Головна

Властивості речовин (хімічне будова, фізико-хімічні властивості, дози)

  1.  I. Будова і властивості металів.
  2.  II. Жири (ацілгліцероли). Їх структура, класифікація і властивості
  3.  II.6. Обмін мінеральних речовин
  4.  III. Олігосахариди. Їх будова, властивості, представники
  5.  III. Психічні властивості особистості - типові для даної людини особливості його психіки, особливості реалізації його психічних процесів.
  6.  V. Знаходження маси одного з вихідних речовин за рівнянням матеріального балансу
  7.  V2: 22. рівняння Шредінгера (загальні властивості) (A)

Фармакодинаміка і фармакокінетика речовин залежать перш за все від їх хімічної будови. Речовини подібною хімічної структури (наприклад, ксантіни, бензодіазепіни) надають, як правило, подібне фармакологічна дія. Безсумнівна значення мають фізико-хімічні властивості речовин (липофильность, полярність, ступінь іонізації).

Дія кожного лікарського речовини залежить від його дози або концентрації. Загалом, при збільшенні дози дія речовини посилюється. При арифметичній шкалою доз залежність доза-ефект має найчастіше гіперболічний характер. При використанні логарифмічною шкали доз залежність між дозою і величиною ефекту S-образна (рис. 7).

Порівнюючи дози, в яких два речовини викликають ефект однакового розміру, судять про їх активності. Зазвичай порівнюють дози 50% ефекту - ЕД50 (ED50; effective dose). Так, якщо ЕД50 ве-вин А в 2 рази менше, ніж ЕД50 речовини Б, це означає, що речовина А в 2 рази активніше речовини Б.

Крім того, виділяють поняття «Ефективність» лікарських речовин, про яку судять за величиною максимального ефекту (рис. 8). Так, якщо максимальний ефект речовини А в 2 рази вище, ніж максимальний ефект речовини Б, це означає, що речовина А в 2 рази ефективніше речовини Б.

Виділяють порогові, або мінімальні діючі дози, середні і вищі терапевтичні дози. Терапевтичний діапазон доз від мінімальної до вищої визначають терміном «Широта терапевтичної дії» (Терапевтична широта). У більш високих дозах речовини викликають токсичні ефекти; такі дози називають токсичними. Б. Фармакодинамика |  властивості організму

 II. ПРИВАТНА ФАРМАКОЛОГІЯ |  ВСТУП |  А. Фармакокінетика |  Всмоктування (абсорбція) |  розподіл |  депонування |  Біотрансформація |  Виведення (екскреція) |  Порядок призначення ліків |  Г. Побічна і токсичну дію |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати