Головна

Методом невизначених коефіцієнтів

  1.  I метод
  2.  I. ЗАГАЛЬНІ Методичні вказівки
  3.  I. Методичний інструментарій оцінки рівня ліквідності інвестицій забезпечує здійснення такої оцінки в абсолютних і відносних показниках.
  4.  I. Організаційно-методичний розділ
  5.  I. Статистичні методи побудови динамічних об'єктів технологічних процесів.
  6.  IDEF0-методологія моделювання бізнес-процесів
  7.  IDEF0-методологія моделювання бізнес-процесів

Застосування цього методу для мінімізації виразів ФАЛ в класичному базисі було розглянуто в главі 1. Покажемо тепер, що його можна застосувати для цієї ж мети і в базисі Вебба, якщо тільки враховувати особливості цього базису. Як і в класичному базисі, запишемо функцію з невизначеними коефіцієнтами для випадку трьох змінних:

Отримуємо систему з 23 рівнянь для визначення невідомих коефіцієнтів. При знаходженні їх слід пам'ятати, що звернення в одиницю деякого виразу, що стоїть при невідомому коефіцієнті, вимагає звернення до нуль всіх аргументів цього виразу.

Приклад 2-2. Знайти мінімальну нормальну форму для функції з прикладу 2-1.

Переходячи до системи рівнянь з невизначеними коефіцієнтами для даної функції, одержуємо:

З урахуванням того, що всі коефіцієнти для рівнянь, у яких в лівій частині стоїть одиниця, дорівнюють нулю, перетворимо вихідну систему до наступного вигляду:

Як випливає з цієї системи,  . Найбільш економне рішення для двох, що залишилися рівнянь , .

остаточно

  І поглинання |  МЕТОД Квайну.

 ВСТУП |  ГЛАВА 1. МІНІМІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ АЛГЕБРИ ЛОГІКИ В КЛАСІ ДНФ [*]. |  МЕТОД Квайну. |  Етап. Розстановка міток. |  Етап. Знаходження істотних импликант. |  Обробка карт. |  Проблема мінімізації в монофункціональних базисах. |  МЕТОД МАК-Класки |  Рішення |  ДОДАТОК. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати