На головну

Тематика практичних і лабораторних робіт

  1.  B. Первісна обробка скарги
  2.  C4. Уміння працювати зі статистичними даними, представленими в табличній формі
  3.  CСБОРНІК лабораторних робіт
  4.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  5.  I. Загальна характеристика роботи
  6.  I. Повна санітарна обробка
  7.  I. Самостійна практична робота
 Найменування розділів і тем  теми робіт  лабораторнихзанятій, ч  практіческіхзанятій, ч
1 2 3 4
 Розділ 1  Основні принципи алгоритмізації іпрограммірованія  
 Тема 1.1  Основні поняття алгоритмізації  Складання і запис алгоритмів у вигляді інструкції і таблиці (Практична робота №1)  
 Складання і запис алгоритмів у вигляді блок-схеми (Практична робота №2)    
 розділ 2  Програмування на алгоритмічній мові  
 Тема 2.2  Оператори мови  Складання і запис арифметичних і логічних виразів, складання алгоритмів розгалужується структури у вигляді блок-схем (Практична робота №3 )    
 Складання і запис обчислювальних алгоритмів у вигляді програми (лінійно-розгалужується структури). Компіляція і тестування програми (Лабораторна робота №1)    
 Складання і запис алгоритмів для обчислення суми числового ряду у вигляді програми (циклічної структури). Компіляція і тестування програми (Лабораторна робота №2)    
 Тема 2.3 Тема 2.3  масиви масиви  Складання і запис алгоритмів для обчислення суми елементів масиву, знаходження мінімального елемента у вигляді блок-схеми (Практична робота №4)  
 Складання і запис алгоритмів сортування елементів масиву у вигляді блок-схеми (Практична робота №5)  
 Складання і запис алгоритмів для обчислення суми елементів одновимірного масиву, знаходження мінімального елемента у вигляді програми Компіляція і тестування програми (Лабораторна робота №3)  
 Складання і запис алгоритмів сортування елементів одновимірного масиву у вигляді програми Компіляція і тестування програми (Лабораторна робота №4)  
 Складання і запис алгоритмів заповнення двовимірного масиву по схемі у вигляді програми. Компіляція і тестування програми (Лабораторна робота №5)  
 Складання і запис алгоритмів для обчислення суми елементів рядків (стовпців) двовимірного масиву, знаходження мінімального елемента у вигляді програми. (Лабораторна робота №6)  
 Компіляція і тестування програми (Див. Лаб. Роб. №6) обчислення суми елементів рядків (стовпців) двовимірного масиву, знаходження мінімального елемента (Лабораторна робота №7)  
 Тема 2.4  Рядки і безлічі  Складання і запис алгоритмів з використанням строкових типів даних у вигляді блок-схеми (Практична робота №6 )  
 Складання і запис алгоритмів з використанням множин у вигляді блок-схеми (Практична робота №7)  
 Складання і запис алгоритмів з використанням строкових типів даних у вигляді програми. Компіляція і тестування програми (Лабораторна робота №8)  
 Складання і запис алгоритмів з використанням масивів рядків вигляді програми. (Лабораторна робота №9).  
 Компіляція і тестування програми (Див. Лаб. Роб. №9) обробки масивів рядків (Лабораторна робота №10).  
 Тема 2.5  процедури іфункціі  Організація процедур і функцій (Практична робота №8)  
 Складання і запис алгоритмів обчислювальних процесів з використанням підпрограм. Компіляція і тестування програми (Лабораторна робота №11)  
 Складання і запис алгоритмів з використанням масивів рядків вигляді програми. (Лабораторна робота №12)  
 Компіляція і тестування програми (Див. Лаб. Роб. №12) обробки масивів рядків (Лабораторна робота №13)  
 Тема 2.6  Організація введення-виведення данних.Работа з файлами  Використання стандартних процедур і функцій для роботи з файлами. Розробка алгоритмів заповнення і редагування файлів даних (Практична робота №9)  
 Складання і запис алгоритмів з використанням файлових типів даних. (Лабораторна робота №14)  
 Компіляція і тестування програми з використанням файлових типів даних (Лабораторна робота №15)  
 розділ 3  Програмування в об'єктно-орієнтованому середовищі  
 Тема 3.2  Інтегроване середовище розробника  Вивчення інтегрованого середовища розробника. Робота з формами (розміщення на ній керуючих елементів) і панеллю компонентів (їх властивостями). (Практична робота №10)  
 Тема 3.3  Етапи розробки програми  Проектування інтерфейсу об'єктно-орієнтованого додатки. (Практична робота №11)  
 Тема 3.4  ієрархія класів  Оголошення класу, створення екземплярів класу. Створення наследованного класу. (Практична робота №12)  
 Тема 3.5  Візуальне подієво-управляемоепрограммірованіе  Розробка проекту з використанням кнопкових компонентів, компонентів введення і відображення чисел, дат і часу. (Практична робота №13)  
 Розробка програми по проекту (див. Практ. Раб. №13) з використанням кнопкових компонентів, компонентів введення і відображення чисел, дат і часу. (Лабораторна робота №16)  
 Тема 3.6  Розробка віконного програми  Розробка функціональної схеми роботи програми. (Практична робота №14)  
 Проектування і розробка програми. (Лабораторна робота №17)  
 Тестування, налагодження, компіляція і запуск програми. (Лабораторна робота №18)  
 Всього з дисципліни:  


 Методичні рекомендації щодо оформлення звіту з практичних і лабораторних робіт |  Перелік практичних і лабораторних робіт

 Вступ |  Короткі теоретичні відомості |  Короткі теоретичні відомості |  Методика розробки алгоритмів |  Короткі теоретичні відомості |  Короткі теоретичні відомості |  Оператор умовного переходу |  Короткі теоретичні відомості |  Короткі теоретичні відомості |  Короткі теоретичні відомості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати