На головну

Лабораторна робота № 15

  1.  C4. Уміння працювати зі статистичними даними, представленими в табличній формі
  2.  I. Самостійна практична робота
  3.  II. Робота з вікнами, файлами і папками.
  4.  II. Самостійна робота.
  5.  II. Самостійна робота.
  6.  IX. НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ
  7.  XI. НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ

випробування чотириполюсника

Мета роботи: вивчити на практиці чотириполюсники і їх властивості.

Основні поняття

Чотириполюсник - це частина схеми довільної конфігурації, що має дві пари затискачів (звідси і відбулася його назва), зазвичай звані вхідними та вихідними.

Прикладами четирихполюсніка є трансформатор, підсилювач, потенціометр, лінія електропередачі та інші електротехнічні пристрої, у яких можна виділити дві пари полюсів.

У загальному випадку чотириполюсники можна розділити на активні, в структуру яких входять джерела енергії, і пасивні, гілки яких не містять джерел енергії.

Нижче будуть розглянуті елементи теорії пасивних чотириполюсників.

Для запису рівнянь чотириполюсника виділимо в довільній схемі гілка з єдиним джерелом енергії і будь-яку іншу галузь з деяким опором  (Див. Рис. 15.1, а).

 Ріс.15.1. Схема пасивного чотириполюсника і вона ж, відповідно до принципу компенсації

Відповідно до принципу компенсації замінимо вихідне опір  джерелом з напругою  (Див. Рис. 15.1, б). Тоді на підставі методу накладення для ланцюга на рис. 1, б можна записати

;  ((15.1)
.  ((15.2)

Вирішуючи отримані рівняння (5.1) і (5.2) щодо напруги і струму на первинних затискачах, отримаємо

;

або

;  (15.3)
,  ((15.4)

де ; ; ;  - Коефіцієнти чотириполюсника.

З огляду на, що відповідно до принципу взаємності  , Видно, що коефіцієнти чотириполюсника пов'язані між собою співвідношенням

.  ((15.5)

Рівняння (15.3) і (15.4) являють собою основні рівняння чотириполюсника; їх також називають рівняннями чотириполюсника в А-формі (див. табл. 15.1). Взагалі кажучи, існує шість форм записи рівнянь пасивного чотириполюсника. Дійсно, чотириполюсник характеризується двома напругами и  і двома струмами и  . Будь-які дві величини можна виразити через інші. Так як число поєднань з чотирьох по два дорівнює шести, то і можливо шість форм записи рівнянь пасивного чотириполюсника, які наведені в табл. 15.1.

Позитивні напрямки струмів для різних форм запису рівнянь наведені на рис. 15.2. Відзначимо, що вибір тієї чи іншої форми рівнянь визначається областю і типом розв'язуваної задачі.

Табліца15.1 Порядок виконання роботи |  Форми запису рівнянь пасивного чотириполюсника

 Розрахункові формули |  Розкладання несинусоїдної функції в ряд Фур'є |  Порядок виконання роботи |  Розкладання першої гармоніки |  Разложеіе шостий гармоніки |  Лабораторна робота № 12 |  Порядок виконання роботи |  Лабораторна робота № 13 |  Порядок виконання роботи |  Лабораторна робота № 14 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати