На головну

Розрахункове завдання №1.

  1.  D.1.1 Розрахунковий опір болтів зрушенню
  2.  D.1.2 Розрахунковий опір болтів розтягуванню
  3.  L Завдання для самоконтролю.
  4.  V. Завдання на рахунок (КА) - оцінка рівня розвитку практіческогоматематіческого мислення. Субтест складається з 20 арифметичних завдань. Час решенетя - 10 хв.
  5.  Питання і завдання для самоперевірки.
  6.  Питання № 9. Завдання на наступне заняття.
  7.  Друге завдання.

Використовуючи наведені в таблиці №7 дані про швидкість обертання робочої машини і моменті статичного опору, що чиниться її руху, необхідно вибрати двигун постійного струму з таблиці №8 і розрахувати для двигуна по паспортним характеристикам дані, необхідні для побудови природної механічної характеристики побудови пускової діаграми і характеристик гальмівних режимів (генераторного, динамічного і гальмування противовключением).

Якщо при виборі двигуна його швидкість не буде збігатися із заданою швидкістю робочої машини, необхідно між ними ввести редуктор.

1. Розрахувати середнє значення моменту статичного опору Мс. пор.

Мс.ср = М1? ti + M2? t2 + .... + Mn? tn/ t1 + t2 + ... + Tn

2. За середнім моменту Мс. ср. і швидкості обертання робочого механізму wрм з урахуванням ККД редуктора h розрахувати потрібну потужність двигуна Рдв.

Рдв= Мс. ср?wрм/h ?103,

де h - ККД редуктора (приймати рівним 0,96).

3. За отриманою потужності з довідкових даних табл.8 вибрати двигун з номінальною потужністю Рн, КВт, причому Рн>Рдв. У обраного двигуна номінальна швидкість обертаннями wн повинна максимально (для зменшення передавального числа редуктора) наближатися до швидкості робочого механізму.

Таким чином (метод середнього моменту або еквівалентного моменту) вибирається двигун для тривалого режиму роботи.

4. Дати короткий опис вибору потужності двигуна при короткочасному, повторно-короткочасному режимах.

5. Розрахувати за паспортними даними обраного двигуна природну механічну характеристику.

6. Побудувати пускову діаграму двигуна (число ступень при пуску приймати рівним 3-4).

7. Розрахувати опір секцій пускового реостата. Привести схему пуску і опис.

8. Привести Мс. ср до валу двигуна і визначити сталу швидкість двигуна на природній характеристиці.

М'с = Мс. ср/h ? i,

де i - Передавальне відношення редуктора.

i = wн/wрм

9. За рівняння механічної характеристики розрахувати і побудувати характеристику режиму генераторного гальмування з віддачею енергії в мережу.

10. Розрахувати і побудувати характеристику режиму динамічного гальмування. Додатковий опір в ланцюзі якоря  приймати рівним 3  . Опір якоря ланцюга:

R =

11. розрахувати і побудувати характеристику режиму противовключения. Додатковий опір в режимі противовключения прийняти:

Накреслити характеристику режиму генераторного гальмування, характеристику режиму противовключения. Всі характеристики зобразити в одних осях .

Графічна частина зображується олівцем на міліметровому папері (крім електричних схем). Цифрове позначення відкладаються величин на осях абсцис і ординат виносити через 30 мм. Роботу виконати в шкільному зошиті з разлиновкой в ??клітку. На титульному аркуші вказується прізвище, ім'я, по батькові, навчальний шифр. Розрахунок опорів гальмівного реостата. |  Асинхронний електродвигун з короткозамкненим ротором

 Маругін А. п. |  Рівняння руху електроприводу |  Механічні характеристики робочих машин |  Приведення моментів опору та інерції |  Поняття про кінематиці електроприводу. |  параметри електродвигунів |  Механічні характеристики двигунів постійного струму |  Пуск і гальмування |  Розрахунок пускового реостата |  Електричне гальмування двигунів постійного струму |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати