На головну

НОВОГО ВИДУ ПОСЛУГИ

  1.  A) ви питаєте про захоплення та інтереси свого нового друга;
  2.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  3.  I. Початок нового часу
  4.  II Філософія нового театру
  5.  III. Експлуатація багатоквартирного будинку та суміжні послуги
  6.  Архітектура Нового царства
  7.  Африка в системі нового світопорядку; роль інтеграційних процесів.

Міністерство освіти і науки РФ

МІНІСТЕРСТВО Державне БЮДЖЕТНА освітня установа

Вищої професійної освіти

Московський авіаційний інститут

(Національний дослідницький університет »)

Факультет ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Кафедра ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Пояснювальна записка

До дипломного проекту

на тему:

РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ

НОВОГО ВИДУ ПОСЛУГИ

(Спеціальність 080502)

 (Підпис)
дипломант Еловенко О. Д.

 (Підпис)
Керівник проекту ст.викладач

Окунева Т. Д.

Консультанти проекту:

 (Підпис)
по економічній частині ст.викладач

Окунева Т. Д.

 (Підпис)
по технологічній частинік.т.н., доцент Коломієць Л. В.

 (Підпис)
з безпеки життєдіяльності ст. викладач

Бикова І. Г.

 (Підпис)
рецензент Вишняк Г. В.

м Ахтубинск, 2012 р


ЗМІСТ

ВСТУП................................................. .............................. 4

1. ХАРАКТЕРИСТИКА І АНАЛІЗ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В Астраханській області .................... 6

1.1. Показники розвитку малого підприємництва МО «Місто Ахтубинск» Астраханської області ....................................... ................................ 6

1.2. Роздрібна торгівля в Ахтубинск районі: товарообіг, форми осуществления................................................................................ 21

1.3. Постановка завдання дослідження ............................................... ..... 27

2. Розробка ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НОВОЇ ПОСЛУГИ .. ........................................ ............................................. 30

2.1. Вибір організаційно - правової форми та системи оподаткування .. 30

2.2. Вибір торгового автомата для організації нового виду послуги ............ 38

2.3. Формування кошторису витрат на впровадження і здійснення проекту ........ 53

3. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПРОПОНОВАНОЇ ПОСЛУГИ ........................................... ............................................. 64

3.1. Вибір джерела фінансування проекту ....................................... 64

3.2. Оцінка економічної ефективності роботи торгового автомата ....... 75

4. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ОБСЛУГОВУВАННЯ ТОРГОВОГО АВТОМАТА ........................................... ........................................ 79

4.1. Загальна характеристика технологічного процесу обслуговування споживачів за допомогою торгового автомата ........................................ .... 79

4.2. Склад обладнання, його технологічні характеристики і склад виробничого персоналу, що виконує технічне обслуговування торгового автомата Saeco Diamante ................................ ...................... 85

4.3. Основні технологічні операції обслуговування торгового автомата Saeco Diamante .......................................... ...................................... 89

4.4 Визначення технологічної вартості однієї промивання і завантаження торгового автомата ........................................ ................................... 97

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТОРГОВОГО ОБЛАДНАННЯ ........................................... ............ 100

5.1. Дія електричного струму на організм людини .......................... 100

5.2. Електротехнічні захисні та запобіжні пристосування ... 105

5.3. Характеристика і види захисних заземлень ................................. 108

5.4. Розрахунок захисного заземлення ............................................... ........ 110

ВИСНОВОК ................................................. ...................... 113

Список використаної літератури .................................. 115


ВСТУП

У процесі комерціалізації російської економіки особливу значимість набуває така важлива форма реалізації товарів як, роздрібна торгівля.

Роздрібна торгівля - це завершальна форма продажу товарів кінцевому споживачеві в невеликих обсягах через магазини, павільйони, лотки, намети та інші пункти мережі роздрібної торгівлі. Комерційна робота по продажу в роздрібних торгових підприємствах на відміну від оптових підприємств має свої особливості. Роздрібні торгові підприємства реалізують товари безпосередньо населенню, тобто фізичним особам, застосовуючи свої, специфічні способи і методи роздрібного продажу, остаточно завершують звернення від виробника продукції.

Торговельне обслуговування населення припускає наявність спеціально влаштованих і обладнаних приміщень, пристосованих для найкращого обслуговування покупців, підбору і формування торгового асортименту і можливості його оперативної зміни відповідно до умов, що змінилися попитом населення, постійного вивчення та врахування споживчих запитів покупців, вміння запропонувати і продати товар кожній конкретній людині .

Розвиток роздрібної торгівлі потребує створення спеціальних служб з вивчення і прогнозування споживчого попиту, формуванню оптимального асортименту товарів, аналізу та визначенню прогресивних форм і методів роздрібної торгівлі на рівні регіону, краю, області, району при неухильної підтримки державних і муніципальних органів влади з метою контролю за ходом роздрібної торгівлі, розробки нових видів виробів і товарів.

Правильна організація комерційної роботи в рамках роздрібної торгівлі сприяє зростанню товарообігу, досить повного задоволення сукупного попиту населення і отримання комерційного успіху. Серед нових методів продажу, які включають сукупність прийомів і способів реалізації товарів, на перший план виступають самообслуговування, обслуговування через прилавок, за зразками з відкритою викладкою і за попередніми замовленнями.

До одного з таких видів відноситься вендинговий бізнес. Вендінг - це один з найбільш динамічних і перспективних видів роздрібної торгівлі і способів надання послуг. У перекладі з англійської мови "вендінг" (vending) означає продаж товарів і послуг через торговий автомат. Актуальність теми дипломного проекту пояснюється стрімко розвивалася послуг роздрібної торгівлі, і ще нездійсненим освоєнням нових способів і форм ведення бізнесу. Тому вміння оперувати новими технологіями і методами досить важливо.

Мета дипломного проекту - розробка пропозиції щодо організації нового виду послуг.

Завдання дипломного проектування полягають в наступному:

· Провести аналіз показників розвитку малого підприємництва в Ахтубинск районі і МО «Місто Ахтубинск» Астраханської області;

· Розробити пропозиції щодо організації нового виду послуги;

· Оцінити ефективність запропонованої послуги;

· Розглянути технологічні аспекти реалізації запропонованих проектних рішень;

· Вивчити питання забезпечення електробезпеки експлуатації торгового обладнання.

У роботі використані різні статистичні, економічні та графічні методи обробки інформації.


1.ХАРАКТЕРИСТИКА І АНАЛІЗ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В Астраханській області

1.1. Показники розвитку малого підприємництва МО «Місто Ахтубинск» Астраханської області

Муніципальне утворення «Місто Ахтубинск» складається з шести населених пунктів: міста Ахтубинск, селища залізниці станції Кочова, н.п. Роз'їзд 15 км, кордону обливання, зимівлі Новенька, селища Джелга з прилеглою територією.

Чисельність населення Міста Ахтубинская на 01.01.2009 року становила 42445 жителів.

Кордон Міста Ахтубинская визначає територію, в межах якої здійснюється місцеве самоврядування. Офіційним документом, фіксуючим кордон муніципального освіти, на момент прийняття цього Статуту, є картографічне опис її меж, затверджене законом Астраханській області і наведене в Додатку до цього Статуту.

Територія Міста Ахтубинская входить до складу території муніципального освіти «Ахтубинский район». Зміна кордону муніципального освіти «Місто Ахтубинск» проводиться законом Астраханській області в порядку, встановленому чинним законодавством з обов'язковим урахуванням думки населення (вираженого через місцевий референдум), що проживає на території, в межах якої проводиться зміна кордону. [20]

Розвиток економіки Ахтубинская району характеризують такі соціально - економічними показники, які представлені в таблиці 1.1 .. Показники наведені на січень-березень 2010 року (млн. Руб.), І відображена динаміка розвитку соціально-економічної сфери на той же період попереднього року.

Таблиця 1.1

Соціально - економічні показники МО «Ахтубинский район»

   Січень-березень 2010 р млн. руб.  Темп до січня-березня 2009 року,%
 Індекс промислового виробництва, включаючи рибальство та рибництво х  108,1
 Обсяг відвантажених товарів власного виробництва, виконаних робіт і послуг включаючи рибальство та рибництво (по «чистим»)  355,3  112,2
видобуток корисних копалин 147,2 150,2
обробні виробництва 112,4 91,9
виробництво, передача і розподіл електроенергії, газу і води 95,7 99,2
 інвестиції в основний капітал  17,9
 Обсяг робіт по виду «Будівництво»  75,9  112,7
 Оборот роздрібної торгівлі за великим, середнім і малим організаціям  316,8  103,2
 Оборот громадського харчування по великим, середнім і малим організаціям  19,8  102,7
 Обсяг платних послуг населенню  151,5  113,8
 Введення в дію житла, кв.м. загальної площі  25,5
 Середньомісячна нарахована заробітна плата одного працівника, рублів (по великим та середнім підприємствам) січень-березень 2010 р  11472,2  110,6
 Чисельність зареєстрованих безробітних, осіб    
 Рівень зареєстрованого безробіття,%  2,9 х
 Коефіцієнт народжуваності на 1000 населення  12,4  92,5
 Коефіцієнт смертності на 1000 населення  14,7  86,0

Як видно з таблиці 1.1 обсяг відвантажених товарів власного виробництва, виконаних робіт і послуг власними силами збільшився на 12,2%.

Показники «видобуток корисних копалин» збільшилися на 50,2%, «обробні виробництва» і «виробництво, передача і розподіл електроенергії, газу і води» зменшилися в 2010 році в порівнянні з 2009 на 8,1% і 0,8% відповідно.

Максимальне зростання спостерігається в обсязі інвестицій (в основний капітал) за рахунок усіх джерел фінансування збільшився на 57% в 2010 році порівняно з 2009 році, що є позитивним фактором і збільшення можливості розвитку. Обсяг робіт, виконаних за видом діяльності «будівництво» збільшився на 12,7%.

Оборот роздрібної торгівлі збільшився на 3,2%. Оборот громадського харчування збільшився на 2,7%. У структурі галузей господарства переважна питома вага займає споживчий ринок - 30%, фонд заробітної плати - 20%, промислове виробництво - 19%, 11% - агропромисловий комплекс, 7% фінансова діяльність, 6% - користування надр, 5% - зовнішньоекономічна діяльність і 2% - інвестиції.

Щорічно складається середньострокове планування, результати якого узгоджуються в Мінекономрозвитку Астраханській області. [21]

За даними прогнозних показників очікується постійне зростання, що свідчить про стабільне і економічному зростанні всіх галузей економіки району.

Мале підприємництво є важливим сектором ринкової економіки Астраханської області. Його розвиток сприяє не тільки зміні суспільної психології і життєвих орієнтирів більшості населення, будучи єдиною альтернативою зайнятості громадян соціально незахищених, а й служить основою економічного підйому Астраханській області. Малий бізнес має великий потенціал для створення нових робочих місць, сприяє зниженню рівня безробіття та соціальної напруженості.

У таблиці 1.2 за даними статистичного управління за 1 квартал 2011 року представлена ??економіка, і соціальна сфера Ахтубинская району на прикладі діяльності малих підприємств, і за основними видами економічної діяльності. І відбита динаміка розглянутих показників у відсотках до відповідного періоду попереднього року.

Таблиця 1.2

Основні економічні показники діяльності малих підприємств

   Січень-березень 2011р., Млн.рублів1)  У% до відповід-ствующая періодупредидущего року  Довідково: січень-март2010г., В% кянварю-марту2009г.
 Індекс промислового виробництва х  139,4  108,1
 Обсяг відвантажених товарів власного виробництва, виконаних робіт і послуг власними силами за видами діяльності1)  485,2  144,6  112,2
 видобуток корисних копалин  243,3  175,6  150,2
 обробні виробництва  156,0  138,8  91,9
 виробництво і розподіл електроенергії, газу і води  85,9  101,6  99,2
 Оборот роздрібної торгівлі2)  282,3  83,8  103,2
 Оборот громадського харчування2)  25,9  117,2  102,7
 Обсяг платних послуг населенню9)  145,2  91,6  111,5
 Введення в дію житла, м2 загальної площі  в 2,0 р.  25,5
 Середньомісячна нарахована заробітна плата одного працівника, рублів9)  11072,03)  99,54)  108,65)
 Індекс споживчих цін по області  100,96)  104,17)  104,08)
 Сальдований фінансовий результат (прибуток мінус збиток) організацій1), 9)  40,33)  159,04)  194,15)

1) у фактичних цінах

2) по великим, середнім і малим (включаючи мікропідприємства) організаціям

3) січень-лютий 2011р.

4) січень-лютий 2011р. до січня-лютого 2010р.

5) січень-лютий 2010р. до січня-лютого 2009р.

6) березень 2011р. до лютого 2011р.

7) березень 2011р. до грудня 2010р.

8) березень 2010р. до грудня 2009р.

9) по організаціям, що не відносяться до суб'єктів малого підприємництва, з чисельністю працівників понад 15 осіб

Індекс промислового виробництва в січні-березні 2011 року порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 139,4%, а обсяг відвантажених товарів власного виробництва, виконаних робіт і послуг власними силами за видами економічної діяльності-485,2 млн. Руб. або 144,6% до відповідного рівня 2010 року. На малюнку 1.1 представлені Індекси промислового виробництва з початку року у відсотках до відповідного періоду попереднього року. [15]

Мал. 1.1. Індекси промислового виробництва з початку року в% до відповідного періоду попереднього року

Представлений обсяг відвантажених товарів власного виробництва, виконаних робіт і послуг власними силами, за видами економічної діяльності (чистим) в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3

Обсяг відвантажених товарів власного виробництва, виконаних робіт

і послуг власними силами, за видами економічної діяльності

(Чистим) в діючих цінах

   Січень-березень 2011р., Тис. Рублів  У% до січня-березня 2010р.
 Видобуток корисних копалин-всього  175,6
 з них:
 видобуток корисних копалин, крім паливно-енергетичних  175,6
 Обробні виробництва-всього  138,8
 Продовження табл. 1.3
 з них
 виробництво харчових продуктів, включаючи напої  124,6
     
 целюлозно-паперове виробництво; видавнича та поліграфічна діяльність  104,9
 - хімічне виробництво  ...  67,6
 виробництво інших неметалевих мінеральних продуктів  152,1
 виробництво машин та устаткування  97,9
 виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування  ...  171,4
 виробництво транспортних засобів та устаткування  ...  117,0
 інші виробництва  87,2
 Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води-всього  101,6
 з нього:
 виробництво, передача і розподіл електроенергії, газу, пари та гарячої води (теплової енергії)  103,6
 збір, очищення та розподілення води  92,0

По виду діяльності «Видобуток корисних копалин» зростання індексу промислового виробництва досяг 161,1%.

В результаті зниження обсягів виробництва ДП АТ «Фармація» м Ахтубинская в 1 кварталі поточного року спостерігається зменшення індексу промислового виробництва по хімічному виробництву (75,9%), зафіксовано зниження індексу промислового виробництва по виробництву машин та устаткування (91,3%), але поряд з цим в загальному по обробним виробництвам відбулося зростання на 34,3%. [11]

По виду діяльності «Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води» спостерігається спад на 15,5% причинами чого є підвищення тарифів на комунальні послуги і реалізація заходів, спрямованих на енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності. На малюнку 1.2 представлена ??частка чисельності працюючих за видами економічної діяльності (у відсотках). [14]

Мал. 1.2. Частка чисельності працюючих за видами економічної діяльності (у відсотках)

Представлена ??середня чисельність працівників облікового складу за січень-грудень 2009-2010 рр. в таблиці 1.4.

Таблиця 1.4.

Середня чисельність працівників облікового складу

за січень-грудень 2009-2010 рр.

   кількість підприємств  Середня чисельність - все, людина  В тому числі працівників облікового складу, осіб  Середня заробітна плата, рублів
 2010р.  2010р. в% до 2009р.  2010р.  2010р. в% до 2009р.  2010р.  2010р. в% до 2009р.
Всього по області 1 205 39 954 93,8 36 528 93,9 10 685,6 110,1
 в тому числі по районах:              
 Ахтубинский  1 414  82,8  1 320  85,8  10 405,3  107,5
 Володарський  1 651  93,5  1 532  100,5  10 022,8  105,6
 Енотаевский  85,9  87,1  6 336,0  107,9
 Продовження табл. 1.4
 Ікрянінський  1 552  98,7  1 521  100,1  7 039,4  105,0
 Камизякський  2 077  100,8  1 881  99,6  9 307,8  115,0
 Красноярський  108,6  108,5  9 508,7  120,0
 Лиманський  100,2  101,7  8 589,9  110,4
 Наримановский  1 625  103,3  1 438  104,1  13 570,5  140,5
 Приволзький  2 029  84,1  1 855  83,8  11 928,1  111,0
 Харабалінскій  104,7  105,7  5 735,0  110,1
 Черноярскій  95,8  116,0  17 562,4  в 2.2 рази
 м Астрахань  25 588  93,2  23 202  92,5  11 112,1  107,6

Представлена ??середньооблікова чисельність працівників в організаціях за видами економічної діяльності в березні 2011 року в таблиці 1.5

Таблиця 1.5

. Середньооблікова чисельність працівників в організаціях

за видами економічної діяльності в березні 2011 року

   Середньооблікова чисельність працівників (без сумісників)
 людина  в% до березня 2010р.
 Всього по району  112,7
 в тому числі за видами економічної діяльності:    
 сільське господарство, мисливство та лісове господарство  87,2
 рибальство, рибництво  ...  ...
 видобуток корисних копалин  97,9
 обробні виробництва  89,1
 виробництво і розподіл електроенергії, газу і води  87,7
 будівництво  92,2
 оптова та роздрібна торгівля; ремонт авто-транспортних засобів, мотоциклів, побутових виробів і предметів особистого користування  89,3
 готелі та ресторани  95,5
 транспорт і зв'язок  98,5
 операції з нерухомим майном, оренда і надання послуг  106,9
 державне управління та забезпечення військової безпеки; соціальне страхування  145,8
 освіта  93,8
 охорона здоров'я та надання соціальних послуг  96,6
 надання інших комунальних, соціальних і персональних послуг  93,1

Середньооблікова чисельність працівників організацій (без урахування сумісників) в січні-березні 2011 року склала 15288 осіб, і в порівнянні з відповідним періодом 2010 року збільшилася на 12,7%. [15]

Представлено розподіл чисельності працюючих на малих підприємствах за формами власності за 2010 рік в таблиці 1.6.

Таблиця 1.6

Розподіл чисельності працюючих на малих підприємствах

за формами власності за 2010 рік.

   Приватна власність  Змішана російська власність  Змішана російська і іноземна власність  Іностраннаясобственность
 всього  100,0  100,0  100,0  100,0
 за видами економічної діяльності:
 Сільське господарство, мисливство та лісове господарство  2,1  1,6 - -
 Рибальство, рибництво  3,8  0,6 - -
 Видобуток корисних копалин  0,3 - - -
 обробні виробництва  20,0  21,3  57,9  17,7
         
 Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води  0,8  7,3 - -
 Будівництво  24,0  2,6  5,7  10,0
 Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів, побутових виробів і предметів особистого користування  19,2  6,4  17,2  49,5
 Готелі та ресторани  3,8  3,6  1,4  0,7
 Транспорт і зв'язок  7,6  2,7  6,2  18,7
 Фінансова діяльність  0,3  1,1 - -
 Операції з нерухомим майном, оренда і надання послуг  14,7  39,2  6,6  2,9
 Державне управління і забезпечення військової безпеки; обов'язкове соціальне забезпечення - - - -
 Освіта  0,3 - - -
 Охорона здоров'я та надання соціальних послуг  1,3  0,7 - -
 Надання інших комунальних, соціальних і персональних послуг  1,8  12,9  5,0  0,5

Середньооблікова чисельність працівників малих підприємств приватної форми власності склала 97,3% спискового складу, на підприємствах змішаної російської форми власності - 0,9%, змішаної російської з іноземною участю - 1,1% та іноземній власності - 0,7%. Середньооблікова чисельність працівників в організаціях за видами економічної діяльності в березні 2011 року представлена ??в таблиці 1.7. [14].

Таблиця 1.7

Середньооблікова чисельність працівників в організаціях

за видами економічної діяльності у березні 2011 року

   Середньооблікова чисельність працівників (без сумісників)
 людина  в% до березня 2010р.
 Всього по району  112,7
 в тому числі за видами економічної діяльності:
 сільське господарство, мисливство та лісове господарство  87,2
     
 рибальство, рибництво    
 видобуток корисних копалин  97,9
 обробні виробництва  89,1
 виробництво і розподіл електроенергії, газу і води  87,7
 будівництво  92,2
 оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів, побутових виробів і предметів особистого користування  89,3
 готелі та ресторани  95,5
 транспорт і зв'язок  98,5
 операції з нерухомим майном, оренда і надання послуг  106,9
 державне управління та забезпечення військової безпеки; соціальне страхування  145,8
 освіта  93,8
 охорона здоров'я та надання соціальних послуг  96,6
 надання інших комунальних, соціальних і персональних послуг  93,1

Середньооблікова чисельність працівників організацій (без урахування сумісників) в січні-березні 2011 року склала 15288 осіб, і в порівнянні з відповідним періодом 2010 року збільшилася на 12,7%. Найбільша чисельність працюючих (без зовнішніх сумісників і працівників не облікового складу) зосереджена на малих підприємствах міста Астрахані (72,7%). [6]

Середньооблікова чисельність працівників малих підприємств в середньооблікової чисельності працівників усіх підприємств і організацій по районам області за січень-грудень 2009-2010 рр. представлена ??в таблиці 1.4.

Найбільшу питому вагу середньооблікової чисельності працівників малих підприємств по районах області в середньооблікової чисельності працівників усіх підприємств і організацій склався в Приволзькому районі - 31,3%, м Астрахані - 21,7%, Камизякского районі - 20,1%, Лиманському - 16, 2%, Володарському - 15,1%, Наримановському - 14,6% [15].

Малими підприємствами на умовах вторинної зайнятості було залучено 6,1 тис. Осіб (10,5% загальної чисельності), в тому числі до роботи за сумісництвом - 4,4 тис. Осіб (7,6%), за договором підряду та іншими договорами цивільно-правового характеру - 1,7 тис. осіб (2,9%).

Найбільш вагома частка вторинної зайнятості в освіті (51%), охороні здоров'я та наданні соціальних послуг (29%), фінансової діяльності (19%), операціях з нерухомим майном, оренди та надання послуг (15%), рибальстві, рибництві, надання інших комунальних , соціальних і персональних послуг (по 13%).

Важливим кінцевим показником діяльності малих підприємств є заробітна плата, як з точки зору винагороди за працю працівників, так і з точки зору збору прибуткового податку. За дев'ять місяців 2009 року всім працівникам малих підприємств було нараховано 2973,0 млн. Рублів заробітної плати, що становить 11,1% від загального фонду заробітної плати, нарахованої працівникам усіх підприємств області [15].

Середня нарахована заробітна плата в березні 2011 року склала 11371,8 рубля і зменшилася в порівнянні з березнем 2010 року на 1,7%.

За період з початку року розмір середньомісячної нарахованої заробітної плати працівників організацій району склався в сумі 11072,0 рубля (по області - 16762,7 рубля). У порівнянні з відповідним періодом 2010 року заробітна плата знизилася на 0,5%. Середньомісячна нарахована заробітна плата (без виплат соціального характеру) за видами економічної діяльності в березні 2011 року представлена ??в таблиці 1.8.

Таблиця 1.8

Середньомісячна нарахована заробітна плата (без виплат соціального характеру) за видами економічної діяльності у березні 2011 року

   рублів  У% до січня-березня 2010р.
 всього  11371,8  98,3
 сільське господарство, мисливство та лісове господарство  6872,9  124,5
 рибальство, рибництво    
 видобуток корисних копалин  23553,1  136,1
 обробні виробництва  16929,8  100,4
 виробництво і розподіл електроенергії, газу і води  10830,2  117,2
 будівництво  16374,8  110,5
 оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів, побутових виробів і предметів особистого користування  8874,4  89,1
 готелі та ресторани  8638,6  91,0
 транспорт і зв'язок  17151,7  105,7
 операції з нерухомим майном, оренда і надання послуг  13772,5  98,7
 державне управління та забезпечення військової безпеки; соціальне страхування  11603,9  85,2
 освіта  7828,1  101,9
 охорона здоров'я та надання соціальних послуг  9306,1  96,5
 надання інших комунальних, соціальних і персональних послуг  8196,3  110,4

Середньомісячна нарахована заробітна плата працівників організацій району в січні-лютому 2011 року була на 33,9% нижче середньообласного рівня.

За Росії середньомісячна нарахована заробітна плата (включаючи організації малого підприємництва) склала в 1-му кварталі 2011 року 21353,9 рублів, в Південному федеральному окрузі - 15584,6 рубля, Астраханській області - 16538,9 рублів. За даним показником Астраханська область займає друге місце в Південному федеральному окрузі і 47-е місце серед суб'єктів РФ. [6]

Зберігається диференціація заробітної плати працівників по районам області. За величиною нарахованої середньомісячної заробітної плати (по великим та середнім підприємствам) за підсумками 2010 року серед районів області стійко лідирує Красноярський район - 27 398,9 рублів (в 1,6 рази більше середньо обласного показника).

У всіх районах області середньомісячна заробітна плата склалася нижче середньообласного показника (16 912,6 руб.), Крім Красноярського району (27 398,9 руб.), М Астрахані (18 751,4 руб.).

На малюнку 3.3. представлений темпи середньомісячної заробітної плати (по великим та середнім підприємствам) за 2010 рік (у відсотках) по районам області, обласного центру і загальним показником по області.

Мал. 1.3. Темпи середньомісячної заробітної плати (по великим та середнім підприємствам) за 2010 рік (у відсотках).

У всіх районах області та в м Астрахані відзначено зростання заробітної плати. Найбільше зростання відмічене в Красноярському (112,6%), Наримановському (109,8 %%), Ахтубинск (109,8%) районах та у м Астрахані (108,9%). [15]

Індекс промислового виробництва малих підприємств (без рибальства та рибництва) за період 2010 року склав 118,7%. Індекс промислового виробництва малих підприємств Астраханській області за період 2010 року представлений в таблиці 1.9.

Таблиця 1.9

Індекс промислового виробництва малих підприємств Астраханській області за період 2010 року

   У% до 2009 року
 Індекс промислового виробництва - всього  97,6
 Видобуток корисних копалин - всього  118,7
 з них:  
 видобуток корисних копалин, крім паливно-енергетичних  118,7
 Обробні виробництва - всього  74,9
   
 з них  
 виробництво харчових продуктів, включаючи напої  91,3
 целюлозно-паперове виробництво; видавнича та поліграфічна діяльність  95,1
 хімічне виробництво  114,0
 виробництво інших неметалевих мінеральних продуктів  67,5
 виробництво машин та устаткування  93,7
 виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування  139,7
 виробництво транспортних засобів та устаткування  102,0
 інші виробництва  72,2
 Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води - всього  70,1
 з нього:  
 виробництво, передача і розподіл електроенергії, газу, пари та гарячої води (теплової енергії)  73,6
 збір, очищення та розподілення води  66,2

У січні-вересні 2010 року тільки малими підприємствами обробних виробництв випускалися такі види продукції, як об'ємна пряжа, трикотажні вироби для дітей, панчішно-шкарпеткові вироби, халати з бавовняної тканини (робочі та спеціального призначення), рукавиці, пальто і півпальто з штучного хутра, пальто жіночі з натурального хутра, ящики з картону, плівки полімерні, верстати металорізальні і деревообробні, труби і деталі трубопроводів із термопластів, полиці навісні для книг, лакофарбові матеріали [14].

Успішність діяльності малого бізнесу багато в чому залежить від рівня інвестиційних процесів. В цілому малими підприємствами Астраханської області в січні-лютому 2010 р інвестиції в основний капітал використані в обсязі 1714,2 млн. Рублів, що на 31,8% менше, ніж в січні-лютому 2009 р Основна частка інвестицій малих підприємств в основний капітал за видами економічної діяльності розподілилася наступним чином: будівництво - 75,9%, операції з нерухомим майном, оренда і надання послуг - 10,7%, обробні виробництва - 7,6%, оптова і роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів, побутових виробів і предметів особистого користування - 3,7%.

Найбільший обсяг інвестицій в основний капітал направили на розвиток підприємства і організації м Астрахані (77,4%). Серед районів області - Лиманський район (0,9%). За 2010 рік обсяг інвестицій в основний капітал зріс в 6 муніципальних районах області. Зростання інвестицій відзначений в Лиманському (в 2,3 рази), Ікрянінський (на 96,6%), Ахтубинск (на 49,0%), Камизякского (на 11,7%), Красноярському (2,9%) і Наримановському ( на 0,8%) районах.

Ахтубинский район є одним з привабливих районів в плані інвестицій Астраханській області.

Відповідно до чинного законодавства, на кінець 2011 р на території області здійснювали господарську діяльність 1202 малих підприємства. На їх частку припадає 13,0% чисельності постійних працівників організацій, 15,9% обороту організацій, 3,1% всіх інвестицій на розвиток економіки і соціальної сфери області. На рис. 1.4 представлена ??структура малих підприємств Астраханській області за видами економічної діяльності у відсотках. У ній відображені найбільш вагомі сфери діяльності малих підприємств, а й відзначені нечисленні види діяльності.

Мал. 1.4. Розподіл кількості малих підприємств за видами економічної діяльності на кінець 2011 р

Так як роздрібна торгівля в структурі обороту становить майже половину обсягу, то доцільно буде розглянути саме її.

1.2 Роздрібна торгівля в Ахтубинск районі: товарообіг, форми здійснення

Оборот роздрібної торгівлі за 2010 рік склав 96 311,6 млн. Рублів, що в товарній масі на 8,7% більше попереднього року. Таблиця оборотам роздрібної торгівлі (по колу звітуючих підприємств) по районам (містам) області представлена ??в таблиці 1.10

Таблиця 1.10

Оборот роздрібної торгівлі (по колу звітуючих підприємств) по районам (містам) області

 Муніципальні райони, міста  Оборот роздрібної торгівлі, млн. Руб.  Питома вага в обсязі області,%
 Всього по області  96311,6
в тому числі по районах (по колу звітуючих підприємств)
 м Астрахань    
 Приволзький район  25794,9  26,8
 Ахтубинский район  2112,1  2,2
 Харабалінський район  1341,2  1,4
 Володарський район  456,2  0,5
 Наримановский район  277,7  0,3
 Ікрянинський район  265,0  0,3
 Камизякський район  248,5  0,3
 Лиманський район  242,3  0,3
 Красноярський район  183,0  0,2
 Енотаевский район  151,4  0,2
 Чорноярський район  149,1  0,2
 долічування на підприємців і ринки  70,7  0,1
   64830,7  67,3

У 2010 році оборот роздрібної торгівлі на 91,6% формувався торгуючими організаціями та індивідуальними підприємцями, що здійснюють діяльність у стаціонарній торговельній мережі (поза ринком); частка роздрібних ринків і ярмарків склала 8,4% (у 2009 році - відповідно 90,0% і 10,0%).

Найбільший обсяг обороту роздрібної торгівлі торгуючих організацій припадає на м Астрахань (26,8% обороту області) і Приволзький район (2,2%). Структура обороту роздрібної торгівлі по господарюючим суб'єктам у 2010 році (у відсотках до підсумку). На рис 1.5 відображена структура обороту роздрібної торгівлі за 2010 рік у відсотках до підсумку.

Мал. 1.5. Структура обороту роздрібної торгівлі за 2010 рік у відсотках

від виробленого.

У структурі обороту роздрібної торгівлі торгових мереж питома вага харчових продуктів, включаючи напої, і тютюнових виробів склав 47,3%, непродовольчих товарів - 52,7% (у 2009 році - відповідно 49,8% і 50,2%). [14 ]

Число суб'єктів малого та середнього підприємництва за Ахтубинская району представлено в таблиці 1.11.

Таблиця 1.11

Число суб'єктів малого і середнього підприємництва

 найменування показника  Од. вим.  звітна інформація  прогноз
 звіт 2009 р  звіт 2010 р  оцінка 2011 р  план2012 р  план2013 р
 Продовження табл. 1.11
 Число суб'єктів малого та середнього підприємництва, всього  од.    
 З них:  
 малі підприємства  од.
 мікро-підприємства  од.
 індивідуальні підприємці  од.
 Чисельність населення Ахтубинская району  чол.

Проміжні показники соціально - економічного розвитку території по сфері малого і середнього бізнесу представлені в таблиці 1.12.

Таблиця 1.12

Основні економічні показники діяльності сфери малого бізнесу Ахтубинская району в 2010 році (без урахування ІП)

 показники  Січень-декабрь2010 р  2010 року в% до 2009р.
 Кількість малих підприємств на кінець періоду, од.  125,5
 Середня чисельність всього, чол.  104,7
 Оборот малих підприємств, млн. Руб.  1513,6  80,75
 Обробні виробництва, млн. Руб.  187,74  122,29
 Будівництво  200,76  44,96
 Оптово-роздрібна торгівля, млн. Руб.  813,81  97,23
 Інвестиції в основний капітал, млн. Руб.  в 15 разів
 Фонд обчисленої заробітної плати, тис. Руб.  227026,4  111,4
 Чисельність працюючих, чол.  104,6
 Середньомісячна заробітна плата, руб.  8828,22  105,9

У звітному 2010 році в Ахтубинск районі виробничу діяльність здійснювали 207 малих підприємств, в тому числі 167 підприємств, які відносяться до мікро (чисельність працюючих до 15 осіб). У порівнянні з відповідним періодом минулого року кількість підприємств в сфері малого бізнесу зросла на 42 одиниці, або на 125,5%. Загальна чисельність зайнятих на малих і мікро підприємствах склала на постійній основі 2143 людини. Чисельність працівників облікового складу зросла в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 104,6%. Важливим кінцевим показником діяльності малих і мікро підприємств району є заробітна плата, як з точки зору винагороди за працю працівників, так і з точки зору збору прибуткового податку. За 2010 рік загальний фонд оплати праці на підприємствах малого та середнього бізнесу склала 8828,22 руб. або зростання склало 105,9% в порівнянні з 2009 роком. Успішність діяльності малого бізнесу багато в чому залежить від рівня інвестиційних процесів. В цілому малим і мікро підприємствами Ахтубинская району за весь період 2010 року було освоєно 19 млн. Руб., Що в рази перевершує показники 2009 року.

За Ахтубинская району в січні-березні 2011 року оборот роздрібної торгівлі склався в сумі 282261 тис. Рублів і скоротився в товарній масі до рівня попереднього року на 16,2%. Питома вага обороту роздрібної торгівлі по району становить 3,7% в обороті області. [11]

У 1 кварталі 2011 року відкрилися 2 підприємства, які надають послуги роздрібної торгівлі населенню торговою площею 34 кв.м., з чисельністю працівників 2 людини, 1 підприємство громадського харчування, з чисельністю працюючих 16 осіб, площа залу харчування 135 кв.м. на 100 посадочних місць, 9 підприємств побутового обслуговування: 2 фотопослуги, 1 послуги салону краси, 1 майстерня з ремонту та пошиття одягу, 4 послуги з обслуговування автомобілів, 1 послуги з виготовлення кованих виробів на замовлення. [15].

В стадії завершення оформлення документів на 3 сільських ярмарки: 1 в селі Капустин Яр, і 2 ярмарки в п. Верхній Баскунчак. [11]

Споживчий ринок МО «Місто Ахтубинск» станом на січень - березень 2011 року обіг роздрібної торгівлі склав 316,8 млн. Руб. і зріс в товарній масі до рівня попереднього року на 3,2%. Питома вага обороту роздрібної торгівлі по району склав 4,8% в обороті області.

Асортимент і кількість товарів народного споживання стабільні для задоволення попиту населення.

Оборот громадського харчування склався в сумі 19,8 млн. Рублів, що в постійних цінах на 2,7% більше, ніж в січні-березні 2011 року.

У січні - березні 2011 року тривало подальший розвиток матеріально-технічної бази торгівлі.

Розглянемо види форм надання послуг роздрібної торгівлі в місті.

Мал. 1.6. Структура форм здійснення роздрібної торгівлі в м Ахтубинск

Зі структури випливає, що торгівля здійснюється в досить традиційних формах, а в ній відсутня торгівля в роздріб за допомогою торгових автоматів. Надання послуг через вендингові апарати досить поширена в місті, а ось роздрібна торгівля ще не освоєна і не має належних конкурентів в цій сфері.

Побудовано та введено в дію 3 підприємства, які надають послуги роздрібної торгівлі населенню загальною площею 130 кв. м., з них торгова площа 105 кв.м.

Триває робота по реконструкції ринку Ахтубинская районного споживчого товариства. Подальший розвиток отримали підприємства громадського харчування. Знову введені: 2 кіоски «Кури-гриль» площею 14 кв.м. У сфері підприємств побутового обслуговування населення знову відкрилося: 5 перукарень, 1 - шиномонтаж, 1 автомийка, 1-виготовлення меблів, 1-дизайнерські роботи.

Населенню надано платних послуг великими і середніми підприємствами на 151,5 млн. Рублів, що на 13,8% більше, ніж в січні - березні 2011 року, і становить 3,9% в загальному обсязі послуг, наданих організаціями області.

З метою поліпшення торговельного обслуговування населення м Ахтубинская і району, подальшого розширення асортименту і підвищення якості продукції власного виробництва, підвищення професійного рівня працівників торгівлі та громадського харчування керівники підприємств усіх форм власності взяли участь в обласному конкурсі на краще підприємство громадського харчування, де підприємець Власова Н . В. (кафе «Ніна», сел. Кап.яр) зайняла 1 місце.

За підсумками проведеного конкурсу Почесною грамотою Губернатора Астраханської області нагороджена директор «АМПК-торгівля» Мухамедова Ф. Т. Фахівцями міста організовано та проведено захід, присвячений святкуванню професійного свята з врученням вдячних листів глави адміністрації міста кращим працівникам торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування. [14]

1.3. Постановка завдання дослідження

Індивідуальні підприємці надають численні послуги споживачам. В основному це їх діяльність обумовлена ??роздрібною торгівлею.

Результати аналізу даних, що відображають стан надання побутових послуг в Астраханській області і в Ахтубинск районі, свідчать про те, що в 2011 році оборот роздрібної торгівлі здебільшого формувався торгуючими організаціями та індивідуальними підприємцями, що здійснюють діяльність у стаціонарній торговельній мережі (поза ринком).

Відомо, що метою діяльності кожного підприємства є найбільш повне задоволення попиту населення (споживачів) в високоякісної досить прийнятною за ціною послуги та на цій основі отримання прибутку. Причому в своїй діяльності підприємства прагнуть певними методами максимізувати одержуваний прибуток.

На багатопрофільних підприємствах необхідний аналіз рентабельності послуг, що надаються, їх конкурентоспроможності з урахуванням перспектив розвитку ринку.

З аналізу роздрібної торгівлі м Ахтубинск слід, що для здійснення послуг населенню використовуються «традиційні» способи ведення торгівлі. Це означає, що використання вендінгового торгового обладнання носить інноваційний характер. Основним напрямком дипломного проекту є елементи фінансово-економічного, виробничого і маркетингового досліджень, що включають в себе: аналіз структури за видами економічної діяльності, аналіз структури обороту роздрібної торгівлі, аналіз структури форм здійснення роздрібної торгівлі в м Ахтубинск.

У розрізі пропонованих досліджень виробляються вирішення головного завдання дипломного проекту, що полягає в реєструванні індивідуальної форми підприємництва, з метою організації нового виду послуг в місті Ахтубинск.

Завдання дипломного проекту - визначення попиту на надання послуг роздрібної торгівлі за допомогою торгового автомата населенню конкретного характеру. У дипломному проекті будуть проведені маркетингові дослідження у вигляді анкетного опитування потенційних покупців.

Однією з найважливіших завдань, що вирішуються в даному дипломному проекті, є дослідження попиту на послугу, а також розрахунок собівартості пропонованої продукції.

На малюнку 1.7. представлена ??постановка задачі дипломного проектування.

Мета дослідження

 Розробка пропозиції з організації нового виду послуги


  Характеристика внутрішніх перенапруг. Обмеження внутрішніх перенапруг на високих класах напруги. |  Результати дослідження 1 сторінка

 Результати дослідження 2 сторінка |  Результати дослідження 3 сторінка |  Результати дослідження 4 сторінка |  Результати дослідження 5 сторінка |  Результати дослідження 6 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати