Головна

TQM впливає на всі технічні та нетехнічні види діяльності, які здійснюються в організації.

  1.  II. Комерційні організації.
  2.  АНАЛІЗ ВИТРАТ ОРГАНІЗАЦІЇ.
  3.  Аналіз факторів зовнішнього оточення організації.
  4.  Аналіз фінансових вкладень організації.
  5.  Аудит системи управління організації.
  6.  Аудиторські процедури, що виконуються відносно ризиків суттєвого викривлення оцінок за справедливою вартістю та розкриття інформації про них

Етапи становлення і розвитку концепції TQM.Існує безліч теоретичних робіт, детально описують історію TQM, починаючи з вкладу гуру якості і закінчуючи сучасними моделями різних премій за якість. Виділяють кілька різних підходів до періодизації історії управління якістю. Найбільш популярним і часто цитованим підходом є так званий еволюційний підхід Д. Гарвіна, де історія розвитку управління якістю представлена ??з точки зору чотирьох, що змінюють один одного «ер якості»: інспектування, статистичного контролю якості, гарантованості якості і стратегічного менеджменту якості [Garvin, 1988, р. 3]. В даному підході знайшла відображення історія розвитку управління якістю в США, але через особливості, властивих розвитку теорії TQM, така періодизація виключає деякі елементи, які мають особливе значення для розуміння суті даної концепції.

Ще одна цікава періодизації запропонована колективом авторів підручника «Управління якістю і реінжиніринг організацій» [Абутідзе, Олександрівська та ін., 2003]. Вони виділяють чотири фази становлення і розвитку «вчення про якість»: фаза відбракування, фаза управління якістю, фаза постійного підвищення якості, фаза TQM.

Однією з особливостей розвитку теорії Загального управління якістю став характер її національної «приналежності». На відміну від більшості концепцій і методик, які, з'явившись в США, потім поступово поширювалися в світовій практиці, концепція TQM розвивалася нетипово, не ставши підсумком розробок тільки дослідників зі Сполучених Штатів. Саме ця особливість і була взята В. Нодельман за основу для періодизації теорії розвитку цієї галузі знань, що відбилося у виділенні наступних чотирьох основних етапів [Нодельман, 2004]. Стандарти серії ISO 9000 як інструмент організаційних змін. |  Етап. Поява перших досліджень в області якості і розробка аналітичних методів по його контролю в США (1925-1945 рр.).

 Основні положення TQM |  Проекція TQM на російську практику |  Стандарти серії ISO 9000 як інструмент організаційних змін |  Вимушене отримання сертифіката, обумовлене політикою уряду або вимогами споживачів. |  TQM впроваджується протягом трьох і більше років. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати