На головну

Комплексна провідність.

  1.  БЕСКОМПЛЕКСНАЯ ненав'язливо КОМУНІКАЦІЇ
  2.  Де, - комплексна змінна.
  3.  Каскадні-КОМПЛЕКСНА СХЕМА згортання крові
  4.  Комплексна бібліографічна посилання
  5.  Комплексна оцінка виконання практикантом завдань програми педагогічної практики
  6.  Комплексна оцінка конкурентоспроможності компанії.
  7.  Комплексна оцінка конкурентоспроможності підприємства

Величина зворотна комплексному опору - комплексна провідність.

g - Активна складова комплексної провідності.

b - Реактивна складова комплексної провідності.

Активні і реактивні залежать від активного і реактивного опору.

За першим законом Кірхгофа:

Так як до ланцюга докладено синусоїдальна напруга струми будуть змінюватися за синусоїдальним законом, тому перший закон Кірхгофа може бути записаний через комплекс:  . (1)

I1 - Комплексна провідність першої гілки. Підставляючи в (1) отримаємо:  . Еквівалентна комплексна провідність ланцюга знаходиться за правилом аналогічної ланцюга з постійним струмом: еквівалентна комплексна провідність дорівнює сумі комплексних провідностей паралельних гілок.

 (2)

Вираз формули (2) дозволяє розрахувати комплексну амплітуду струму і навіть перейти до миттєвому значенню.

 індуктивний опір.

 ємнісний опір.

Порядок розрахунку:

1. Визначаємо комплексні провідності гілок

y1, y2.... yn

2. Знаходимо еквівалентну комплексну провідність

yэ= y1+ yn+ ... + Yn

3. Знаходимо комплексну амплітуду струму нерозгалужене частини ланцюга

4. Якщо необхідно переходимо до лінійного значенням струму

5. Побудуємо векторну діаграму для ланцюга

- Починаємо з

- відкладемо

- Згідно (1) сума векторів I1

Закони Кірхгофа в комплексній формі

Метод комплексних амплітуд

Оскільки ланцюг синусоїдального струму

 - Комплексна амплітуда струму

 - 1й з-н Кірхгофа, в комплексній формі

Алгебраїчна сума комплексів струмів сходиться в вузлі і = 0

За 2му з-ну Кірхгофа:

Ур-ие (*) може бути записано комплексній формі

 - 2й з-н Кірхгофа в комплексній формі (* *)

Zk - Комплексне опір гілки

 - Комплексна амплітуда струмів до - гілки

 - Комплексна амплітуда ЕРС в до - гілки

Алгебраїчна сума комплексів напруг на пасивних елементах будь-якого контуру в ланцюзі = алгебр. сумі комплексних ЕРС, що діють в цьому контурі.

Закони Кірхгофа для кола постійного струму

Рівняння (*), (* *) - рівняння Кірхгофа в комплексній формі (для комплексних амплітуд) за формою збігаються з рівняннями (* * *), записаних для ланцюга постійного струму. Вивчаючи розрахунок ланцюгів постійного струму, були розглянуті різні методи розрахунку:

- Метод еквівалентних перетворень

- Метод контурних струмів

- Метод еквівалентного генератора і т.д.

Ці методи розрахунку (формули) слідували із законів Кірхгофа, очевидно всі ці методи можна використовувати і для розрахунку лінійних ланцюгів синусоїдального струму, проводячи в розрахункових формулах заміну:

Такий метод розрахунку отримав назву Метод комплексних амплітуд.

Розглянемо міст змінного струму:

Посилення рівноваги моста постійного струму:

R1+ R2= R2R3

Для змінного струму:

Z1Z4= Z2Z4 =>

Z1Z4= Z2Z3 умова рівноваги моста

?1 + ?4 = ?2 + ?3 змінного струму

  Послідовне з'єднання ланцюга синусоїдального струму. Комплексне опір. |  Потужність в ланцюзі синусоїдального струму

 Електричний ланцюг. Електричний струм. Напруга. |  Ідеалізовані елементи електричного кола. |  Основні топологічні поняття, використовувані в теорії електричних ланцюгів. |  Електричні кола постійного струму. |  Застосування законів Кірхгофа для аналізу ланцюгів постійного струму. |  Метод контурних струмів. |  Електричні кола змінного синусоїдального струму. |  Чинне значення змінного струму. |  Подання синусоїдальних функцій часу за допомогою комплексних чисел і обертових векторів. |  Опір, індуктивність і ємність в синусоїдальної ланцюга. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати