На головну

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.  B.1.1 Основні положення
  2.  I. Загальні положення
  3.  I. Загальні положення З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  4.  I. Загальні рекомендації
  5.  I. Загальні вимоги охорони праці
  6.  I. Основні положення
  7.  II. Які загальні фактори впливають на постановку мети виховання?

Справжні методичні вказівки призначені для студентів вузів, які навчаються за інженерно-технічними напрямами і спеціальностями.

Мета дисципліни, що вивчається - дати майбутнім інженерам, керівникам виробництва економічні знання, які необхідні їм у їх практичній роботі на виробництві при прийнятті господарських рішень (з питань основних економічних положень виробництва, розподілу, використання ресурсів, національного доходу, ціноутворення, фінансів, ринкових відносин, міжнародних економічних відносин та ін.).

Основні завдання дисципліни:

- Вивчення економічних законів і категорій, механізму їх дії;

-навчання студентів розуміння економічних взаємозв'язків відбуваються явищ і процесів ринкової дійсності;

-отримання знань, необхідних для вирішення найважливіших завдань економіки: здійснення ефективного виробництва і головне - випуску товарів і послуг відповідно до потреб споживачів;

- Залучення студентів до роботи з економічною літературою.

Відповідно до навчальної програми курс економіки складається з п'яти розділів.

Дані методичні вказівки містять першу частину курсу «Економіка» і включають три розділи: 1 - «Введення в економічну теорію»; 2 - «Ринкова економіка і її закони»; 3 - «Основи підприємництва».

Розділи 4 - «Проблеми макроекономіки» і 5 - «Світове господарство» розглянуті в другій частині методичних вказівок.

Методичні вказівки містять теми лекційних та семінарських занять, перелік питань по кожній темі, теми доповідей і рефератів, літературу, рекомендовану для вивчення, контрольні питання і навчальні завдання, а також тести, що сприяють активізації самостійної роботи і більш глибокому засвоєнню курсу.

Для самостійної роботи при вивченні даного курсу студентам рекомендується використовувати основну та додаткову літературу. Слід також широко використовувати статистичні збірники, збірники наукових статей і монографічні дослідження.

Однією з форм самостійної роботи студентів є реферат (назви тим і правила оформлення титульного аркуша наведено в додатку)

Форми проведення занять: лекції, семінари.

Проміжний контроль: участь в обговоренні тем, рішення задач, тести, модулі, реферати.

Підсумковий контроль: іспит. СТРУКТУРА КУРСУ І РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ |  навчальні завдання

 навчальні завдання |  навчальні завдання |  навчальні завдання |  навчальні завдання |  навчальні завдання |  навчальне завдання |  навчальні завдання |  навчальні завдання |  ДОДАТОК 1 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати