Нормативні правові акти и основнову літературу;

- Володіє методологією даної дисципліни, знає визначення цивільно-правових категорій, вміє Встановити между ними причинно-наслідкові зв'язки;

- Вміє пов'язати теорію и практику при вірішенні Завдання и конкретних правових СИТУАЦІЙ;

- Допустивши незначні неточності при вікладі матеріалу, что НЕ спотворюють Зміст ВІДПОВІДІ по суті питання.

оцінка «Задовільно» віставляється студенту, Який:

- Володіє матеріалом в межах програми курсу, знає основні Поняття и категорії;

- Володіє достатнімі знань для продовження навчання и подальшої професійної ДІЯЛЬНОСТІ;

- Здатно вірішіті практичність завдання, разораться в конкретній правовій ситуации.

оцінка «Незадовільно»віставляється студенту, Який:

- Має прогалини в знаннях основного навчального матеріалу з дисципліни, що не может дати чіткого визначення основних зрозуміти и категорій;

- Чи не вміє вірішуваті завдання и не может розібратіся в конкретній правовій ситуации;

- Чи не может успешно продовжуваті подалі навчання в зв'язку з недостатнім ОБСЯГИ знань.

6.3 Зразкові питання до іспіту

1. Поняття і значення договору купівлі-продажу.

2. Елементи договору купівлі-продажу (суб'єкти, предмет, форма, ціна, строк). Істотні умови договору купівлі-продажу.

3. Обов'язки продавця за договором купівлі-продажу. Наслідки неналежного виконання обов'язків продавцем.

4. Обов'язки покупця за договором купівлі-продажу.

5. Способи оплати товару. Правові Наслідки неналежного виконання обов'язків покупцем.

6. Договір роздрібної купівлі-продажу: загальна характеристика, Поняття, елементи (суб'єкти, предмет, форма, ціна, строк), Особливості правового регулювання.

7. Виконання договору роздрібної купівлі-продажу.

8. Спеціфічні Способи захисту прав громадян-покупців. Особливості відповідальності продавця за неналежне виконан договором.

9. Договір поставки: Поняття, сфера! Застосування, загальна характеристика, елементи (суб'єкти, предмет, форма, ціна, строк).

10. Виконання договору поставки. Правові Наслідки неналежного виконання обов'язків сторонами.

11. Договір поставки товарів для державних потреб: Поняття, елементи (суб'єкти, предмет, форма, ціна, строк), правове регулювання, виконан.

12. Договір контрактації: Поняття, сфера! Застосування, елементи, виконан. Особливості продаж сільськогосподарської продукції для державних потреб. Відповідальність сторон за неналежне виконання обов'язків за договором.

13. Договір енергопостачання: Поняття, загальна характеристика, елементи (суб'єкти, предмет, форма, ціна, строк). Сфера! Застосування договору.

14. Виконання договору енергопостачання. Особливості виконан в залежності від суб'єкта на стороні абонента. Розірвання договору енергопостачання.

15. Договір продаж нерухомості: Поняття, загальна характеристика, елементи (суб'єкти, предмет, форма, державна реєстрація, ціна, строк).

16. Виконання договору продажу нерухомості. Порядок переходу права власності за и різіків на покупця.

17. Права на земельну ділянку під нерухомости майном. Особливості продаж житлового приміщення.

18. Договір продаж підприємства: Поняття, елементи (суб'єкти, предмет, форма, ціна, строк).

19. Виконання договору продажу підприємства. Захист прав кредіторів при продажу підприємства.

20. Договір міні: загальна характеристика.

21. Договір Дарування: Поняття, елементи (суб'єкти, предмет, форма, ціна, строк), сфера! Застосування договору.

22. Особливості договору пожертвує.

23. Заборона Дарування, обмеження Дарування, відмова від виконан договором Дарування, Скасування Дарування.

24. Договір ренти: Поняття, загальна характеристика, елементи (суб'єкти, предмет, форма, ціна, строк). Сфера! Застосування договору.

25. Постійна рента: загальна характеристика.

26. Довічна рента: загальна характеристика.

27. Довічне Утримання з Утримання: загальна характеристика.

28. Поняття і значення договору оренди. Сфера! Застосування договору оренди.

29. Елементи договору оренди (суб'єкти, предмет, форма, ціна, строк).

30. Істотні умови договору оренди.

31. Обов'язки Орендодавця. Правові Наслідки неналежного виконання обов'язків Орендодавця.

32. Права и обов'язки Орендаря. Правові Наслідки неналежного виконання обов'язків Орендаря.

33. Договір суборенду.

34. Розірвання договору оренди. Правові Наслідки спливом рядок ЧИННОСТІ договором.

35. Договір прокату: загальна характеристика.

36. Договір оренди транспортного засоби: загальна характеристика. Види договору.

37. Договір оренди будівель і споруд: загальна характеристика. Особливості форми и государственной реєстрації договору.

38. Права на земельну ділянку під будівлею або споруди.

39. Договір оренди підприємства: загальна характеристика. Захист прав кредіторів при передачі підприємства в оренду.

40. Договір Фінансової оренди: Поняття, загальна характеристика, елементи, правове регулювання, виконан.

41. Договір безоплатного Користування майном: загальна характеристика. Відповідальність за незбереження и Недоліки предмета позики.

42. Договір найму житлового приміщення: Поняття, сфера! Застосування, елементи (суб'єкти, предмет, форма, ціна, строк).

43. Договору СОЦІАЛЬНОГО найму: спеціфіка Укладення, виконан, пріпінення.

44. Договору комерційного найму житлового приміщення: спеціфіка Укладення, виконан, пріпінення.

45. Договір підряду: Поняття и сфера! Застосування. Елементи договору підряду. Розірвання договору підряду. Розподіл різіків между сторонами.

46. ??Обов'язки Підрядника. Правові Наслідки неналежного виконання обов'язків Підрядником. Принцип генерального підряду.

47. Обов'язки замовника за договором підряду. Правові Наслідки неналежного виконання обов'язків замовника

48. Договір побутового підряду: Поняття, загальна характеристика, правове регулювання, елементи.

49. Договір будівельного підряду: Поняття и сфера! Застосування. Елементи договору будівельного підряду. Розподіл різіків между сторонами.

50. Виконання договору будівельного підряду. Консервація об'єкта будівництва.

51. ПІДРЯД на виконан проектних та вишукувальних робіт: загальна характеристика.

52. Підрядні роботи для державних потреб: Особливості правового регулювання, елементи и виконан договором.

53. Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських и технологічних робіт: Поняття, загальна характеристика, елементи договорів, Особливості відповідальності Виконавця за Недоліки робіт в кожному з договорів. Порівняльний аналіз.

54. Договір Надання послуг: Поняття, сфера! Застосування, правове регулювання, елементи, виконан.

55. Поняття транспортних зобов'язань, загальна характеристика, Особливості правового регулювання. Види транспорту и транспортних зобов'язань.

56. Зобов'язання, что передують перевезених вантажів. Договір про організацію перевезень: загальна характеристика.

57. Договір перевезення вантажу: Поняття, елементи, виконан.

58. Відповідальність сторон за неналежне виконан зобов'язань з перевезення вантажу. Прострочені доставки, Втрата вантажу, несвоєчасна оплата, відмова від Отримання вантажу.

59. Договір перевезення пасажира.

60. Особливості Укладення договору перевезення пасажира залізнічнім транспортом. Договір перевезення багажу: загальна характеристика.

61. Зміст договору перевезення пасажира: права и обов'язки перевізника и пасажира.

62. Відповідальність перевізника за договором перевезення пасажира.

63. Претензії та позови до перевізника.

64. Договір транспортної Експедиції: загальна характеристика.

65. Договір зберігання: Поняття, сфера! Застосування, елементи (суб'єкти, предмет, форма, ціна, строк).

66. Виконання договору зберігання. Правові Наслідки неналежного виконання обов'язків за договором зберігання.

67. Види зберігання: загальна характеристика.

68. Договір складського зберігання: Поняття, Особливості форми, виконан договором.

69. Договір доручення: загальна характеристика.

70. Договір КОМІСІЇ: Поняття, елементи, правове регулювання, сфера! Застосування.

71. Виконання договору КОМІСІЇ.

72. агентським договір: загальна характеристика.

73. Договір довірчого управління майном: Поняття, сфера! Застосування, елементи. Підстави Укладення договору.

74. Виконання договору довірчого управління майном.

75. Правовий режим майна, переданого в ДОВІРЧЕ управління.

76. Поняття і значення страхування. Функції страхування. Правове регулювання страхування.

77. Основні Страхові Терміни: страховий ризики, страховий випадок, страховий Інтерес, страхова сума, страхова премія, страхове відшкодування, страхове забезпечення.

78. Договір страхування: Поняття, елементи (суб'єкти, предмет, форма, ціна, строк).

79. Виконання договору страхування. Принцип суброгації. Обмеження принципу суброгації.

80. Обов'язкове страхування: Поняття, випадки, правові Наслідки Порушення

81. Майнове страхування: Поняття, види, Особливості.

82. Особисте страхування: Поняття, види, Особливості.

83. Договір позики: загальна характеристика. Особливості форми договору позики.

84. Кредитний договір: загальна характеристика. Відмінності кредитного договору від договору позики.

85. Договір банківського вкладу: Поняття, елементи, правове регулювання, виконан. Види вкладів.

86. Договір банківського Рахунку: Поняття, елементи, порядок Відкриття Рахунку. Види рахунків.

87. Виконання договору банківського Рахунку. Відповідальність банку за Порушення договору.

88. готівкові розрахунки.

89. Форми безготівковіх розрахунків: загальна характеристика. Розрахунку платіжнімі Доручення и чеками.

90. Розрахунки за акредитива та по інкасо.

91. Договір про спільну діяльність: загальна характеристика.

92. Договір комерційної концесії: загальна характеристика.

93. Зобов'язання з односторонніх Дій. Дії в чужому інтересі без доручення, публічній конкурс, Публічна Обіцянка нагороди.

94. Зобов'язання з ігор и Парі. Особливості судового захисту прав суб'єктів ігор и Парі.

95. Поняття зобов'язання з Заподіяння Шкода. Умови відповідальності за Заподіяння Шкода. Принцип генерального делікту.

96. Суб'єкти зобов'язань з Заподіяння Шкода.

97. Способи та розмір відшкодування Шкода. Урахування вини потерпілого и майнового стану заподіювача Шкода.

98. Правомірне Заподіяння Шкоди: правові Наслідки. Заподіяння Шкода в стані необхідної оборони и крайньої необхідності.

99. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітнімі, недієздатнімі, обмеження у дієздатності, особами, які не здатно розуміті значення своих Дій.

100. Відповідальність за шкоду, заподіяну Джерелом підвіщеної небезпеки.

101. Відповідальність за шкоду, заподіяну публічною властью.

102. Відшкодування Шкоди, заподіяної пошкодженню здоров'я.

103. Відшкодування Шкоди, заподіяної Втрата годувальніка.

104. Відшкодування Шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт и услуг.

105. Зобов'язання з безпідставного збагачення: Поняття, елементи, співвідношення з іншімі цивільно-правовими Вимогами.

106. Зміст зобов'язання з безпідставного збагачення.

107. Безпідставне збагачення, Пожалуйста НЕ підлягає повернення. Вплив провини збагатівся на Утримання зобов'язання.

108. Поняття і значення Спадкування. Спадкове Правонаступництво.

109. Час і місце Відкриття спадщини. Спадкового маса. Суб'єкти Спадкування.

110. Прийняття спадщини. Охорона Спадкового прав. Відмова від спадщини.

111. Видача свідоцтва про право на спадщину.

112. Особливості Спадкування окремий відів майна.

113. Поняття и Зміст заповіту. Заповіту, прірівняні до Нотаріально посвідченіх.

114. Заповідальній відмова и заповідальне покладання.

115. Виконання, зміна та Скасування заповіту.

116. Коло спадкоємців за законом. Умови Спадкування за законом.

117. Спадкування за правом представлення. Спадкування в порядку спадкової трансмісії.

118. Поняття інтелектуальної ДІЯЛЬНОСТІ и ее результату.

119. Поняття Виключно права (інтелектуальної власності).

120. Поняття І ФУНКЦІЇ авторським правом. Джерела авторським правом.

121. Об'єкти авторським правом. Критерії охороноздатності об'єктів авторським правом.

122. Види об'єктів авторським правом. Похідні и СКЛАДОВІ твори. Твори, Які НЕ є об'єктами авторським правом.

123. Особисті немайнові права автора.

124. Майнові права автора (права на использование твору).

125. Авторський договір замовлення. Авторський ліцензійний договір.

126. Терміни Дії, Успадкування та цивільно-правовий захист авторських прав.

127. Поняття и Зміст прав на програми для ЕОМ, бази даних и топології інтегральніх мікросхем.

128. Поняття І ФУНКЦІЇ суміжніх прав. Об'єкти и суб'єкти суміжніх прав.

129. Майнові суміжні права.

130. Немайнові суміжні права.

131. Поняття и джерела патентного права.

132. Об'єкти патентного права. Умови їх охороноздатності. Непатентоспроможнім об'єкти.

133. Поняття та ознака винаходи. Об'єкти винаходи.

134. Поняття та ознака Корисної моделі.

135. Поняття та ознака промислового бланках.

136. Суб'єкти патентного права.

137. Немайнові права автора винаходи, Корисної моделі, промислового бланках.

138. Майнові права патентовласніка.

139. Оформлення патентних прав. Заявка на видачу патенту. Дата пріорітету.

140. Розпорядження патентних прав: договір про передачу прав и ліцензійний договір.

141. Спадкування та Судовий захист патентних прав.

142. Поняття товарних знаків (знаків обслуговування). Знаки, Які НЕ візнані товарними.

143. Суб'єкти и Зміст прав на товарні знаки (знаки обслуговування).

144. Розпорядження правами на товарні знаки (знаки обслуговування).

145. Поняття найменування місця походження товару. Суб'єкти права на найменування місця походження товару.

146. Зміст права на найменування місця походження товару и его использование.

147. Поняття службової та комерційної Таємниці. Суб'єкти прав на службову и комерційну Таємницю.

148. Зміст прав на службову и комерційну Таємницю.

149. Поняття и Зміст доменних імен.

150.Оформлення прав на доменні імена. Розпорядження правами на доменні імена.

7 Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліниНа базі вищої професійної освіти | Нормативні правові акти

Матеріал в Цій Книзі:

Тема 8. Договір оренди | Тема 10. Договір підряду | Тема 17. Договір зберігання | Тема 25. Зобов'язання внаслідок безпідставного збагачення | Зразкові тести для проведення поточного контролю успішності студентів | Контрольна робота №2 | Орієнтовна тематика курсових робіт для студентів, Які навчають за цивільно-правовим профілем | Денна форма навчання | На базі середньої Загальної (повної) освіти | На базі середньої професійної профільної освіти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати