Головна

МАНІПУЛЯТОРИ ВВЕДЕННЯ-ВИВЕДЕННЯ

  1.  Маніпулятори.
  2.  Маніпуляції та маніпулятори.
  3.  Організація системи введення-виведення через BIOS
  4.  Осн-ті поняття і концепції організації введення-виведення.
  5.  ОСНОВИ файлового вводу-виводу
  6.  Форматування введення-виведення за допомогою маніпуляторів.

Є другий спосіб форматування інформації при використанні системи введення / виводу С ++. Для цього використовуються спеціальні функції - маніпулятори введення / виведення. Це спеціальні функції формату, які розташовуються в тілі оператора в / в.

Для доступу до маніпуляторам з параметрами потрібно включити файл . У цьому немає необхідності при використанні маніпуляторів без параметрів.

Маніпулятори Призначення в / в

dec десяткова система числення висновок

endl символ нового рядка висновок

ends вставка символу нуля (NULL) в потік виводу висновок

flush флешірованіе (процес запису на фіз. устр-во,

 очищення потоку) висновок

hex 16-ковий формат висновок

oct 8-ковий формат висновок

resetiosflags (long f) скидає прапори введення / виведення

setiosflags (long f) встановлює прапори введення / виведення

setbase (int основ.) установка системи числення висновок

setfill (int ch) установка символу заповнення висновок

setprecision (int p) число символів після коми (точність) висновок

setw (int w) установка повної ширини поля висновок

ws пропуск прогалин введення

Перевагою маніпуляторів є простота використання і компактність програм. Приклад дозволяє порівняти використання маніпуляторів з використанням прапорів формату і функцій-членів.

#include

#include

#include

main () main ()

{Double x; {

 cout << setprecision (3); cout.precision (3);

 cout << "x \ t sqrt (x) \ t x ^ 2 \ n \ n"; cout << "x \ t sqrt (x) \ t x ^ 2 \ n \ n";

 for (x = 2.0; x <= 20.0; x ++) for (x = 2.0; x <= 20.0; x ++)

 {Cout << setw (7) << x << ""; {Cout.width (7); cout << x << "";

 cout << setw (7) << sqrt (x) << ""; cout.width (7); cout << sqrt (x) << "";

 cout << setw (7) << x * x << endl; cout.width (7); cout << x * x << "\ n";

 }}

 return 0; return 0;

}} спадкування |  ФУНКЦІЇ ВСТАВКИ І ВИЛУЧЕННЯ

 структури |  Імя_структури. імя_елемента |  Структури і функції |  динамічні структури |  Структура пов'язаного двонаправленого списку |  Int fseek (FILE * stream, long offset, int origin). |  інкапсуляція |  ОСНОВИ файлового вводу-виводу |  Неформатіруемий двійковий введення / виведення |  Додаткову інформацію про функції двійкового введення / виведення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати