Головна

Потужність в ланцюзі синусоїдального струму

  1.  Активна потужність трифазної системи
  2.  Активна потужність ланцюга синусоїдального струму
  3.  Аналіз лінійних електричних ланцюгів періодичного несинусоидального струму.
  4.  Безпорадність через втрату контролю
  5.  Векторні діаграми для ланцюгів синусоїдального струму
  6.  Вплив різних факторів природного середовища на формування температурного режиму і потужність СТС і СМС
  7.  Вивчена безпорадність як антипод самовизначення

У елементарних ланцюгах змінного струму протікає 2 різних за фізичною природою енергетичних процесу:

1. Пов'язаний з передачею Ел. Енергії від джерела в навантаження і перетворює Ел. Енергію в інший вид енергії. Саме цей процес визначає корисну роботу і цей процес характеризується активною потужністю.

2. пов'язаний з передачею Ел. Енергії від джерела до приймача, накопиченням її у вигляді енергії Ел. Поля, пов'язаного з ємністю і енергією магнітного поля, пов'язаного з індуктивністю, з подальшим поверненням від приймача в джерело. Цей процес носить коливальний характер і характеризується реактивною потужністю.

p (t) - мінімальна потужність = ui;

U = Umsin (wt + ?u)

I = Imsin (wt + ?u-?)

"-" Мінімальна потужність відповідає передачі енергії від приймача до джерела.

Р - активна потужність (середнє значення миттєвої потужності) =

Середня потужність = такий незмінною постійною в часі потужності, яка за час, що дорівнює періоду первісного струму здійснює таку ж роботу, як і змінна в часі потужність.

Т.ч. активна потужність синусоїдального струму = твору діючого значення струму на діюче значення напруги і на cos?, де ? - зсув фаз між U і I.

P = UIcos?

[P] = Вт

У ланцюзі R, L, C активна потужність = кількості тепла, що виділяється на активному опорі на одиницю часу.

Під реактивною потужністю розуміється твір діючого значення напруги на діюче значення струму і на sin ?

Q = UIsin ?

[Q] = вар (вольт-ампер реактив)

QL - Реактивна потужність, пов'язана з індуктивністю

QC - Реактивна потужність пов'язана з ємністю.

QL і QC мають різні знаки, тому що накопичення (спад) енергії магнітного поля, пов'язаного з індуктивністю, відповідає спад (накопичення) енергії Ел. Поля, пов'язаного з ємністю.

Для характеристики ряду пристроїв вводиться повна потужність S.

S = UI

(Застосування діючих значень U і I)

[S] = В * А

Коефіцієнт потужності = відношенню активної потужності до повної потужності.

(Коеф.мощності)

Він показує, яка частка Ел. Енергії (потужність) перетворюється в інші види енергії.

Знайдемо струм при заданої активної потужності і заданому напрямку харчування:

 (Діюче значення споживаного струму)

- Якщо cos ? = 1 (? = 0) => споживаний струм мінімальний.

- При зниженні cos ?, зростає струм, що призводить до погіршення техніко - економічних показників роботи енергосистеми в цілому (зростають втрати в лінії передачі при заданій активної потужності)

Нехай дано комплекс:

(Комплексне сполучення)

 - Комплексна потужність

Резонансні явища в електричних ланцюгах.

Особливості резонансу напруги.

В Ел. Ланцюгах, що містять ємність і індуктивність, можливий режим резонансу, тобто режим, при якому зрушення фаз між I і U = 0

? = 0 => резонанс струмів

=> Резонанс напруг => можливий в ел.цепі, що містить послідовно з'єднані індуктивність і ємність.

Така ланцюг - послідовний коливальний контур

Режиму резонансу можна досягти, змінюючи індуктивність, ємність або частоту ?. Частота при якій можливий резонанс, називається резонансною частотою ?0.

? - характеристичне (хвильовий) опір ланцюга.

Q - добротність.

1. У режимі резонансу напруг реактивний опір ланцюга = 0

Х = 0; Z = R; -Z-Min = R;

Z - комплексний опір

-Z- - Повний опір

2. знайдемо напруга на ємності й індуктивності в режимі резонансу

У режимі резонансу напруга на індукції і ємності рівні за величиною, але знаходяться в протифазі. Напруга на індукції і ємності в Q раз, де Q - добротність, більше напруги, прикладеного до ланцюга.

3. Знайдемо реактивну потужність, пов'язану з індукцією і ємністю:

Реактивна потужність пов'язана з індуктивністю і ємністю в режимі резонансу в Q раз, де Q - добротність, більше активної потужності.

Повна реактивна потужність = 0

Q = QL - QC = 0

Ланцюг поводиться як активний опір.

  Комплексна провідність. |  Частотні характеристики послідовного коливального контуру.

 Ідеалізовані елементи електричного кола. |  Основні топологічні поняття, використовувані в теорії електричних ланцюгів. |  Електричні кола постійного струму. |  Застосування законів Кірхгофа для аналізу ланцюгів постійного струму. |  Метод контурних струмів. |  Електричні кола змінного синусоїдального струму. |  Чинне значення змінного струму. |  Подання синусоїдальних функцій часу за допомогою комплексних чисел і обертових векторів. |  Опір, індуктивність і ємність в синусоїдальної ланцюга. |  Послідовне з'єднання ланцюга синусоїдального струму. Комплексне опір. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати