Джерела ФП. |  Фін-прав норма |  Централізовані фінанси. |  Види фін прав норм |  Класифікація |  Правові основи фін деят гос-ва |  Учасники фін деят гос-ва |  Фін органи гос-ва |  Поняття, завдання та принципи фін контролю |  Види фінансового контролю КГК |

загрузка...
загрузка...
На головну

Органи мінфіну в сфері держконтролю

  1.  II. Відображення в сфері
  2.  А) Безпека Республіки Білорусь в політичній сфері.
  3.  А) Повноваження федеральних органів державної влади в сфері охорони здоров'я
  4.  А. Оновлення державного устрою. Бюрократичний апарат. Вищі органи влади
  5.  Адміністративно-правова охорона прав і свобод громадян у сфері державного управління (загальна характеристика).
  6.  Адміністративно-правові основи управління в сфері соціального захисту населення.
  7.  Активне виборче право - це право обирати своїх представників до органів влади або самоврядування, право обирати президента, а в деяких випадках - прем'єр-міністра.

Важливе місце в системі органів державного фінансового контролю займає Міністерство фінансів Республіки Білорусь, яка не тільки розробляє фінан-ву політику, а й безпосередньо контролює її здійснення.

Міністерство фінансів Республіки Білорусь діє на підставі Положення, затв. постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 31 жовтня 2001 № 1585 «Питання Міністерства фінансів Республіки Білорусь» (далі - Положення).

Основні завдання Міністерства фінансів Республіки Білорусь передбачені в п. 3 Положення.

Важливим структурним підрозділом Міністерства фінансів Республіки Білорусь є Головне контрольно-ревізійне управління, основним завданням якого є здійснення контролю за дотриманням міністерствами та іншими органами держав-ного управління, підприємствами, організаціями, установами та виконавчими комітетами всіх рівнів фінансово-бюджетного законодавства, цільовим і ефективність вим використанням ними коштів, в тому числі в іноземній валюті, виділених з бюд-жету за всіма напрямами і видами витрат, позабюджетних коштів, а також за законно-стю скоєних ними фінансово-господарських операцій
 Податкові органи в сфері держконтролю |  Відомчий і нез конроль
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати