На головну

Розрахунок лінійних резистивних ланцюгів при аналізі кусочно-лінійних схем заміщення.

  1.  D.1.1 Розрахунковий опір болтів зрушенню
  2.  D.1.2 Розрахунковий опір болтів розтягуванню
  3.  E.2 Моделі спрощеного розрахунку
  4.  I. Розрахунок очікуваного чистого операційного доходу.
  5.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  6.  I. Розрахунок основного магістрального насоса
  7.  I. Розрахунки за рівняннями реакцій

порядок розрахунку

1) Апроксимація кусочно-лінійних наближень

2) Знаходимо всі можливі поєднання лінійних кутів окремих елементів

3) Для кожного поєднання кутів будується лінійна схема заміщення, яка аналізується відомими методами. Для даної схеми заміщення будується ВАХ.

4) На основі розрахунку всіх схем заміщення будується ВАХ всього ланцюга.

Переваги методу.

При розрахунку можливо використовувати всі методи розрахунку, для розрахунку нелінійних резистивних ланцюгів.

Недоліки.

Заздалегідь невідомо яке поєднання лінійних ділянок (яку схему заміщення необхідно розрахувати) при заданому вхідному U. Тому доводиться перебирати всі можливі поєднання елементів.

1) При побудова кусочно-лінійних схем заміщення використовується наступні елементи. Лінійне опір задає нахил характеристики.


2) Ідеальний діод показує, що дана характеристика має місце при певній полярності U

3) Ідеальний джерело U

Дає зміщення характеристики щодо осі ординат

4) Ідеальний джерело струму

Дає зміщення характеристики щодо осі абсцис

  Графічний метод аналізу при послідовному з'єднанні лінійних і нелінійних резистивних елементів. |  Магнітні кола. Основні закони для магнітного ланцюга.

 Види симетричних функцій. |  Дійсні значення і активно потужні періоди несинусоидального струму. |  Параметри, що характеризують періодичні Несинусоїдальні електричні сигнали |  Аналіз лінійних електричних ланцюгів періодичного несинусоидального струму. |  Вплив індуктивності і ємності на форму U і I |  Нелінійні електричні ланцюги. |  Статичне і диференціальне рівняння. |  Розрізняють монотонні і не монотонні характеристики. |  Аналітичне подання нелінійних характеристик. |  Паралельне з'єднання двох нелінійних НС |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати