На головну

бібліографічний список

  1.  VIII. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  2.  Алгоритм, що використовує список пріоритетів.
  3.  бібліографічний список
  4.  бібліографічний список
  5.  бібліографічний список
  6.  бібліографічний список
  7.  бібліографічний список

1. Айдарова, Л. І. Психологічні проблеми навчання молодших школярів російській мові / Л. І. Айдарова. - М .: Просвещение, 1998. - 283 с.

2. Акімова, М. К. Облік психологічних особливостей учнів в процесі навчання / М. К. Акімова, В. Г. Козлова // Питання психології. - 1997. - №6. - С.49-56.

3. Баранов, М. Т. Вибір вправ для формування умінь і навичок / М. Т. Баранов // Російська мова в школі. - 1993. - №3. - С. 14-21.

4. Боброва, С. В. Формування мовної культури на уроках російської мови / С. В. Боброва // Російська мова в школі. - 2010. - №4. - С. 9-16. 5. Бистрова, Е. А. Мета навчання російській мові, або Яку компетенцію ми формуємо на уроках російської мови / Е. А. Бистрова // Російська словесність. -2003. -№1. - С. 35-40. 6. Дидактична концепція формування комунікативної успішності молодших школярів / Под ред. А. І. Гришанова. - Іжевськ .: 2010. - 136 с. 7. Дев'яткіна Г. В. Комунікативно-розумові ігри як засіб діагностики, систематизації та контролю теоретичних знань учнів. - 1999.- 5.- с.174-178.

8. Єгоров О. Комунікативна функція навчальних занять: вона повинна "працювати" на освітній процес / О. Єгоров. - М .: Учитель. - 20011.-С.27-30

9. Жаркова Е. Н. Розвиток комунікативної діяльності вчителя початкових класів в системі підвищення кваліфікації // Автореф. на соіск. наук. степ. канд. пед. наук. Барнаул, 1998. 10. Зак, А. З. Розвиток розумових здібностей молодших школярів / А. З. Зак. - М .: Просвещение, 1994 г. - 192 с. 11. Зимова, І. А. Смислове сприйняття мовного повідомлення (в умовах масової комунікації) / І. А. Зимова. - М .: Наука, 1996.-263 с. 12. Іващенко, Ф. І. Особливості встановлення психологічного контакту. / Ф. І. Іващенко. - М .: Педагогіка, - 1999. - С.36-38

13. Як проектувати універсальні навчальні дії в початковій школі. Від дії до думки: Посібник для вчителя. / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, І. А. Володарська і ін.; За ред. А. Г. Асмолова. - М .: Просвещение, 2010. - 152 с. 14. Концепція модернізації російської освіти на період до 2010 р М .: Academia, 2002. 15. Концепції федеральних державних освітніх стандартів загальної освіти. Стандарти другого покоління. М. «Просвещение». 2009. 16. Клюєв Є. В. Мовна комунікація: Учеб. посібник для ун тов і ин- тов / Є. В. Клюєв. - М .: Просвещение, 1998.- 224 с. 17. Корепанова М. В. Діагностика розвитку і виховання дошкільників в Освітньої системі "Школа-2100": Посібник для педагогів і батьків / М. В. Корепанова, Е. В. Харламова. - М .: 2005. - 128 с. 18. Курганов С. Ю. Дитина і дорослий в навчальному діалозі: книга для вчителя / С. Ю. Курганов. - М .: Просвещение, 1996.-126 с. 19. Ладиженська, Т. А. Методика розвитку промови під час уроків російської мови / Т. А. Ладиженська. - М .: Просвещение, 1991. - 240 с. 20. Лебедєв, О. Є. Компетентнісний підхід в освіті / О. Є. Лебедєв // Шкільні технології. - 2004. -№5. - С. 3-12.

21. Леонтьєв, А. Н. Лекції з загальної психології / А. Н. Леонтьєв. - М .: Сенс, 2000. - 511с.

22. Лісіна М. І. Спілкування, особистість і психіка дитини / М. І. Лісіна. - М .: Просвещение, 1997. 213 с.

23. Ломов Б. Ф. Проблема спілкування в психології / Б. Ф. Ломов. - М .: Наука, 1991. 173 с. 24. Люблінська, А. А. Вчителю про психології молодшого школяра: Посібник для вчителя / А. А. Люблінська. - М .: Просвещение, 1987. - 224 с.

25. Маркова А. К. Формування мотивації навчання / А. К. Маркова. - М .: Просвещение, 1990. 26. Матяш Н. В. Проектна діяльність молодших школярів: Книга для учителя початкових класів / Н. В. Матяш, В. Д. Симоненко. - М .: Вентанта-Граф, 2002. - 112 с. 27Махоніна, Н. Н. Формування навички правопису слів з непроверяемимі ненаголошеними голосними / Н. Н. Махонина, Г. А. Євсюкова // Початкова школа. - 2006. - №6. - С. 74-77. 28. Методика викладання російської мови в початкових класах: Уч. сел. для студентів вищ. пед. уч. закладів / М. Р. Львів, В. Г. Горецький, О. Б. Сосновська. - М .: Академія, 2002. - 464 с. 29. Методичні засади мовної освіти і літературного розвитку молодших школярів / Під общ.ред. Т. Г. Рамзаевой. - СПб: Спеціальна література, 1998. - 267 с.

30. Нові педагогічні та інформаційні технології в системі освіти: Навчальний посібник для студентів педагогічних вузів і системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів / Под ред. Е. С. Полат. - М .: ВЦ "Академія", 1999. - 128 с. 31. Навчання російській мові в школі: Учеб.пособие для студентів пед. вузів / Є. А. Бистрова, С. І. Львова, В. І. Капінос та ін .; під ред. Е. А. Бистрової. - М .: Дрофа, 2004. - 240 с. 32. Орлова, Г. А. Формування мовної компетенції молодших школярів / Г. А. Орлова // Початкова школа. - 2004. - №3. - С. 91. 33. Підласий, І. П. Педагогіка початкової школи: Учеб.пособие для студ. пед. коледжів / І. П. Підласий. - М .: Владос, 2008. - 400 с.

34. Полат Е. С. Метод проектів. Сучасна гімназія: погляд теоретика і практика / Є. С. Полат. - М .: ВЛАДОС, 2000. - 347 с.

35. Поліванова К. Н. Проектна діяльність школярів / К. М. Поліванова. - М .: Просвещение, 2006. - 192 с.

36. Орієнтовна програма початкової загальної освіти. Режим доступу: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768;

37. Програми загальноосвітніх установ. Початкові класи (1 - 4). У двох частинах. Частина 1 / Упоряд. Т. В. Ігнатьєва, Л. А. Вохмянін. - М .: Просвещение, 2009. - С. 3-121. 38. Рашина, Л. Проектна діяльність в початковій школі / Л. Рашина // Початкова школа: Щотижневе додаток до газети «Перше вересня». - 2002. - № 38.

39. Рубцов В. В. Організація і розвиток спільних дій у дітей в процесі навчання / В. В. Рубцов. - М .: 2000, 237 с.

40. Савенко А. І. Методика дослідного навчання молодших школярів / А. І. Савенко. - Самара .: Федоров, 2010. - 192 с. 41. Сасова І. А. Метод проектів в технологічному освіті школярів / І. А. Сасова. - М .: Вентана-Граф, 2003. - 38 с.

42. Сейфулина, С. А. Розвиток у дітей уміння ставити орфографічні завдання / С. А. Сейфулина // Початкова школа плюс До і після. - 2004. -№3. - С. 40-42.

43. Сатарова Е. Г. "Метод проектів у трудовій школі" - / Е. Г. Сатарова // Метод проектів в школі "/ Спец. Прилож. До журналу" Ліцейське і гімназійну освіту ", 2003.-№4. - С.13-18.

44. Тухман, І. В. Розвиток самоконтролю в навчальній діяльності молодших школярів / І. В. Тухман // Початкова школа. - 2004. - №2. - С. 20-25.

45. Хуторський, А. В. Ключові компетенції та освітні стандарти / А. В. Хуторський // Інтернет-журнал «Ейдос». - 2002. - 23 квітня. - http://www.eidos.ru/journak/2002/0423.htm

46. ??Шаповалова, Н. С. Лингвометодические основи орфографічною роботи в початковій школі / Н. С. Шаповалова // Початкова школа.-2005. - №11.- С.12-15.

  Висновки по 2 чолі. |  Урок 2.

 Вступ |  Поняття комунікативних універсальних навчальних дій |  Психолого-педагогічні особливості формування комунікативних універсальних навчальних дій в молодшому шкільному віці |  Рішення проектних завдань на уроках російської мови як умова формування комунікативних універсальних навчальних дій молодших школярів. |  Вивчення рівня сформованості комунікативних універсальних навчальних дій молодших школярів на констатирующем етапі експерименту. |  Рішення проектних завдань на уроках російської мови при формуванні комунікативних універсальних навчальних дій молодших школярів. |  Де шукати секрет? |  Завдання 1. |  Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи на контрольному етапі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати