На головну

Короткі теоретичні відомості

  1.  У першій частині лабораторного практикуму містяться основні теоретичні положення і методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Матеріалознавство».
  2.  Відповідно до ФЗ «Про державний кадастр нерухомості» відомості про земельні ділянки надаються у формі
  3.  Вступ. Теоретичні основи політичної регіоналістики ............ 15
  4.  Питання 17. Загальна характеристика когнитивистской парадигми в соціальній психології; теоретичні джерела цього напрямку.
  5.  Питання 36. Теоретичні та методологічні передумови розвитку кризових явищ в соціальній психології у другій половині ХХ століття.
  6.  Питання №64. Італія: загальні відомості, демографія, соціальна структура
  7.  Питання №67 Іспанія: загальні відомості та природно-кліматичні умови

Формули для обчислення інтеграла  одержують у такий спосіб. Область інтегрування [a, b] Розбивають на малі відрізки, тоді значення інтеграла по всій області дорівнює сумі інтегралів на цих відрізках.

Вибирають на кожному відрізку [xi, xi +1] 1-5 вузлів і будують інтерполяційний многочлен відповідного порядку. Обчислюють інтеграл від цього многочлена, і в результаті отримують формулу чисельного інтегрування через значення підінтегральної функції в обраній системі точок. Такі вирази називають квадратурними формулами.

Розглянемо найбільш часто використовувані квадратурні формули для рівних відрізків довжиною h = (b - a) /m; xi = a + (i - 1) ?h; i = 1, 2, ..., m; де m - Кількість розбиттів відрізка інтегрування. індивідуальні завдання |  Формула трапецій

 Бінарне дерево пошуку |  Функція перегляду елементів дерева |  Приклад виконання завдання |  індивідуальні завдання |  Короткі теоретичні відомості |  Приклад виконання завдання |  індивідуальні завдання |  поняття апроксимації |  Лінійна і квадратична інтерполяції |  Приклад виконання завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати