На головну

Маругін А. П.

  1.  Маругін А. П.
  2.  Маругін А. П.
  3.  Маругін А. П.

ПРИВІД ГІРНИЧИХ МАШИН

Частина 1

Методичні вказівки і розрахункові завдання

Для студентів очного і заочного факультетів спеціальності 140604 -

«Гірничі машини і обладнання» (ГМК)

напрямку 150400 - «Технологічні машини і обладнання>

Єкатеринбург

Федеральне агентство з освіти

ГОУ ВПО

Уральський державний гірничий університет

СХВАЛЕНО

методичною комісією

горномеханіческого факультету

«___» ____________ 2012 р

Голова комісії

__________ Проф. В. П. Барановський

ПРИВІД ГІРНИЧИХ МАШИН

Частина 1

Методичні вказівки і розрахункові завдання

для студентів очного і заочного факультетів спеціальності 150404 -

«Гірничі машини і обладнання» (ГМК)

напрямку 150400 - «Технологічні машини і обладнання»

Видання УГГУ Єкатеринбург, 2012

М 25

рецензент: І. А. Бёрдов, канд.техн.наук, доцент кафедри

ЕГП УГГУ.

Методичні вказівки розглянуті на засіданні кафедри електрифікації гірничих підприємств «___» ____________ 2012 року (протокол № ___) і рекомендовані для видання в УГГУ.

Маругін А. П.

ПРИВІД ГІРНИЧИХ МАШИН. Частина 1: методичні вказівки і розрахункові завдання для студентів очного і заочного факультетів спеціальності 150404 - «Технологічні машини і обладнання» / А. П. Маругін. - Єкатеринбург: Изд-во УГГУ, 2012, с.

Методичні вказівки з дисципліни «Привід гірських машин» складено відповідно до програми і включають довідкові матеріали до розрахункових завдань по розділах: «Механіка електроприводу», «Механічні характеристики електроприводів» і «Регулювання кутової швидкості електроприводів».

Розрахункові завдання призначені для розвитку у студентів спеціальності навичок самостійно вирішувати складні технічні питання, працювати з технічною літературою.

© Маругін А. П., 2012

© Уральський державний

гірничий університет, 2012

ЗМІСТ

Передмова.................................................. .............................. 6

Глава 1 ЕЛЕКТРОПРИВІД І ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ МАШИН І УСТАНОВОК.................................................. ............................ 8

1. Основи механіки електроприводу............................................... 8

1.1 Рівняння руху електроприводу ..................................... 8

1.2 Механічні характеристики робочих машин ......................... 9

1.3 Приведення моментів опору та інерції ...................... 10

1.4 Поняття про кінематиці електроприводу ................................... 12

2. Механічні характеристики електродвигунів........................ 12

2.1 Параметри електродвигунів ............................................. 12

3. Електромеханічні властивості двигунів постійного струму......... 14

3.1 Механічні характеристики двигунів постійного струму ...... 14

3.2 Пуск і гальмування .............................................. ............ 17

3.3 Розрахунок пускового реостата .............................................. .... 18

3.4 Електричне гальмування двигунів постійного струму .......... 19

3.5 Розрахунок опорів гальмівного реостата ............................ 21

3.6 Електродвигуни постійного струму послідовного возбуждения...............................................................................22

3.7 Розрахункові завдання ............................................... ............. 25

4. Електромеханічні властивості асинхронних електродвигунів..... 28

4.1 Асинхронний електродвигун з короткозамкненим ротором ..... 28

4.2 Асинхронний двигун з фазним ротором ............................. 31

4.3 Пуск і гальмування асинхронних електродвигунів ................. 33

4.4 Гальмівні режими асинхронних електродвигунів ................. 37

5. Електромеханічні властивості синхронних електродвигунів....... 40

6. Конструктивне виконання і умовні позначення електродвигунів.................................................. ...................... 43

додаток.................................................. .............................. 53

Передмова

В даний час в світі вироблятися близько 30 трильйонів кВт / год електроенергії, яка широко застосовується для приводу машин і механізмів, що виконують певні технологічні процеси, для освітлення, сигналізації, зв'язку та інших цілей.

Електроенергія дозволяє різко збільшити культуру і продуктивність праці, в силу своїх переваг: низька вартість виробництва і транспортування, можливість перетворення в інші види енергії, відносна простота електрообладнання.

Історія розвитку електрифікації нерозривно пов'язана з прагненням використовувати електродвигун для приводу машин. Перший в світі електропривод був створений в 1838 р академіком Якобі В. С., який застосував електродвигун для обертання гвинта катера. Двигун харчувався від батарей. Широке застосування електроприводу в промисловості почалося після винаходу Доливо - Добровольським системи трифазного струму і асинхронного трифазного електродвигуна в 1889 - 1891 роках.

Електропривод - це з'єднання воєдино електродвигуна, апаратури управління, передавального пристрою.

Електропривод машин пройшов певний шлях розвитку. Для перших установокхарактерно застосування групового трансмісійного приводу, коли замість теплового двигуна ставили електродвигуни великої потужності. Поступово електропривод удосконалювався і груповий, один двигун на групу машин, замінили одиночним - індивідуальний двигун на машину. В даний час на машинах використовується багаторуховий привід, при якому один механізм має кілька двигунів. При многодвигательном приводі скорочується число трансмісійних передач, а отже, збільшується надійність і ККД машини, спрощується процес управління машиною. При цьому з'являються умови для створення автоматизованих електроприводів поточних ліній.

Електропривод і робоча машина є єдиною електромеханічну систему, рух якої підпорядковане загальним для них законами динаміки. Для гірських машин характерний змінний режим роботи, коли швидкість руху її та робочих органів змінюється. Основними технологічними причинами зміни швидкості є пуск, гальмування, реверсування, скидання і зміна навантаження.

Особливе значення питання динаміки набувають для електроприводів, що працюють в "напруженому" режимі з частими пусками. Продуктивність машини безпосередньо залежить від робочих характеристик приводу.

Переваги електроприводу, що визначають його широке застосування: висока надійність, висока керованість, можливість зміни механічних характеристик, можливість застосування одиночного і многодвигательного приводів, високий ККД, великий пусковий момент, велика перевантажувальна здатність, можливість дистанційного і автоматичного управління, зручність передачі енергії до вузлів машин і механізмів, малі габарити, вага, простота конструкції.

  Політична система, 19 століття |  Рівняння руху електроприводу

 Механічні характеристики робочих машин |  Приведення моментів опору та інерції |  Поняття про кінематиці електроприводу. |  параметри електродвигунів |  Механічні характеристики двигунів постійного струму |  Пуск і гальмування |  Розрахунок пускового реостата |  Електричне гальмування двигунів постійного струму |  Розрахунок опорів гальмівного реостата. |  Розрахункове завдання №1. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати