На головну

Приклад розрахунку товщини утеплювача перекриття над підвалом

  1.  E.2 Моделі спрощеного розрахунку
  2.  III. Приклади фізіологічного будови тварин
  3.  III. результати розрахунку
  4.  UML. Концептуальний рівень. Діаграма класів і правила її побудови. Приклад.
  5.  VII. Тематика випускних кваліфікаційних робіт з дисципліни. (Орієнтовна тематика).
  6.  VII. Тематика випускних кваліфікаційних робіт з дисципліни. (Орієнтовна тематика).
  7.  А раз МЕНЕ БОГА поки з Руху самі вигнали, стали під управління Темряви, то і Буду вам знову Показувати на прикладах - як воно жити без МЕНЕ, без БОГА.

Малюнок 1.5.3 - Конструкція перекриття над підвалом

Відповідно до таблиці 4.1 ТКП 45-2.04-43-2006 розрахункова температура внутрішнього повітря становить 18 ° С, розрахункова відносна вологість - 55%.

Вологісний режим приміщень відповідно до таблиці 4.2 ТКП 45-2.04-43-2006 - нормальний, умови експлуатації огороджувальних конструкцій - Б.

Розрахункові значення коефіцієнтів теплопровідності l і теплозасвоєння s матеріалів надпідвальне перекриття приймаємо по таблиці А.1 ТКП 45-2.04-43-2006 і наводимо в таблиці 4.3.

Таблиця 1.5.3 - Розрахункові значення коефіцієнтів теплопровідності і теплозасвоєння s матеріалів горищного перекриття

 найменування матеріалу  Товщина шару d, м  Щільність в сухому стані r, кг / м?  Коефіцієнт теплопровідності l, Вт / (м · ?C), за умов експлуатації Б  Коефіцієнт теплозасвоєння s, Вт / (м? · ?C), за умов експлуатації Б
Ж / б круглопустотня плита 0,12 (Приведена) 2500 2,04 19,70
Замкнута повітряний прошарок R = 0,238 м ? · ?C / Вт (прийнято для ? = 0,9d = 0,9 · 0,159 = 0,14м при плюсовій температурі в прошарку при потоці тепла знизу вгору за додатком Б ТКП 45-2.04-43-2006)
Пінополістиролбетон х 260 0,082 1,25
пароізоляція 0,003 600 0,17 3,53
Стяжка з цементно-піщаного розчину 0,05 1800 0,93 11,09
лінолеум 0,005 1600 0,33 7,52

Нормативне опір теплопередачі Rт норм, Для перекриття над неопалюваним підвалом згідно з таблицею 5.1 ТКП 45-2.04-43-2006 приймається за розрахунком, забезпечуючи перепад між температурою підлоги і температурою повітря приміщення першого поверху не більше 2 ?C.

Приймаємо товщину утеплювача 0,08м.

Визначаємо термічні опори окремих шарів R, м? · ?C / Вт:

- для лінолеуму

 (М? · ?C) / Вт;

- для стяжки з цементно-піщаного розчину:

 (М? · ?C) / Вт;

- для пароізоляції:

 (М? · ?C) / Вт;

- для пінополістиролбетону

 (М? · ?C) / Вт;

- для замкнутої повітряного прошарку Rпов = 0,238 (м? · ?C) / Вт;

- для залізобетонної плити перекриття:

 (М? · ?C) / Вт.

Визначаємо теплову інерцію D при заданій товщині утеплювача. Вона становить:

Згідно таблиці 5.2 ТКП 45-2.04-43-2006 для огороджувальних конструкцій з інерцією 1,5

Визначаємо необхідний опір теплопередачі:

 (М? · ?C) / Вт,

де n = 0,6 для перекриттів над неопалюваними підвалами без світлових прорізів в стінах (з таблиці 5.3 ТКП 45-2.04-43-2006);

aв = 8,7 Вт / (м? · ?C) (з таблиці 5.4 ТКП 45-2.04-43-2006);

 ?tв = 2 ?C (з таблиці 5.5 ТКП 45-2.04-43-2006).

Товщину теплоізоляційного шару визначаємо з умови Rт = Rт тр :

;

де aв= 8,7 Вт / (м? · ?C) (з таблиці 5.4 ТКП 45-2.04-43-2006);

aн= 6 Вт / (м? · ?C) (з таблиці 5.7 ТКП 45-2.04-43-2006).

Визначаємо товщину утеплювача:

Приймаємо товщину утеплювача 0,15. Оскільки вона відповідає прийнятій раніше, то виконувати перерахунок величини теплової інерції не потрібно.

Уточнюємо розрахунковий опір теплопередачі перекриття над підвалом Rт :

 (М? · ?C) / Вт.

Визначаємо економічно доцільне опір теплопередачі:

 (М? · ?C) / Вт.

де Cт е= 36 355,5 руб / Гкал (8653 руб / ГДж);

zвід = 187 діб (з таблиці 4.4 ТКП 45-2.04-43-2006);

tн від = 0,2 ?C (з таблиці 4.4 ТКП 45-2.04-43-2006);

См = 300 000 руб / м? (див. Додаток В);

l = 0,082 Вт / (м · ?C).

Т. к. Розрахунок огороджувальної конструкції виробляють по максимальному з певних значень опору теплопередачі (Rт.тр = 1,48 м ? · ?C / Вт; RТ.ЕКО = 1, 7 м ? · ?C / Вт;); то прийнята конструкція перекриття з опором Rт = 2,5 м ? · ?C / Вт відповідає вимогам ТКП 45-2.04-43-2006 Розрахунок товщини утеплювача горищного перекриття |  Конструктивне рішення будівлі

 експлікація приміщень |  Розрахунок товщини утеплювача перекриття над підвалом |  Розрахунок товщини утеплювача зовнішньої стіни |  Специфікація елементів перемичок |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати