На головну

Завдання 2

  1. IV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПРАЦІ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ
  2. Аналіз завдання
  3. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ: СУТНІСТЬ, ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ.
  4. Атестація робочих місць за умовами праці. Мета, основні завдання та зміст атестації. Організація робіт та порядок проведення атестації робочих місць. Карта умов праці.
  5. Аудиторні завдання
  6. Аудиторні завдання
  7. Аудиторні завдання

Знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміну.

Термін Визначення
1. Інвестиції А. Активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора
2. Фінансові інвестиції Б. Вартість, за якою відбувається придбання цінних паперів на ринку (ціна їх котирування)
3. Інвестор В. Витрати підприємства на придбання цінних паперів, вкладення коштів в дочірні та інші підприємства, а також в довгострокову дебіторську заборгованість
4. Довгострокові фінансові інвестиції Г. Вартість фінансової інвестиції з урахуванням часткового її списання внаслідок зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої амортизації дисконту (премії)
5. Облігація Д. Розподіл контролю за господарською діяльністю відповідно до угоди про ведення спільної діяльності
6. Ринкова вартість цінних паперів Е. Юридична чи фізична особа, яка здійснює вкладення власних, позикових і залучених коштів в створення і відтворення основних засобів та інших довгострокових активів
7. Амортизована собівартість фінансової інвестиції Є. Учасники спільної діяльності зі створення юридичної особи (спільного підприємства), які здійснюють контроль за її діяльністю
8. Контрольні учасники Ж. Грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту
9. Спільний контроль З. Повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової, господарської та комерційної політики об'єкта інвестування без здійснення контролю цієї політики
10. Суттєвий вплив И. боргове зобов'язання у формі цінного паперу, за яким кредитор отримує дохід у вигляді раніше обумовленого відсоткаЗавдання 14.2 | Завдання 3

Завдання 2 | Завдання 3 | Залишки по синтетичних рахункам | Практична робота № 13 | Завдання 13.5 | Завдання 13.7 | Завдання 13.8 | Завдання 2 | Завдання 3 | Завдання 4 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати