На головну

навчальні завдання

  1.  I. Аналіз завдання
  2.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  3.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  4.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  5.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  6.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  7.  I. Завдання для обов'язкового виконання

1. У чому полягає відмінність між основним і оборотним капіталом? відповідь

оформите у вигляді таблиці:

 Питання для порівняння  Основний капітал  Оборотний капітал
 що включає    
 Як бере участь у виробництві    
 як витрачається    
 Як переносить свою вартість на вартість вироблених товарів    

2. Вартість виробничих будівель і споруд - 500 тис.дол .; машин і устаткування - 700 тис.дол .; сировини, палива і допоміжних матеріалів - 150 тис.дол .; транспортних засобів - 230 тис.дол .; заробітна плата - 230 тис.дол. Визначте величину основного, оборотного, постійного і змінного капіталу.

3. Вартість машини - 100 млн.грн., Термін служби - 10 років. Через три роки її використання через морального зносу вартість аналогічного обладнання знизилася до 80 млн.руб. Розрахуйте втрати від морального зносу устаткування.

Тема 10. Витрати виробництва і прибуток

1. Витрати виробництва і їх види.

2. Заробітна плата як елемент витрат виробництва. Сутність, форми та види заробітної плати.

3. Дохід підприємства.

4. Прибуток, норма прибутку.

5. Поведінка підприємства в короткостроковому і довгостроковому
 періодах. Закон зростання продуктивності праці і закон спадної граничної продуктивності. Ефект масштабу виробництва.

питання

1. Що таке витрати виробництва? Які їх види?

2. Що лежить в основі поділу витрат на постійні та змінні?

3. У чому відмінність між короткостроковими і довгостроковими періодами функціонування підприємства?

4. Поясніть закон зростання продуктивності праці.

5. У чому полягає закон спадної граничної продуктивності?

6. Охарактеризуйте основні форми та системи заробітної плати.

7. Які фактори впливають на величину заробітної плати?

8. Що таке дохід підприємства?

9. Перерахуйте види прибутку. Як і для чого визначається норма прибутку?

  навчальне завдання |  навчальні завдання

 СТРУКТУРА КУРСУ І РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ |  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ |  навчальні завдання |  навчальні завдання |  навчальні завдання |  навчальні завдання |  навчальні завдання |  навчальні завдання |  ДОДАТОК 1 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати