Головна

Атомної енергетики та промисловості

  1.  Адміністративно-правове регулювання промисловості.
  2.  Б. Розвиток промисловості, мануфактури
  3.  Базові принципи підвищення енергетики
  4.  В якому році Казахстан підписав з Міжнародним агентством з атомної енергетики (МАГАТЕ) Угода про гарантії, яка була ратифікована Верховною Радою 1995 році.
  5.  Вакансія в одноатомної лінійної ланцюжку
  6.  Питання 75 Особливості правового режиму земель промисловості та енергетики.

Характерним впливом на навколишнє середовище, пов'язаних з діяльністю підприємств атомної енергетики і промисловості, є радіаційний вплив, державне регулювання якого передбачає нормування діяльності в сфері використання джерел іонізуючого випромінювання, обов'язковий контроль за дотриманням встановлених норм. Наявні в галузі радіоекологічні проблеми пов'язані з минулим періодом роботи підприємств з оборонних програм. Ефективне і скоординований рішення накопичених радіоекологічних проблем передбачено ФЦП "Забезпечення ядерної та радіаційної безпеки на 2008 рік та на період до 2015 року". Реалізація цієї програми дозволить вирішити комплекс ресурсномістких екологічних проблем, пов'язаних як з минулого оборонної діяльністю, так і з недостатніми темпами створення інфраструктури в попередні десятиліття для безпечного поводження з радіоактивними відходами.

За даними Держкорпорації "Росатом", в 2009 р радіаційна обстановка в районах розташування підприємств атомної галузі не зазнала істотних змін, залишалася стабільною і відповідала нормативним вимогам в області радіаційної безпеки. У 2009 р, як і в попередні роки, аварій, наслідки яких негативно позначилися б на стан навколишнього середовища, не було. Основними факторами, що формують радіаційну обстановку в районах розташування підприємств атомної галузі, є природна радіоактивність і техногенні радіонукліди глобального походження.

У 2009 р діяльність підприємств атомної галузі, включаючи підприємства, що увійшли в структуру Держкорпорації "Росатом" в 2008 і 2009 рр., Супроводжувалася впливом на навколишнє середовище на рівні попередніх років. Надходження радіонуклідів з газоаерозольних викидами і скидами стічних вод в цілому знаходилося в межах встановлених нормативів, а за окремими показниками відзначалося зниження техногенного навантаження.

Викиди радіоактивних речовин у атмосферу. На підприємствах атомної галузі в 2009 р радіаційних інцидентів, пов'язаних з надходженням радіонуклідів в атмосферне повітря, не зареєстровано. Сумарна активність радіонуклідів, що надійшли в атмосферу з газоаерозольних викидами підприємств за 2009 рік, знизилася на 11% в порівнянні з попереднім роком і склала 5,02 · 1015 Бк. У 2009 р перевищень допустимих значень за викидами радіонуклідів не спостерігалося. частка 60Co, 90Sr, 95Zr, 95Nb, 103Ru, 106Ru, 131I, 134Cs, 137Cs у викидах становить відповідно від 1,0 до 8,0% від встановленого нормативу за цими радіонуклідами. Викид в атмосферу альфа-активних нуклідів - 3,35 · 1014 Бк, з яких частка 222Rn становить 94,6% і обумовлена ??викидами, які надходять від урановидобувних виробництв. Зниження викидів в атмосферу альфа-активних нуклідів в порівнянні з 2008 р на 22,1% обумовлено зниженням викидів 222Rn на ВАТ "ППГХО" на 23,6%.

Скиди радіонуклідів у відкриту гідрографічну мережу. Всього підприємствами галузі в 2009 р відведено в поверхневі водойми відкритої гідрографічної мережі 254,2 млн. М3 стічних вод, що містять 2,65 · 1010 Бк альфа-активних і 9,83 · 1013 Бк бета-активних нуклідів. У порівнянні з 2008 р обсяг стічних вод, що відводяться у поверхневі водойми, знизився на 323,3 млн. М3. Припинив скидання стічних вод, що містять радіонукліди, в кількості 260 млн. М3 активністю 7,3 · 1013 Бк ВАТ "СХК" за рахунок зупинки промислових реакторів. В основному скидання стічних вод, що містять радіонукліди, скоротився на ФГУП "ПО" Маяк "(на 19,5 млн. М3) За рахунок зменшення обсягу стоку по лівобережному каналу через зниження водності в 2009 р і зменшення обсягу транзиту вод з оз. Іртяш (з 34,92 млн. М3 у 2008 році до 9,7 млн. м3 в 2009 р), а також на Нововоронезької АЕС (на 9,7 млн. м3). Надходження альфа-активних радіонуклідів в відкриту гідрографічну мережу обумовлено на 75,3% ураном. У складі бета-активних нуклідів - 46,2% 24Na, 38,4% 3H, 7,4% 32P, 2,1% 239Np, 5,9% інших нуклідів. Частка найбільш радіаційно небезпечних нуклідів складає менше 1% від загального скиду (90Sr - 0,87%, 137Cs - 0,052%, сума нуклідів йоду - 0,02%). Сумарна активність бета-активних нуклідів, що надійшли за звітний рік у водні об'єкти відкритої гідрографічної мережі, знизилася в порівнянні з 2008 р на 45%.

Особливо слід відзначити, що 98,4% 90Sr, що надійшов у відкриту гідрографічну мережу, складають фільтрати бічних дамб лівобережного і правобережного обвідних каналів ФГУП "ПО" Маяк "і 80,7% 137Cs, що надійшов в поверхневі водні об'єкти, становить поверхнево-схиловий стік з територій, забруднених в результаті аварії 1957 р підприємстві. Сумарний скидання в відкриту гідрографічну мережу бета-активних нуклідів в цілому по галузі становить менше 10% від дозволених скидів. Радіаційних інцидентів, пов'язаних зі скиданням радіонуклідів в приймачі стічних вод, не з'являлися.

Радіоактивні відходи. За 2009 р на підприємствах утворилося 3,87 млн. М3 рідких радіоактивних відходів (РРВ) і 1,37 млн. т твердих радіоактивних відходів (ТРО). Із загального обсягу утворених РРВ основну частину (95,6%) складають низькоактивні відходи, сумарна активність яких - близько 0,02% сумарної активності всіх утворилися РРВ. Частка утворилися за рік високоактивних відходів (ВАО) становить менше 0,3% загального обсягу, а їх сумарна активність - 82% загальної активності утворилися РРВ. Річний обсяг переробки РРВ на підприємствах атомної галузі в 2009 р склав 3,5 млн. М3, А ТРО - близько 2,24 тис. Т. Із загальної маси перероблених ТРО: 68% - відходи низької активності, 2,5% - середньоактивних відходи, 29,5% - високоактивні відходи. У сумарному обсязі утворилися низькоактивних РРВ: 38% обсягу - відходи ВАТ "СХК", близько 32% - ФГУП "ПО" Маяк ", 24% - ФГУП" ДХК ". Частка інших підприємств становить близько 5%. На ФГУП" ПО "Маяк "проводять переробку як новоутворених РРВ, так і накопичених раніше: після переробки високоактивних РРВ отримано 484 т осклованих відходів.

Території, забруднені радіонуклідами, і їх реабілітація. У 2009 р на ряді підприємств проведені заходи по обстеженню територій, що призвело до виявлення нових забруднених ділянок, уточнення меж відомих раніше забруднених ділянок, перерозподілу земель по зонам знаходження (промисловий майданчик, санітарно-захисна зона і зона спостереження). Крім того, у 2009 році було реабілітовано 19,6 тис. М2 забруднених радіонуклідами територій, їх загальна площа скоротилася.

Заходи щодо зниження радіаційного впливу на навколишнє середовище. Всього на підприємствах атомної галузі на реалізацію заходів в 2009 р витрачено 6277,65 млн. Руб., В тому числі інвестицій в основний капітал - 5041,44 млн. Руб. Обсяг коштів з федерального бюджету склав 2172,16 млн. Руб., В тому числі інвестицій - 1625,83 млн. Руб. Реалізація заходів, як показано вище, дозволила збільшити обсяг переробки радіоактивних відходів, скоротити викиди і скиди радіонуклідів в об'єкти навколишнього середовища, провести реабілітацію забруднених територій і інші природоохоронні заходи.

Атомні електростанції (АЕС). Відповідно до СанПіН 2.6.1.24-03 "Санітарні правила проектування та експлуатації атомних станцій" (СП АС-03) внесок АЕС в річну індивідуальну дозу опромінення населення з урахуванням кожного з шляхів можливого надходження радіоактивних речовин (РВ) в навколишнє середовище (атмосферне повітря , вода відкритих водойм) не повинен перевищувати 10 мкЗв - мінімально значущою дози, встановленої НРБ-99. При цьому радіаційний ризик для населення, що проживає в районах розташування АЕС, безумовно прийнятний на рівні менше 10-6 рік-1.

Дані Федеральної служби з екологічного, технологічного і атомного нагляду (Ростехнагляд) свідчать про те, що в дійсності внесок АЕС в дозу опромінення населення, що проживає в районах розташування цих об'єктів, набагато менше зазначеної величини. За звітний період газоаерозольних викиди АЕС були нижче допустимих викидів (ДВ), встановлених СП АС-03, і ??не перевищували по інертним радіоактивним газам (ІРГ) 16,1% (Билибинская АЕС), 131I - 10,9% (Нововоронежська АЕС), 60Co - 13,3% (Курська АЕС), 134Cs - 15% і 137Cs - 8,9% (Нововоронежська АЕС). Фактичні значення активностей радіонуклідів в рідких скидах АЕС були менше допустимих і не перевищували 14,9% величини допустимого скидання (Балаковская АЕС). Ступінь заповнення сховищ рідких радіоактивних відходів (СРВ) на АЕС в середньому становила 58,7%; СРВ Смоленської і Ленінградській АЕС заповнені на 83,3 і 80%, відповідно. Ступінь заповнення сховищ твердих радіоактивних відходів (СТВ) на АЕС в середньому становила 62%; ХТО Курської і Ленінградської АЕС заповнені на 87,8 і 84,7%, відповідно.

Об'єкти ядерного паливного циклу. Протягом 2009 р під наглядом Ростехнагляду знаходилося 14 промислових підприємств ядерного паливного циклу (ПЯТЦ), 59 науково-дослідних, проектних організацій, а також організацій, що виконують роботи та надають послуги підприємствам ядерного паливного циклу, в тому числі здійснюють перевезення, зберігання ядерних матеріалів . У число піднаглядних об'єктів входили: 5 діючих промислових реакторів, два з яких зупинені в 2008 р .; 27 ядерних установок з переробки ядерних матеріалів (видобуток уранової руди, субліматное виробництво, розподіл ізотопів урану, хіміко-металургійний і радіохімічне виробництво, виробництво ядерного палива, переробка відпрацьованого ядерного палива); 5 установок для проведення НДДКР з використанням ядерних матеріалів; 16 пунктів зберігання ядерних матеріалів, відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) і радіоактивних відходів, в тому числі 3 пункту підземного поховання РРВ; 10 виведених з експлуатації промислових уран-графітових реакторів. У 2009 р аварій на ПЯТЦ не було, порушення (4 з 8) відбулися в роботі промислового уран-графітового реактора АДЕ-2 ФГУП "ДХК". За останні роки радіаційна обстановка на виведених з експлуатації 10 промислових уран-графітових реакторах характеризується стабільністю, перевищень значень контрольованих параметрів, встановлених НРБ-99, не було зафіксовано.

За звітний період існуючі системи забезпечення ядерної та радіаційної безпеки на піднаглядних Ростехнадзору об'єктах в основному відповідали вимогам діючих норм і правил в галузі використання атомної енергії і умов дії ліцензій Ростехнагляду і оцінювалися як задовільні.

Загальний стан ядерної та радіаційної безпеки на промислових реакторах і інших заводах ФГУП "ПО" Маяк "характеризується як задовільний. На ФГУП" ПО "Маяк" ввезення ВЯП зарубіжних АЕС проводився відповідно до Положення, затвердженого постановою Уряду Російської Федерації від 11 липня 2003 р № 418; "Порядком прийому для подальшої переробки на російських підприємствах палива зарубіжних АЕС" і "Змінами і доповненнями" до "Порядку ...", затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 29 липня 1995 № 773 і від 10 липня 1997 № 747. на заводі № 235 ФГУП "пО" Маяк "тривають роботи зі створення 1-ї черги системи общесплавной каналізації з відведенням очищених вод в лівобережний канал; проводиться засипка водойми в-9 (оз. Керуючий); розпочато спорудження комплексу цементування рідких середньоактивних відходів; розроблений "Регламент (програма) радіаційного моніторингу законсервованих грунтових" могильників "твердих радіоактивних відходів ФГУП" ПО "Маяк" на період 2009-2012 років ". На ФГУП "ПО" Маяк "кількість високоактивних рідких відходів за рік скоротилося в зв'язку з роботою печі заскловування. Радіаційна обстановка в сховищах і на території в основному відповідає нормативним вимогам. Держкорпорацією" Росатом "за участю фахівців зацікавлених органів виконавчої влади розпочато розробку проекту федерального закону про ФГУП "ПО" Маяк ", в якому передбачається визначити статус водних об'єктів ФГУП" ПО "Маяк", річки Теча, територій і геологічного середовища в контрольованій зоні Південного Уралу, забруднених радіоактивними речовинами.

На ФГУП "ДХК" відповідно до робочого проекту та програмою виведення з експлуатації відкритого басейну-сховища РРВ закінчені роботи по засипці басейну. Ліквідація відкритого басейну-сховища РРВ виконана за проектом і відповідає санітарно-епідеміологічним, екологічним, пожежним, будівельним нормам і правилам. У ВАТ "ГМЗ" здійснювався виведення з експлуатації хвостосховища РАО колишнього уранодобувного підприємства відповідно до проекту, який пройшов державну екологічну експертизу. Безпека тимчасового зберігання ВЯП на діючому сховище ВЯП реакторів ВВЕР-1000 басейнового типу забезпечується виконанням вимог нормативних документів і умов дії ліцензії Ростехнагляду. Розроблено і виконуються "Заходи щодо забезпечення плану вивезення ВЯП з атомних станцій на 2009-2010 роки". На ФГУП "ДХК" споруда комплексу об'єктів "сухого" сховища опромінених тепловиділяючих зборок ядерних реакторів типу ВВЕР-1000 і РВПК-1000 ведеться за затвердженим проектом: створені необхідні організаційні структури, розроблені програми забезпечення якості та інструкції для забезпечення безпеки під час спорудження "сухого" сховища .

На піднаглядних об'єктах використання атомної енергії - ядерних енергетичних установках (ЯЕУ) судів і об'єктах їх життєзабезпечення - аварій і аварійних подій в 2009 р і 2008 р не було. У 2009 році під державним наглядом перебували 10 атомних судів і 5 судів атомно-технологічного обслуговування (суду АТО). ФГУП "Атомфлот" здійснює експлуатацію, а також забезпечує базування атомних судів і судів АТО, ремонт обладнання ЯЕУ, зберігання і переробку радіоактивних відходів (РАВ), проведення транспортно-навантажувальних і технологічних операцій з ядерним паливом. Стан ядерної та радіаційної безпеки на ФГУП "Атомфлот" Держкорпорації "Росатом" відповідає вимогам федеральних норм і правил в галузі використання атомної енергії. Під державним наглядом знаходяться суднобудівні і судноремонтні заводи: ВАТ "Балтійський завод", ВАТ "ПО" Севмаш ", ВАТ" Амурський суднобудівний завод "і його філія - ??завод суднового обладнання" Схід ", ВАТ" ДВЗ "Зірка" та інші підприємства, що виконують роботи і надають послуги для експлуатуючої організації (всього 16 організацій). На підприємствах суднобудівної галузі рівень забезпечення ядерної та радіаційної безпеки відповідає вимогам федеральних норм і правил в галузі використання атомної енергії.

Під державним наглядом перебувають комплекси стендів-прототипів корабельних ядерних енергетичних установок в організаціях ФГУП "НИТКИ імені А. П. Александрова" і ФГУП "ГНЦ РФ - ФЕІ". Порушень федеральних норм і правил в галузі використання атомної енергії при експлуатації стендів-прототипів не виявлено. Предметом особливої ??уваги Ростехнагляду є зберігання ВЯП на птб "Лепсе". Внаслідок тривалого зберігання частина ядерного палива, що знаходиться в сховищі птб "Лепсе", класифікується як дефектний або аварійний. В рамках міжнародного співробітництва за проектом комплексної утилізації птб "Лепсе" розроблений і затверджений федеральними органами виконавчої влади ескізний проект виведення з експлуатації судна. Розробка робочого проекту комплексної утилізації птб "Лепсе", запланована на 2009 рік, не розпочато через відсутність фінансування цих робіт. Зареєстровані на атомних судах ФГУП "Атомфлот" 13 експлуатаційних пригод (2008 року - 15) до перевищення меж безпечної експлуатації не привели і були усунені відповідно до вимог інструкцій з експлуатації. Радіаційна обстановка при всіх подіях залишалася в межах норми.

Поводження з радіоактивними відходами та джерелами іонізуючих випромінювань здійснювалося відповідно до вимог нормативних документів за встановленою технологічній схемі з дотриманням заходів радіаційної безпеки. Несанкціонованих викидів і скидів РАО не виявлено. На об'єктах і прилеглих до них територіях радіоактивного забруднення не зафіксовано. Ступінь готовності піднаглядних організацій і їх відповідних підрозділів дозволяє забезпечити ефективне проведення заходів по ліквідації радіаційних аварій і їх наслідків.

  Радіоактивність об'єктів природного середовища на території Росії в 2000-2009 рр. |  Радіаційно небезпечні об'єкти
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати